_DSC0588

Välkommen växtvärk på MÄNs årsmöte 2018

Medlemmar, lokalgrupper, styrelse, kanslipersonal, revisorer, mötesordförande-, sekreterare och justerare – samtliga jämställdhetskämpar – är samlade. För sista gången tar avgående ordförande Luis Lineo mikrofonen och hälsar alla välkomna. Det är dags för MÄNs årsmöte 2018.

Årmötet 2018 hålls i Göteborg, närmare bestämt Folkhögskolan i Angered samt i Kvinnofolkhögskolans lokaler.  På årsmötets första dag och efter en presentation av samtliga på plats är det dags för Åsiktstorget: en programpunkt där alla deltagarna har chans att föra informella diskussioner kring de olika förslagen och formulera eventuella yrkanden inför de beslut som ska tas under dag två. Diskussionerna är levande och den kollektiva kunskap som finns i organisationens arbete mot våld och för jämställdhet sipprar genom väggarna på Folkhögskolan i Angered.

Dag två inleds med beslut om dagordning och årsmötespraktika. Under dagen ska årets verksamhetsplan och vilken riktning organisationen ska ta under året beslutas. Kvinnofolkhögskolan lokaler bubblar av aktivitet när Luis Lineo gladeligen lämnar ifrån sig mikrofonen till de otaliga röster som vill göra sig hörda och räknas. Propositioner diskuteras och finslipas med hjälp av yrkanden och tre välformulerade motioner presenteras:

Motion 1 – Interndemokrati, en fokusfråga för MÄN

Under 2017 ökade antalet medlemmar i MÄN rejält och organisationen syns i allt större utsträckning i media och debatt. Detta är givetvis enormt glädjande men det ställer också nya krav på organisationens interna struktur och uppbyggnad. Från styrelsen och MÄN Uppsala kom synpunkter hur MÄN ska utveckla hela vår organisation ställt mot dessa symtom för en annars välkommen växtvärk. Under Åsiktstorget lades en grund för en ambitiös plan som sedan förfinades under årsmötet på söndagen.

Elis Larsson, föreningsutvecklare och ansvarig för medlemsstöd:

“Det är tydligt att vi står inför många utmaningar som vi behöver lösa för att växa på ett hållbart sätt. Vi är otroligt glada för alla nya medlemmar och lokalgrupper men det krävs planering för att ge dessa nya krafter förutsättningar att blomma. Organisationsutredningen kommer att utveckla detta under det kommande halvåret.”

Årsmötet beslutade att styrelsen ser över den interna strukturen och skapar riktlinjer som underlättar för lokala medlemmars aktivism och engagemang i föreningen.

Motion 2 – Transinkludering

Flertal studier visar att självmordstankar, diskriminering, våld och kränkande behandling är vanligt förekommande bland transpersoner i Sverige idag. Transpersoner uppger denna utsatthet både inom arbetsplatser, i skolan, i affären, i kontakten med myndigheter och sjukvården. Tillsammans med icke-binära är de en grupp som ofta inte blir sedda, och deras berättelser om sexuella trakasserier och sexuellt våld blir inte hörda. Till MÄNs årmöte lämnade MÄN Malmö/Lund in en motion om transinkludering.

Isabelle Ruberg från MÄNs lokalgrupp i Malmö/Lund:

”MÄNs ambition att engagera män i kampen för jämställdhet och mot våld behöver ha ett tydligt fokus för att nå fram. För att göra detta behövs att vi breddar uttrycket ‘Mäns våld mot kvinnor’, på så sätt bidrar det även till att vi inkluderar personer som definierar sig som transpersoner och icke-binära. Personligen känner jag att i vårt utåtriktade arbete bör arbeta mer normkritiskt och ha ett inkluderande språkbruk vilket även kommer bidra till att transpersoner och icke-binära känner sig sedda. Det är på så sätt vi visar samhället och i arbetet som görs, att vi är en inkluderande organisation som välkomnar alla oavsett hur de identifierar sig.

Årsmötet beslutade att skapa en arbetsgrupp av medlemmar med uppgift att arbeta med transinkluderande frågor samt för att organisationen ska genomsyras av ett icke-binärt perspektiv.

Motion 3 – Bli mer ungdomsinkluderande

Nora Vetterfalk, 16 år och medlem, brinner för att inkludera unga i MÄNs arbete. Medelåldern bland medlemmarna i organisationen är hög men hon tror att MÄNs frågor är något som ungdomar skulle vilja engagera sig i:

“En är väldigt skör när en är ung och det är lätt att tro att en är ensam om sina erfarenheter. Jag vill att unga vuxna ska få bättre förutsättningar att göra klokare val senare i livet. Vi är många som delar samma erfarenheter!”

