Rapport om våra pappagrupper

Visste du att småbarnsmammor är sjukskrivna dubbelt så mycket som småbarnspappor? Det här vill vi på MÄN ändra på. I vår rapport Pappagrupper för ett jämställt föräldraskap kan du se vad våra deltagare tycker om vår pappagrupper, samt se resultat och slutsatser från vårt pappagruppsarbete.

Läs rapporten nu

MÄN är en ideell, feministisk organisation som startade 1993 för att engagera män mot mäns våld mot kvinnor. Vi arbetar med att förändra destruktiva normer kring maskulinitet för att mäns våld ska minska. Vår vision är en jämställd värld utan våld.