Luis Lineo_rg170921s0269_screen

Debatt: ”Pappa, det är dags att ta hälften av jobbet”

I Sverige har vi i jämförelse en fantastisk föräldraförsäkring. Män tar dock, procentuellt sett, endast ut en av fem dagar upp till barnets tvåårsdag. En fjärdedel av de svenska papporna tar inte ut en enda föräldradag under barnets första två år. I Sverige är kvinnor fortfarande huvudansvariga för det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Men förändring är möjlig – och det är dags för handling, skriver MÄNs ordförande Luis Lineo på SVT Opinion. 

Söndag den 12 november 2017. Fars dag och dags att fira pappa. Vi i organisationen MÄN gratulerar på farsdag, men passar samtidigt på att uppmärksamma att kvinnor globalt dagligen tillbringar tre gånger så mycket tid med barn och hem som män gör.

I Sverige är kvinnor fortfarande huvudansvariga för det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Men förändring är möjlig – och det är dags för handling.

Inte i något land i världen utför män lika mycket obetalt hem- och omsorgsarbete som kvinnor.

Ojämställdheten har sina tydliga konsekvenser. För kvinnor blir det lägre lön, lägre pension och mindre makt att utforma sina liv och för män en sämre hälsa, sämre relation till sina barn och sin partner.

Rapporten ”Pappor i världen: dags för handling”, nyligen översatt till svenska, lyfter upp tre hinder i vägen för jämställdhet:

Normer och könsroller som säger att omsorg är kvinnors jobb.
Barn över hela världen lär sig tidigt att omsorg är för kvinnor. Men det går att förändra. Data från undersökningen IMAGES visar att män som uppgav att deras fäder gjorde traditionellt hushållsarbete hade större benägenhet att själva göra det som vuxna.

Ekonomiska faktorer.
När barnen kommer går ofta en förälder ner i arbetstid. I heterosexuella parrelationer är den personen oftast mamman. Män får fortfarande högre lön för lika arbete. Det gör att många familjer upplever det nödvändigt att pappan lönearbetar. I många länder saknas dessutom en offentlig subventionerad barnomsorg.

Lagar och politik som stärker uppfattningen att omsorg är ”kvinnogöra”.
Pappaledighet som består av mer än ett fåtal dagar finns bara i 53 av världens länder. I Sverige har vi i jämförelse en fantastisk föräldraförsäkring. Män tar dock, procentuellt sett, endast ut en av fem dagar upp till barnets tvåårsdag. En fjärdedel av de svenska papporna tar inte ut en enda föräldradag under barnets första två år.

Vi vill se följande åtgärder:

  1. Individuell föräldraförsäkring.
    Det finns fortfarande en utbredd föreställning om att barn är kvinnors huvudansvar och mäns valmöjlighet. En individualiserad föräldraförsäkring är därför ett viktigt steg mot ett jämställt samhälle, både i hemmen och på arbetsmarknaden. Föräldraledighet som inte kan överlåtas är en av få politiska åtgärder som har visat sig främja mäns omsorgsroll och jämställdhet.
  2. Stöd och utbildningar av vårdpersonal.
    Vårdpersonal måste ges bättre förutsättningar och kunskap att inkludera pappor i vårdkedjan, både innan och efter förlossningen. I Brasilien har vårdmottagningar kunnat certifieras som ”pappavänliga”, vilket lett till att fler män deltar i den tidiga omsorgen.
  3. Alla föräldrar, oavsett kön, måste uppmuntras att se sig själva både som omsorgspersoner – och som försörjare.
    Pappor behöver få utrymme att reflektera, att se och ifrågasätta traditionella synsätt och uppmuntras till omsorgstagande. Här erbjuder pappagrupper en fantastisk möjlighet. Forskning visar att när män deltar i föräldrautbildningar minskar förekomsten av våld, pappornas engagemang i föräldraskapet ökar och jämställdheten i familjen förbättras. Trots detta minskar antalet pappagrupper i Sverige.

Men framför allt är det dags för handling.

”Pappor i världen” uppmanar alla länder att anta målet att män ska utföra hälften av det obetalda hem- och omsorgsarbetet.

Nu till fars dag uppmanar vi Sveriges pappor att ta hela sitt ansvar och Sveriges feministiska regering att anta detta mål redan under denna mandatperiod.

