delningsbar_bild_ 1

MVP utvärderat av Skolverket

Förra veckan publicerade Skolverket en omfattande utvärdering av MVP-programmet –  där forskarna bakom utvärderingen konstaterar att det redan under första året med programmet syns mätbara effekter! MVP är ett program för högstadiet och gymnasiet, med syfte att förebygga killar och mäns våld. Programmet har översatts, kontextanpassats och pilottestats av MÄN. Genom utbildning och handledning sprider vi MVP till kommuner och skolor runt om i landet.

Under 2015–2017 har MVP-programmet utvärderats av Skolverket på uppdrag av regeringen. Forskarna bakom utvärderingen ser programmet som lovande och rekommenderar spridning, under vissa förutsättningar.

Några av resultaten i korthet:

Utvärderingen visar att programmet har stor potential. Det tar upp många viktiga frågor på ett systematiskt sätt och gör det utifrån elevernas egna erfarenheter. MVP har bidragit till en positiv utveckling hos de elever som fått insatsen. Elevernas kunskaper och attityder har förändrats tack vare programmet, osäkerheten kring våldsbeteenden har minskat och fler beteenden betraktas som våld. Elever som tagit del av MVP-programmet uppmärksammar både sitt eget och andras våldsbeteende i högre utsträckning än andra unga. De reagerar på och känner igen såväl verbalt, fysiskt och sexualiserat våld. De har även fått minskad tolerans mot så kallade ”skojbråk”. Effekten håller även i sig vid uppföljningen tre till sex månader efter insats. Programmet ger tydligast resultat för gruppen killar.

Vad händer nu, efter utvärderingen?

Utvärderingen betonar, helt i linje med MÄNs åsikter, betydelsen av exempelvis planeringstid, schemaläggning, att skolan väljer ut lämpliga MVP-ledare samt att manualens övningar genomförs ”korrekt”.

Vi är glada att se att programmet har gett mätbara effekter – detta trots att förutsättningarna på pilotskolorna varit långt ifrån optimala. Utvärderingen genomfördes tidigt i implementeringen av programmet, innan de organisatoriska förutsättningarna fanns på plats på de berörda skolorna.

Forskarnas samlade bedömning är, trots detta, att MVP överlag har potential att fungera väl och att programmet tycks lovande. De rekommenderar att MVP fortsätter prövas i svenska skolor, men att skolledningen fullt ut behöver ta ansvar för att skapa organisatoriska och praktiska förutsättningar för genomförandet. De rekommenderar även att den fortsatta användningen av programmet systematiskt följs upp och utvärderas.

Skolverket kommenterar att utvärderingen på ett bra sätt lyfter fram risker och framgångsfaktorer när det gäller att uppnå en lyckad implementering av programmet, och att en eventuell fortsatt satsning på programmet bör åtföljas av ytterligare utvärdering.

– Utvärderingen ger även värdefulla medskick till det revideringsarbete vi på MÄN just nu gör kring manualer, lektionsupplägg och personalutbildning. Inför höstterminen 2018 presenterar vi ett omarbetat och utökat lektionsupplägg, som tar hänsyn till utvärderingens resultat såväl som den feedback vi själva fått in från pedagoger och elever under tre år. Vi på MÄN ser nu fram emot att fortsätta driva en utveckling och uppskalning av det våldsförebyggande MVP-arbetet i Sverige, säger Sofie Kindahl, projektsamordnare för MVP på MÄN.

Utvärderingen i sin helhet finns att läsa på skolverkets webb.

Läs mer om MVP-programmet här 

För frågor om MÄNs arbete med MVP-programmet kontakta projektsamordnaren sofie.kindahl@mfj.se

 

Killfragor_logo_ny

Sökes: Projektledare Killfrågor

MÄN är en ideell, feministisk organisation som verkar för jämställdhet och mot mäns våld. Vi vill bryta kopplingen mellan manlighet och våld och förändra negativa maskulinitetsnormer. På rikskansliet i Stockholm arbetar idag drygt 20-tal personer, med olika nationella och internationella…

Läs vidare

_DSC0588

Välkommen växtvärk på MÄNs årsmöte 2018

Medlemmar, lokalgrupper, styrelse, kanslipersonal, revisorer, mötesordförande-, sekreterare och justerare – samtliga jämställdhetskämpar – är samlade. För sista gången tar avgående ordförande Luis Lineo mikrofonen och hälsar alla välkomna. Det är dags för MÄNs årsmöte 2018. Årmötet 2018 hålls i Göteborg,…

Läs vidare

Vardinge-03611

Ryska nätverk mot mäns våld mot kvinnor

Svåra utmaningar kräver att vi är många som arbetar tillsammans. Det vet våra partners i Ryssland. Under året har de fortsatt stötta varandra i arbetet med att stoppa och förebygga mäns våld mot kvinnor. Våra ryska partners har mycket att…

Läs vidare

MannenMytenpodd1

MÄN släpper ny podcast!

I vår nya podcast nördar vi ner oss i manlighet! Svante och Shahab, projektledare för Mannen Myten, programleder varannat avsnitt med kunniga och engagerade gäster. Avsnitt 1: Mannen som offer. I det allra första avsnittet av Mannen Mytens podcast går…

Läs vidare

MÄNRoslagen

Albin startade MÄN Roslagen

”Kvinnor har länge tagit striden, och det är dags att också fler män ställer sig upp och ansluter sig i kampen för ett mer jämställt och öppet samhälle, något som alla mår bra av och har nytta av! Jag söker…

Läs vidare

_DSC0571

Alán Ali ny ordförande för MÄN

Alán Ali, frilansföreläsare och konsult, valdes idag till ny styrelseordförande för riksorganisationen MÄN vid årsmötet på Kvinnofolkhögskolan i Göteborg. – Jag känner mig oerhörd hedrad över att ha fått förtroendet att få vara med och bidra med min kompetens till…

Läs vidare

Luis_Lineo_fotograf_Tony

Min sista ordförandekrönika

2017 blev ett riktigt genombrottsår. Allt det vi mödosamt byggt upp under de senaste åren i form av stabila strukturer på kansliet och i den ideella organisationen sattes på prov då den stora vågen av #metoo-berättelser översköljde oss i oktober.…

Läs vidare

20171031-bryggarsalen-4X9C1549

Vision och MÄN anordnar storträff #eftermetoo

Den 8 maj träffar MÄN 30 medlemmar ur fackförbundet Vision för öka kunskapen om maskulinitetsnormer och bidra med metoder för att motverka sexuella trakasserier och kränkningar på arbetsplatsen. Fackförbundet Vision var en av de organisationer som tidigt kontaktade MÄN i…

Läs vidare

Bild från Ryssland_pappaarbete

Bli informatör inom projektet Pappor i världen!

Gå vår informatörsutbildning ”Pappor i världen” den 26–27 maj och var med på höstens nationella föreläsningsturné! Du får lära dig om hur MÄN arbetar med jämställt föräldraskap och pappagrupper i Sverige och internationellt. Du får chansen att lära känna våra…

Läs vidare

Budskapsbilder-med valkoppling-01

MÄN deltar i kampanjen #hjärtavärlden

Pressmeddelande #hjärtavärlden 51 organisationer mobiliserar inför valet Idag lanserar 51 organisationer inom svenskt civilsamhälle det gemensamma valmanifestet #hjärtavärlden. Organisationerna vill visa politiker kraften och engagemanget bakom internationella utvecklingsfrågor och vikten av att de diskuteras i årets valrörelse. Sammanlagt engagerar organisationerna…

Läs vidare