huskurage-400px

”Börja agera med Huskurage!”

Vi vet att mäns våld mot kvinnor och barn är något som framför allt sker i hemmen, bakom stängda dörrar. Vi vet också att kvinnor som dödas av en partner ofta har utsatts för upprepat våld under en längre tid. Nina Rung och Peter Svensson som båda arbetat i flera år med våld och våldsförebyggande metoder startade för fyra år sedan den ideella föreningen Huskurage  – för att ge grannar verktyg att agera.

Huskurage är en policy som uppmanar grannar att visa omtanke och omsorg vid oro för att någon far illa, med målet att förebygga och förhindra våld i nära relation. Policyn handlar om att lyfta fram civilkuraget, eller att ”aktivera åskådaren” enligt metoden MVP som vi arbetar med på MÄN. Att våga knacka på dörren, ställa frågor eller säga till – ja, att visa Huskurage helt enkelt.

Metoden är enkel och består av en policy med tre steg som alla kan agera utefter om de misstänker att en granne far illa.

  1. ring på dörren och fråga hur det står till
  2. vid behov, ta hjälp av ytterligare en granne eller hyresvärden
  3. ring polisen (vid akuta situationer kontaktas alltid polisen först)

Vi frågade Nina och Peter – vad är det viktigaste alla behöver veta om Huskurage?

– Det finns några saker som är särskilt viktiga att komma ihåg.
Huskurage är gratis, alla kan införa eller verka för ett införande där vi bor.
Att knacka på och gå därifrån kan räcka för att avbryta våldet och därmed vara en tillräcklig handling för att rädda liv.
Minst 200 000 barn i Sverige lever i hem med våld. Genom att stoppa våldet i hemmen kan vi bryta destruktiva levnadsmönster och livslånga våldsspiraler.

Hur kan jag se till att Huskurage införs där jag bor?

– Lever du som hyresgäst kan föreslå Huskurage till din hyresvärd. Lever du i bostadsrätt eller villaägareförening kan föreslå Huskurage för den sittande styrelsen och motionera inför stämman. Du kan också föreslå att Huskurage antas i den kommun du lever i på ett mer övergripande sätt, som en del i det förebyggande arbetet mot våld i nära relation.

– Också: att införa är superlätt! Ett beslut i styrelsen eller hos hyresvärden, sätta upp information i trapp samt dela till grannarna och sedan börja agera med Huskurage för att rädda och hjälpa barn och vuxna som lever i hem med våld!

Vad har ni fått för respons från bostadsrättsföreningar och hyresvärdar?

– Många uttrycker en ökad stolthet och större gemenskap bland de boende efter införandet. Det har också lett till att grannar har agerat mer av omtanke än misstanke. Hellre knackat på en gång för mycket än en för lite… Vi har också fått veta att orosanmälningarna ökat i kommuner och Polisen vittnar om att grannars agerande har räddat liv.

Lär mer om Huskurage och skriv ut en policy här!

Nina Rung är kriminolog och genusvetare, har varit aktiv inom kvinnojoursrörelsen och har under många år arbetat med frågor som rör våld och kön. Hon arbetade tidigare på Familjevåldsenheten med grovt våld i nära relation. Nina har också suttit som styrelseledamot i MÄNs styrelse. Hon föreläser på heltid sedan 2017 om sexuellt våld och våld samt hur vi kan förebygga det.

Peter Svensson har länge arbetat med våldsprevention inom omsorgen. Som anställd hos MÄN var han med vid införandet av metoden MVP i Sverige. Han har även utbildat Svensk Elitfotboll i uppförandekoden. Han föreläser om normbrytande arbete samt machokultur. Peter har även varit ledamot i styrelsen för MÄN Stockholm.