Luis Lineo
Ordförande MÄN

Debattartikeln är publicerad på SVT Opinion den 12 november 2017. 

_DSC9303

Har du fått medel för att jobba med att förebygga våld?

Vad kul att ni vill vara med i arbetet mot ett samhälle fritt från våld med hjälp av Machofabriken, Mentors in Violence Prevention (MVP) och Agera Tillsammans (AT)! Vi välkomnar regeringens och SKL:s satsning på det våldspreventiva arbetet i skolan…

Läs vidare

_DSC0168-2

Vi bjuder in alla män till samtal

Om internationella kvinnodagen är en dag då kvinnor går ut och kräver sina rättigheter, hoppas vi på organisationen MÄN att internationella mansdagen kan vara en dag då män reflekterar över sina privilegier och sina egna beteenden och erfarenheter. Vår undersökning…

Läs vidare

_DSC6445

Evenemang under En vecka fri från våld

Under En vecka fri från våld (25 nov - 1 dec) kommer MÄN och flera lokalgrupper inom MÄN att ordna evenemang över hela landet. Missa inte chansen att vara med och delta i kampen för ett liv fritt från våld.…

Läs vidare

Header hemsidan #allamän överkryssat(1)

#Allamän kan engagera sig mot mäns våld

I november, inför internationella mansdagen, driver vi i organisationen MÄN kampanjen #allamän. Med #Allamän vill vi sätta fokus på mäns våld som ett av våra största samhällsproblem. Men vi vill också visa att vi tror att förändring är möjlig. Vi…

Läs vidare

caleb-jones-rpPvrOQmR2s-unsplash

Fars dag – då satsar vi på närvarande pappor

Idag är det Fars dag och många pappor firas med presenter, middagar och handskrivna grattiskort. Vi på MÄN önskar Sveriges pappor en ännu större gåva: förutsättningar för dem att ta lika stort ansvar för omsorgen av sina barn. Före förlossningen…

Läs vidare

_DSC1622

MÄN söker ekonomichef

MÄN är en ideell, feministisk organisation som verkar för jämställdhet och mot mäns våld. Vi jobbar med män och pojkar för att förebygga våld och utmana stereotypa maskulinitetsnormer. På kansliet i Stockholm arbetar idag ett 30-tal personer, med olika nationella…

Läs vidare

Skärmavbild-2019-11-05-kl.-07.28.01

Titta på stormötet på Bokmässan

Under Bokmässan i Göteborg bjöd vi in till ett stormöte om #metoo, med fokus på kulturvärlden i allmänhet och litteraturbranschen i synnerhet. Stormötet bestod av ett panelsamtal med inbjudna gäster samt en efterföljande workshop med självreflekterande samtal enligt MÄNs metod…

Läs vidare

_DSC0905

Vi kommer till er fackklubb och håller samtal för #allamän

Är du fackligt engagerad? Tycker du att ni borde adressera frågorna som #metoo-uppropen satte på agendan? Då har vi ett erbjudande för november månad! Tack vare stöd från Postkodstiftelsen kan vi erbjuda ett kostnadsfritt stormöte där vi kommer till er,…

Läs vidare

Photo by Picsea on Unsplash

Svenska föräldraförsäkringen sänke för jämställdheten

Oviljan att dela föräldraförsäkringen jämställt gör att Sverige halkar efter nordiska grannländer i jämställdhetsligan. Satsningar på betald föräldraledighet och barnomsorg har betytt mycket för kvinnors arbetskraftsdeltagande och bidragit till ökad tillväxt och välfärd. Men den svenska föräldrasäkringen har blivit daterad…

Läs vidare

1140x500_0c85d890-ea77-11e9-a611-791669f95679.jpg-imgpar-adaptive=1&up=1&p=1

Mindre än hälften av männen har rannsakat sitt eget beteende sedan #metoo

För andra året i rad publicerar MÄN en undersökning av mäns attityder till #metoo. Resultatet visar att fler män blivit mer engagerade i jämställdhetsfrågor, men inte ens hälften har rannsakat sitt eget beteende. Sedan hösten 2017, och starten på #metoo-rörelsen,…

Läs vidare