Årsmötet beslutade att styrelsen undersöker möjligheten att ordna en startaktivitet där MÄN samlar unga som är intresserade av att engagera sig i jämställdhetsfrågor samt undersöka vilka plattformar MÄN kan starta för ungdomar som vill göra skillnad.

Efter fyra år som ordförande gör Luis Lineo den sista överlämningen av mikrofonen till den nyvalda ordföranden Alán Ali som sammanfattar varför årsmötet 2018 blev så lyckat och varför de här frågorna berör:

“Tillsammans fortsätter vi det viktiga arbetet för en förändrad mansroll och en jämställd värld utan våld.”

Läs det fullständiga protokollet från MÄNs årsmöte 2018

Läs om MÄNs nya ordförande

Samtliga ledamöter i MÄNs styrelse

Killfragor_logo_ny

Sökes: Projektledare Killfrågor

MÄN är en ideell, feministisk organisation som verkar för jämställdhet och mot mäns våld. Vi vill bryta kopplingen mellan manlighet och våld och förändra negativa maskulinitetsnormer. På rikskansliet i Stockholm arbetar idag drygt 20-tal personer, med olika nationella och internationella…

Läs vidare

Vardinge-03611

Ryska nätverk mot mäns våld mot kvinnor

Svåra utmaningar kräver att vi är många som arbetar tillsammans. Det vet våra partners i Ryssland. Under året har de fortsatt stötta varandra i arbetet med att stoppa och förebygga mäns våld mot kvinnor. Våra ryska partners har mycket att…

Läs vidare

MannenMytenpodd1

MÄN släpper ny podcast!

I vår nya podcast nördar vi ner oss i manlighet! Svante och Shahab, projektledare för Mannen Myten, programleder varannat avsnitt med kunniga och engagerade gäster. Avsnitt 1: Mannen som offer. I det allra första avsnittet av Mannen Mytens podcast går…

Läs vidare

MÄNRoslagen

Albin startade MÄN Roslagen

”Kvinnor har länge tagit striden, och det är dags att också fler män ställer sig upp och ansluter sig i kampen för ett mer jämställt och öppet samhälle, något som alla mår bra av och har nytta av! Jag söker…

Läs vidare

_DSC0571

Alán Ali ny ordförande för MÄN

Alán Ali, frilansföreläsare och konsult, valdes idag till ny styrelseordförande för riksorganisationen MÄN vid årsmötet på Kvinnofolkhögskolan i Göteborg. – Jag känner mig oerhörd hedrad över att ha fått förtroendet att få vara med och bidra med min kompetens till…

Läs vidare

Luis_Lineo_fotograf_Tony

Min sista ordförandekrönika

2017 blev ett riktigt genombrottsår. Allt det vi mödosamt byggt upp under de senaste åren i form av stabila strukturer på kansliet och i den ideella organisationen sattes på prov då den stora vågen av #metoo-berättelser översköljde oss i oktober.…

Läs vidare

20171031-bryggarsalen-4X9C1549

Vision och MÄN anordnar storträff #eftermetoo

Den 8 maj träffar MÄN 30 medlemmar ur fackförbundet Vision för öka kunskapen om maskulinitetsnormer och bidra med metoder för att motverka sexuella trakasserier och kränkningar på arbetsplatsen. Fackförbundet Vision var en av de organisationer som tidigt kontaktade MÄN i…

Läs vidare

Bild från Ryssland_pappaarbete

Bli informatör inom projektet Pappor i världen!

Gå vår informatörsutbildning ”Pappor i världen” den 26–27 maj och var med på höstens nationella föreläsningsturné! Du får lära dig om hur MÄN arbetar med jämställt föräldraskap och pappagrupper i Sverige och internationellt. Du får chansen att lära känna våra…

Läs vidare

Budskapsbilder-med valkoppling-01

MÄN deltar i kampanjen #hjärtavärlden

Pressmeddelande #hjärtavärlden 51 organisationer mobiliserar inför valet Idag lanserar 51 organisationer inom svenskt civilsamhälle det gemensamma valmanifestet #hjärtavärlden. Organisationerna vill visa politiker kraften och engagemanget bakom internationella utvecklingsfrågor och vikten av att de diskuteras i årets valrörelse. Sammanlagt engagerar organisationerna…

Läs vidare

Utbildning Belarus 2

MÄN söker tillfällig resurs för rapportering av Sida-projekt (Belarus)

MÄN är en ideell och partipolitiskt obunden riksorganisation som verkar för jämställdhet och mot våld. På kansliet i Stockholm arbetar idag närmare 30 personer, med olika nationella och internationella projekt. Internationella projekt För närvarande driver MÄN två Sida-finansierade projekt, i…

Läs vidare