delningsbar_bild_ 1

MVP utvärderat av Skolverket

Förra veckan publicerade Skolverket en omfattande utvärdering av MVP-programmet –  där forskarna bakom utvärderingen konstaterar att det redan under första året med programmet syns mätbara effekter! MVP är ett program för högstadiet och gymnasiet, med syfte att förebygga killar och mäns våld. Programmet har översatts, kontextanpassats och pilottestats av MÄN. Genom utbildning och handledning sprider vi MVP till kommuner och skolor runt om i landet.

Under 2015–2017 har MVP-programmet utvärderats av Skolverket på uppdrag av regeringen. Forskarna bakom utvärderingen ser programmet som lovande och rekommenderar spridning, under vissa förutsättningar.

Några av resultaten i korthet:

Utvärderingen visar att programmet har stor potential. Det tar upp många viktiga frågor på ett systematiskt sätt och gör det utifrån elevernas egna erfarenheter. MVP har bidragit till en positiv utveckling hos de elever som fått insatsen. Elevernas kunskaper och attityder har förändrats tack vare programmet, osäkerheten kring våldsbeteenden har minskat och fler beteenden betraktas som våld. Elever som tagit del av MVP-programmet uppmärksammar både sitt eget och andras våldsbeteende i högre utsträckning än andra unga. De reagerar på och känner igen såväl verbalt, fysiskt och sexualiserat våld. De har även fått minskad tolerans mot så kallade ”skojbråk”. Effekten håller även i sig vid uppföljningen tre till sex månader efter insats. Programmet ger tydligast resultat för gruppen killar.

Vad händer nu, efter utvärderingen?

Utvärderingen betonar, helt i linje med MÄNs åsikter, betydelsen av exempelvis planeringstid, schemaläggning, att skolan väljer ut lämpliga MVP-ledare samt att manualens övningar genomförs ”korrekt”.

Vi är glada att se att programmet har gett mätbara effekter – detta trots att förutsättningarna på pilotskolorna varit långt ifrån optimala. Utvärderingen genomfördes tidigt i implementeringen av programmet, innan de organisatoriska förutsättningarna fanns på plats på de berörda skolorna.

Forskarnas samlade bedömning är, trots detta, att MVP överlag har potential att fungera väl och att programmet tycks lovande. De rekommenderar att MVP fortsätter prövas i svenska skolor, men att skolledningen fullt ut behöver ta ansvar för att skapa organisatoriska och praktiska förutsättningar för genomförandet. De rekommenderar även att den fortsatta användningen av programmet systematiskt följs upp och utvärderas.

Skolverket kommenterar att utvärderingen på ett bra sätt lyfter fram risker och framgångsfaktorer när det gäller att uppnå en lyckad implementering av programmet, och att en eventuell fortsatt satsning på programmet bör åtföljas av ytterligare utvärdering.

– Utvärderingen ger även värdefulla medskick till det revideringsarbete vi på MÄN just nu gör kring manualer, lektionsupplägg och personalutbildning. Inför höstterminen 2018 presenterar vi ett omarbetat och utökat lektionsupplägg, som tar hänsyn till utvärderingens resultat såväl som den feedback vi själva fått in från pedagoger och elever under tre år. Vi på MÄN ser nu fram emot att fortsätta driva en utveckling och uppskalning av det våldsförebyggande MVP-arbetet i Sverige, säger Sofie Kindahl, projektsamordnare för MVP på MÄN.

Utvärderingen i sin helhet finns att läsa på skolverkets webb.

