delningsbar_bild_ 1

MVP utvärderat av Skolverket

Förra veckan publicerade Skolverket en omfattande utvärdering av MVP-programmet –  där forskarna bakom utvärderingen konstaterar att det redan under första året med programmet syns mätbara effekter! MVP är ett program för högstadiet och gymnasiet, med syfte att förebygga killar och mäns våld. Programmet har översatts, kontextanpassats och pilottestats av MÄN. Genom utbildning och handledning sprider vi MVP till kommuner och skolor runt om i landet.

Under 2015–2017 har MVP-programmet utvärderats av Skolverket på uppdrag av regeringen. Forskarna bakom utvärderingen ser programmet som lovande och rekommenderar spridning, under vissa förutsättningar.

Några av resultaten i korthet:

Utvärderingen visar att programmet har stor potential. Det tar upp många viktiga frågor på ett systematiskt sätt och gör det utifrån elevernas egna erfarenheter. MVP har bidragit till en positiv utveckling hos de elever som fått insatsen. Elevernas kunskaper och attityder har förändrats tack vare programmet, osäkerheten kring våldsbeteenden har minskat och fler beteenden betraktas som våld. Elever som tagit del av MVP-programmet uppmärksammar både sitt eget och andras våldsbeteende i högre utsträckning än andra unga. De reagerar på och känner igen såväl verbalt, fysiskt och sexualiserat våld. De har även fått minskad tolerans mot så kallade ”skojbråk”. Effekten håller även i sig vid uppföljningen tre till sex månader efter insats. Programmet ger tydligast resultat för gruppen killar.

Vad händer nu, efter utvärderingen?

Utvärderingen betonar, helt i linje med MÄNs åsikter, betydelsen av exempelvis planeringstid, schemaläggning, att skolan väljer ut lämpliga MVP-ledare samt att manualens övningar genomförs ”korrekt”.

Vi är glada att se att programmet har gett mätbara effekter – detta trots att förutsättningarna på pilotskolorna varit långt ifrån optimala. Utvärderingen genomfördes tidigt i implementeringen av programmet, innan de organisatoriska förutsättningarna fanns på plats på de berörda skolorna.

Forskarnas samlade bedömning är, trots detta, att MVP överlag har potential att fungera väl och att programmet tycks lovande. De rekommenderar att MVP fortsätter prövas i svenska skolor, men att skolledningen fullt ut behöver ta ansvar för att skapa organisatoriska och praktiska förutsättningar för genomförandet. De rekommenderar även att den fortsatta användningen av programmet systematiskt följs upp och utvärderas.

Skolverket kommenterar att utvärderingen på ett bra sätt lyfter fram risker och framgångsfaktorer när det gäller att uppnå en lyckad implementering av programmet, och att en eventuell fortsatt satsning på programmet bör åtföljas av ytterligare utvärdering.

– Utvärderingen ger även värdefulla medskick till det revideringsarbete vi på MÄN just nu gör kring manualer, lektionsupplägg och personalutbildning. Inför höstterminen 2018 presenterar vi ett omarbetat och utökat lektionsupplägg, som tar hänsyn till utvärderingens resultat såväl som den feedback vi själva fått in från pedagoger och elever under tre år. Vi på MÄN ser nu fram emot att fortsätta driva en utveckling och uppskalning av det våldsförebyggande MVP-arbetet i Sverige, säger Sofie Kindahl, projektsamordnare för MVP på MÄN.

Utvärderingen i sin helhet finns att läsa på skolverkets webb.

Läs mer om MVP-programmet här 

För frågor om MÄNs arbete med MVP-programmet kontakta projektsamordnaren sofie.kindahl@mfj.se

 

Samtalsrörelsen #eftermetoo kommer till Malmö

Pressmeddelande 2018-09-10 Med projektet #eftermetoo vill organisationen MÄN ta tillvara på det enorma engagemang som #metoo skapade. Malmö blir första stoppet på den nationella turné som har målet att engagera minst 1 500 män i självreflekterande samtal för ett samhälle…

Läs vidare

#eftermetoo web1

Turnéstart för #eftermetoo – samtal för alla män

De allra flesta män som har läst och tagit del av #metoo-uppropen har känt en sorg över att vara del av något så destruktivt. Många har tänkt: vad kan jag göra? Det här är faktiskt något män kan göra. I…

Läs vidare

jiroe-526478-unsplash

Utlysning arbetsgrupp för transinkludering

Vill du utveckla MÄNs arbete med transinkludering? Flertalet studier visar att självmordstankar, diskriminering, våld och kränkande behandling är vanligt förekommande bland transpersoner i Sverige idag. Transpersoner uppger denna utsatthet både inom arbetsplatser, i skolan, i affären, i kontakten med myndigheter…

Läs vidare

_DSC2677

Bli informatör för MÄN!

Helgen 29-30 september bjuder MÄN in till en informatörsutbildning i Stockholm. Vi välkomnar dig som är eller vill bli aktiv medlem i MÄN och vill lära dig mer om hur du kan representera organisationen. Utbildningen passar också dig som redan…

  • Datum: 2018-09-29
  • Tid: 09:00
  • Plats: Stockholm

Läs vidare

trailer

Alla avsnitt av Mannen Myten podcast

Våren 2018 publicerades MANNEN MYTEN Podcast. Arvsfondsprojektet Mannen Myten ville med podcasten utforska hur manligheten förhåller sig till olika maktordningar. Programledare är Shahab Ahmadian och Svante Tidholm, producent Åsa Secher för SoundTelling. Här finns nu alla nio avsnitt samlade.  Avsnitten…

Läs vidare

killfrågor3

Prata machokultur och självkänsla med unga killar

Vill du stötta killar och vara en förebild som du själv hade behövt som ung? Vi söker fler volontärer av alla kön från 20 år och uppåt, som vill chatta med killar två kvällar i månaden. Vi riktar oss särskilt…

Läs vidare

Mannen Myten, workshop och föreläsning infoblad

Föreläsning och workshop om manliga myter och möjligheter

Projektet Mannen Myten erbjuder under hösten 2018 grupper i åldern 17-25 år inom skola och andra organisationer en kreativ workshop eller föreläsning om maskulinitet utifrån ett intersektionellt perspektiv. Vad har män som grupp gemensamt? Vad skiljer olika grupper av män…

Läs vidare

MÄN i Almedalen

Mäns ansvar under Almedalsveckan 2018

Mäns ansvar för mäns våld har aldrig varit mer viktigt att prata om inom politiken efter förra årets #metoo-upprop och inför valet 2018. Vad gör våra politiker för att ett #metoo aldrig mer ska behövas? Medan vissa partier vill prata…

Läs vidare

Bild till hemsidan

Att ta sig ur tvångströjan

Vi vet att många killar och män vill vara en del av lösningen mot sexuella trakasserier och sexuellt våld mot flickor och kvinnor. I ett försök att göra detta möjligt har projektet IMAGINE vidgat och förvandlat tvångströjan av traditionella, normativa…

Läs vidare

bg_handinhand

MÄN får drygt 12,8 miljoner kronor från Arvsfonden

Pressmeddelande 2018-06-19 Projektet ”Samtal för ett liv fritt från våld” syftar till att stötta unga män med erfarenheter av ha använt och utsatts för våld. För projektet får MÄN stöd med drygt 12,8 miljoner kronor under tre år från Arvsfonden.…

Läs vidare