 

 

 

_DSC0571

Alán Ali ny ordförande för MÄN

Alán Ali, frilansföreläsare och konsult, valdes idag till ny styrelseordförande för riksorganisationen MÄN vid årsmötet på Kvinnofolkhögskolan i Göteborg. – Jag känner mig oerhörd hedrad över att ha fått förtroendet att få vara med och bidra med min kompetens till…

Läs vidare

Luis_Lineo_fotograf_Tony

Min sista ordförandekrönika

2017 blev ett riktigt genombrottsår. Allt det vi mödosamt byggt upp under de senaste åren i form av stabila strukturer på kansliet och i den ideella organisationen sattes på prov då den stora vågen av #metoo-berättelser översköljde oss i oktober.…

Läs vidare

20171031-bryggarsalen-4X9C1549

Vision och MÄN anordnar storträff #eftermetoo

Den 8 maj träffar MÄN 30 medlemmar ur fackförbundet Vision för öka kunskapen om maskulinitetsnormer och bidra med metoder för att motverka sexuella trakasserier och kränkningar på arbetsplatsen. Fackförbundet Vision var en av de organisationer som tidigt kontaktade MÄN i…

Läs vidare

Bild från Ryssland_pappaarbete

Bli informatör inom projektet Pappor i världen!

Gå vår informatörsutbildning ”Pappor i världen” den 26–27 maj och var med på höstens nationella föreläsningsturné! Du får lära dig om hur MÄN arbetar med jämställt föräldraskap och pappagrupper i Sverige och internationellt. Du får chansen att lära känna våra…

Läs vidare

Budskapsbilder-med valkoppling-01

MÄN deltar i kampanjen #hjärtavärlden

Pressmeddelande #hjärtavärlden 51 organisationer mobiliserar inför valet Idag lanserar 51 organisationer inom svenskt civilsamhälle det gemensamma valmanifestet #hjärtavärlden. Organisationerna vill visa politiker kraften och engagemanget bakom internationella utvecklingsfrågor och vikten av att de diskuteras i årets valrörelse. Sammanlagt engagerar organisationerna…

Läs vidare

Utbildning Belarus 2

MÄN söker tillfällig resurs för rapportering av Sida-projekt (Belarus)

MÄN är en ideell och partipolitiskt obunden riksorganisation som verkar för jämställdhet och mot våld. På kansliet i Stockholm arbetar idag närmare 30 personer, med olika nationella och internationella projekt. Internationella projekt För närvarande driver MÄN två Sida-finansierade projekt, i…

Läs vidare

delningsbar_bild_ 1

MVP utvärderat av Skolverket

Förra veckan publicerade Skolverket en omfattande utvärdering av MVP-programmet –  där forskarna bakom utvärderingen konstaterar att det redan under första året med programmet syns mätbara effekter! MVP är ett program för högstadiet och gymnasiet, med syfte att förebygga killar och mäns…

Läs vidare

Inför årsmötet 2018

Den 21-22 april är det dags för MÄNs årliga årsmöte, då vi tillsammans bestämmer inriktningen för MÄNs verksamhet. Årsmötet är MÄN:s högst beslutande organ. Där fattar vi tillsammans beslut om årets verksamhetsplan och vilken riktning organisationen ska ta under året.…

Läs vidare

645x200-fem-utr-pol (002) (1)

För en feministisk utrikespolitik!

Idag lanserar vi tillsammans med 17 andra organisationer i CONCORD Sverige Civilsamhällets deklaration för en feministisk utrikespolitik. Inför valet 2018 hoppas vi att alla svenska partier ska se vikten och värdet av att Sverige fortsätter att stå upp för global jämställdhet.…

Läs vidare

Alexander Redrin med sina tvillingar

Dags att betala in årets medlemsavgift!

Hej medlemmar! Efter #metoo har intresset för MÄN och debatten kring att stoppa mäns våld ökat enormt i omfattning. Vi har startat över 40 samtalsgrupper, tredubblat vårt medlemsantal och inlett samarbeten med en rad aktörer i näringsliv och politiken. Tack…

Läs vidare