Läs mer om MVP-programmet här 

För frågor om MÄNs arbete med MVP-programmet kontakta projektsamordnaren sofie.kindahl@mfj.se

 

_DSC0571

Alán Ali ny ordförande för MÄN

Alán Ali, frilansföreläsare och konsult, valdes idag till ny styrelseordförande för riksorganisationen MÄN vid årsmötet på Kvinnofolkhögskolan i Göteborg. – Jag känner mig oerhörd hedrad över att ha fått förtroendet att få vara med och bidra med min kompetens till…

Läs vidare

Luis_Lineo_fotograf_Tony

Min sista ordförandekrönika

2017 blev ett riktigt genombrottsår. Allt det vi mödosamt byggt upp under de senaste åren i form av stabila strukturer på kansliet och i den ideella organisationen sattes på prov då den stora vågen av #metoo-berättelser översköljde oss i oktober.…

Läs vidare

20171031-bryggarsalen-4X9C1549

Vision och MÄN anordnar storträff #eftermetoo

Den 8 maj träffar MÄN 30 medlemmar ur fackförbundet Vision för öka kunskapen om maskulinitetsnormer och bidra med metoder för att motverka sexuella trakasserier och kränkningar på arbetsplatsen. Fackförbundet Vision var en av de organisationer som tidigt kontaktade MÄN i…

Läs vidare

Bild från Ryssland_pappaarbete

Bli informatör inom projektet Pappor i världen!

Gå vår informatörsutbildning ”Pappor i världen” den 26–27 maj och var med på höstens nationella föreläsningsturné! Du får lära dig om hur MÄN arbetar med jämställt föräldraskap och pappagrupper i Sverige och internationellt. Du får chansen att lära känna våra…

Läs vidare

Budskapsbilder-med valkoppling-01

MÄN deltar i kampanjen #hjärtavärlden

Pressmeddelande #hjärtavärlden 51 organisationer mobiliserar inför valet Idag lanserar 51 organisationer inom svenskt civilsamhälle det gemensamma valmanifestet #hjärtavärlden. Organisationerna vill visa politiker kraften och engagemanget bakom internationella utvecklingsfrågor och vikten av att de diskuteras i årets valrörelse. Sammanlagt engagerar organisationerna…

Läs vidare

Utbildning Belarus 2

MÄN söker tillfällig resurs för rapportering av Sida-projekt (Belarus)

MÄN är en ideell och partipolitiskt obunden riksorganisation som verkar för jämställdhet och mot våld. På kansliet i Stockholm arbetar idag närmare 30 personer, med olika nationella och internationella projekt. Internationella projekt För närvarande driver MÄN två Sida-finansierade projekt, i…

Läs vidare

Inför årsmötet 2018

Den 21-22 april är det dags för MÄNs årliga årsmöte, då vi tillsammans bestämmer inriktningen för MÄNs verksamhet. Årsmötet är MÄN:s högst beslutande organ. Där fattar vi tillsammans beslut om årets verksamhetsplan och vilken riktning organisationen ska ta under året.…

Läs vidare

645x200-fem-utr-pol (002) (1)

För en feministisk utrikespolitik!

Idag lanserar vi tillsammans med 17 andra organisationer i CONCORD Sverige Civilsamhällets deklaration för en feministisk utrikespolitik. Inför valet 2018 hoppas vi att alla svenska partier ska se vikten och värdet av att Sverige fortsätter att stå upp för global jämställdhet.…

Läs vidare

Alexander Redrin med sina tvillingar

Dags att betala in årets medlemsavgift!

Hej medlemmar! Efter #metoo har intresset för MÄN och debatten kring att stoppa mäns våld ökat enormt i omfattning. Vi har startat över 40 samtalsgrupper, tredubblat vårt medlemsantal och inlett samarbeten med en rad aktörer i näringsliv och politiken. Tack…

Läs vidare

20171031-bryggarsalen-4X9C1475

Kallelse till MÄNs årsmöte 2018!

Den 21-22 april är det dags för vårt årliga årsmöte, då vi tillsammans bestämmer inriktningen för MÄNs verksamhet. Årsmötet är MÄN:s högst beslutande organ. Där fattar vi tillsammans beslut om årets verksamhetsplan och vilken riktning organisationen ska ta under året.…

  • Datum: 2018-04-21
  • Tid: 12:00
  • Plats: Göteborg.

Läs vidare