delningsbar_bild_ 1

MVP utvärderat av Skolverket

Förra veckan publicerade Skolverket en omfattande utvärdering av MVP-programmet –  där forskarna bakom utvärderingen konstaterar att det redan under första året med programmet syns mätbara effekter! MVP är ett program för högstadiet och gymnasiet, med syfte att förebygga killar och mäns våld. Programmet har översatts, kontextanpassats och pilottestats av MÄN. Genom utbildning och handledning sprider vi MVP till kommuner och skolor runt om i landet.

Under 2015–2017 har MVP-programmet utvärderats av Skolverket på uppdrag av regeringen. Forskarna bakom utvärderingen ser programmet som lovande och rekommenderar spridning, under vissa förutsättningar.

Några av resultaten i korthet:

Utvärderingen visar att programmet har stor potential. Det tar upp många viktiga frågor på ett systematiskt sätt och gör det utifrån elevernas egna erfarenheter. MVP har bidragit till en positiv utveckling hos de elever som fått insatsen. Elevernas kunskaper och attityder har förändrats tack vare programmet, osäkerheten kring våldsbeteenden har minskat och fler beteenden betraktas som våld. Elever som tagit del av MVP-programmet uppmärksammar både sitt eget och andras våldsbeteende i högre utsträckning än andra unga. De reagerar på och känner igen såväl verbalt, fysiskt och sexualiserat våld. De har även fått minskad tolerans mot så kallade ”skojbråk”. Effekten håller även i sig vid uppföljningen tre till sex månader efter insats. Programmet ger tydligast resultat för gruppen killar.

Vad händer nu, efter utvärderingen?

Utvärderingen betonar, helt i linje med MÄNs åsikter, betydelsen av exempelvis planeringstid, schemaläggning, att skolan väljer ut lämpliga MVP-ledare samt att manualens övningar genomförs ”korrekt”.

Vi är glada att se att programmet har gett mätbara effekter – detta trots att förutsättningarna på pilotskolorna varit långt ifrån optimala. Utvärderingen genomfördes tidigt i implementeringen av programmet, innan de organisatoriska förutsättningarna fanns på plats på de berörda skolorna.

Forskarnas samlade bedömning är, trots detta, att MVP överlag har potential att fungera väl och att programmet tycks lovande. De rekommenderar att MVP fortsätter prövas i svenska skolor, men att skolledningen fullt ut behöver ta ansvar för att skapa organisatoriska och praktiska förutsättningar för genomförandet. De rekommenderar även att den fortsatta användningen av programmet systematiskt följs upp och utvärderas.

Skolverket kommenterar att utvärderingen på ett bra sätt lyfter fram risker och framgångsfaktorer när det gäller att uppnå en lyckad implementering av programmet, och att en eventuell fortsatt satsning på programmet bör åtföljas av ytterligare utvärdering.

– Utvärderingen ger även värdefulla medskick till det revideringsarbete vi på MÄN just nu gör kring manualer, lektionsupplägg och personalutbildning. Inför höstterminen 2018 presenterar vi ett omarbetat och utökat lektionsupplägg, som tar hänsyn till utvärderingens resultat såväl som den feedback vi själva fått in från pedagoger och elever under tre år. Vi på MÄN ser nu fram emot att fortsätta driva en utveckling och uppskalning av det våldsförebyggande MVP-arbetet i Sverige, säger Sofie Kindahl, projektsamordnare för MVP på MÄN.

Utvärderingen i sin helhet finns att läsa på skolverkets webb.

Läs mer om MVP-programmet här 

För frågor om MÄNs arbete med MVP-programmet kontakta projektsamordnaren sofie.kindahl@mfj.se

 

Mannen Myten, workshop och föreläsning infoblad

Föreläsning och workshop om manliga myter och möjligheter

Projektet Mannen Myten erbjuder under hösten 2018 grupper i åldern 17-25 år inom skola och andra organisationer en kreativ workshop eller föreläsning om maskulinitet utifrån ett intersektionellt perspektiv. Vad har män som grupp gemensamt? Vad skiljer olika grupper av män…

Läs vidare

MÄN i Almedalen

Mäns ansvar under Almedalsveckan 2018

Mäns ansvar för mäns våld har aldrig varit mer viktigt att prata om inom politiken efter förra årets #metoo-upprop och inför valet 2018. Vad gör våra politiker för att ett #metoo aldrig mer ska behövas? Medan vissa partier vill prata…

Läs vidare

Ledigt jobb_EKONIMIASSISTENT

Vi söker en ekonomiassistent

MÄN är en ideell, feministisk organisation som verkar för jämställdhet och mot mäns våld. Vi arbetar med att förändra destruktiva normer kring maskulinitet för att mäns våld ska minska. Vår vision är en jämställd värld utan våld. Vårt kansli i…

Läs vidare

Ledigt jobb_projektledare

Vi söker en projektledare

MÄN är en ideell, feministisk organisation som verkar för jämställdhet och mot mäns våld. Vi arbetar med att förändra destruktiva normer kring maskulinitet för att mäns våld ska minska. Vår vision är en jämställd värld utan våld. Vårt kansli i…

Läs vidare

Bild till hemsidan

Att ta sig ur tvångströjan

Vi vet att killar och män vill vara en del av lösningen mot sexuella trakasserier och sexuellt våld mot flickor och kvinnor. I ett försök att göra detta möjligt har IMAGINE-projektet vidgat och förvandlat tvångströjan av traditionella, normativa och destruktiva…

Läs vidare

bg_handinhand

MÄN får drygt 12,8 miljoner kronor från Arvsfonden

Pressmeddelande 2018-06-19 Projektet ”Samtal för ett liv fritt från våld” syftar till att stötta unga män med erfarenheter av ha använt och utsatts för våld. För projektet får MÄN stöd med drygt 12,8 miljoner kronor under tre år från Arvsfonden.…

Läs vidare

_DSC0571

Debatt: Kvinnors egenmakt kräver ansvarstagande från män

Idag den 17 juni firas miljontals pappor på fars dag i över 50 länder. Vi i organisationen MÄN passar då på att uppmärksamma att kvinnor globalt dagligen tillbringar tre gånger så mycket tid med barnen och hemarbetet som män gör.…

Läs vidare

20171031-bryggarsalen-4X9C1565

Nytt projekt: #Eftermetoo – samtalgrupper för män

I det nya projektet #eftermetoo som nu fått finansiering av Postkodstiftelsen vill vi ta tillvara på det enorma engagemang som #metoo har skapat. Vi ska genom projektet engagera minst 1 500 män i självreflekterande samtal i form av samtalsgrupper, stormöten och…

Läs vidare

Illustration från rapport om Killfrågor.se

Ny rapport: “Jag som är en kille får fan inte gråta och vara rädd”

MÄN lanserar idag den 14 juni vår första egna rapport på temat: Vad vet vi om killars psykiska (o)hälsa? Rapporten baseras på en genomgång och analys av vår stödchatt Killfrågor.se:s chattar under 2016. Den visar att att stereotypa normer kring kön…

Läs vidare

Debatt Foto_TT

Säg nej om din kompis köper sex på VM-festen

DEBATT: I veckan drar fotbolls-VM för herrar igång i Ryssland. Trots rapporter om dyra biljetter och resor så förväntas många svenska män resa till Ryssland för att ta del av folkfesten. Men det finns en baksida av stora arrangemang som ett VM. En baksida…

Läs vidare