Vilken manlighet väljer du?

Manligheten är under förhandling och vi skapar den tillsammans. Vi tror att många längtar efter en mångsidig manlighet utan våld. Var med i samtalet du också!

Gå med i vår rörelse

Förebygg våld – vi har metoderna!

MÄN är experter på våldsförebyggande insatser. Med våra metoder kan vi tillsammans förebygga våld och öka tryggheten!

Läs mer om våra metoder

Pappor.se är Sveriges första digitala plattform för, av och om pappor.

Läs mer på pappor.se

Brukar du och din partner glida in i stereotypa könsroller, eller försöker ni dela lika?

Testa hur jämställda ni är i ert föräldraskap!

Gör vårt test