_DSC0588

Välkommen växtvärk på MÄNs årsmöte 2018

Medlemmar, lokalgrupper, styrelse, kanslipersonal, revisorer, mötesordförande-, sekreterare och justerare – samtliga jämställdhetskämpar – är samlade. För sista gången tar avgående ordförande Luis Lineo mikrofonen och hälsar alla välkomna. Det är dags för MÄNs årsmöte 2018.

Årmötet 2018 hålls i Göteborg, närmare bestämt Folkhögskolan i Angered samt i Kvinnofolkhögskolans lokaler.  På årsmötets första dag och efter en presentation av samtliga på plats är det dags för Åsiktstorget: en programpunkt där alla deltagarna har chans att föra informella diskussioner kring de olika förslagen och formulera eventuella yrkanden inför de beslut som ska tas under dag två. Diskussionerna är levande och den kollektiva kunskap som finns i organisationens arbete mot våld och för jämställdhet sipprar genom väggarna på Folkhögskolan i Angered.

Dag två inleds med beslut om dagordning och årsmötespraktika. Under dagen ska årets verksamhetsplan och vilken riktning organisationen ska ta under året beslutas. Kvinnofolkhögskolan lokaler bubblar av aktivitet när Luis Lineo gladeligen lämnar ifrån sig mikrofonen till de otaliga röster som vill göra sig hörda och räknas. Propositioner diskuteras och finslipas med hjälp av yrkanden och tre välformulerade motioner presenteras:

Motion 1 – Interndemokrati, en fokusfråga för MÄN

Under 2017 ökade antalet medlemmar i MÄN rejält och organisationen syns i allt större utsträckning i media och debatt. Detta är givetvis enormt glädjande men det ställer också nya krav på organisationens interna struktur och uppbyggnad. Från styrelsen och MÄN Uppsala kom synpunkter hur MÄN ska utveckla hela vår organisation ställt mot dessa symtom för en annars välkommen växtvärk. Under Åsiktstorget lades en grund för en ambitiös plan som sedan förfinades under årsmötet på söndagen.

Elis Larsson, föreningsutvecklare och ansvarig för medlemsstöd:

“Det är tydligt att vi står inför många utmaningar som vi behöver lösa för att växa på ett hållbart sätt. Vi är otroligt glada för alla nya medlemmar och lokalgrupper men det krävs planering för att ge dessa nya krafter förutsättningar att blomma. Organisationsutredningen kommer att utveckla detta under det kommande halvåret.”

Årsmötet beslutade att styrelsen ser över den interna strukturen och skapar riktlinjer som underlättar för lokala medlemmars aktivism och engagemang i föreningen.

Motion 2 – Transinkludering

Flertal studier visar att självmordstankar, diskriminering, våld och kränkande behandling är vanligt förekommande bland transpersoner i Sverige idag. Transpersoner uppger denna utsatthet både inom arbetsplatser, i skolan, i affären, i kontakten med myndigheter och sjukvården. Tillsammans med icke-binära är de en grupp som ofta inte blir sedda, och deras berättelser om sexuella trakasserier och sexuellt våld blir inte hörda. Till MÄNs årmöte lämnade MÄN Malmö/Lund in en motion om transinkludering.

Isabelle Ruberg från MÄNs lokalgrupp i Malmö/Lund:

”MÄNs ambition att engagera män i kampen för jämställdhet och mot våld behöver ha ett tydligt fokus för att nå fram. För att göra detta behövs att vi breddar uttrycket ‘Mäns våld mot kvinnor’, på så sätt bidrar det även till att vi inkluderar personer som definierar sig som transpersoner och icke-binära. Personligen känner jag att i vårt utåtriktade arbete bör arbeta mer normkritiskt och ha ett inkluderande språkbruk vilket även kommer bidra till att transpersoner och icke-binära känner sig sedda. Det är på så sätt vi visar samhället och i arbetet som görs, att vi är en inkluderande organisation som välkomnar alla oavsett hur de identifierar sig.

Årsmötet beslutade att skapa en arbetsgrupp av medlemmar med uppgift att arbeta med transinkluderande frågor samt för att organisationen ska genomsyras av ett icke-binärt perspektiv.

Motion 3 – Bli mer ungdomsinkluderande

Nora Vetterfalk, 16 år och medlem, brinner för att inkludera unga i MÄNs arbete. Medelåldern bland medlemmarna i organisationen är hög men hon tror att MÄNs frågor är något som ungdomar skulle vilja engagera sig i:

“En är väldigt skör när en är ung och det är lätt att tro att en är ensam om sina erfarenheter. Jag vill att unga vuxna ska få bättre förutsättningar att göra klokare val senare i livet. Vi är många som delar samma erfarenheter!”

Årsmötet beslutade att styrelsen undersöker möjligheten att ordna en startaktivitet där MÄN samlar unga som är intresserade av att engagera sig i jämställdhetsfrågor samt undersöka vilka plattformar MÄN kan starta för ungdomar som vill göra skillnad.

Efter fyra år som ordförande gör Luis Lineo den sista överlämningen av mikrofonen till den nyvalda ordföranden Alán Ali som sammanfattar varför årsmötet 2018 blev så lyckat och varför de här frågorna berör:

“Tillsammans fortsätter vi det viktiga arbetet för en förändrad mansroll och en jämställd värld utan våld.”

Läs det fullständiga protokollet från MÄNs årsmöte 2018

Läs om MÄNs nya ordförande

Samtliga ledamöter i MÄNs styrelse

Samtalsrörelsen #eftermetoo kommer till Malmö

Pressmeddelande 2018-09-10 Med projektet #eftermetoo vill organisationen MÄN ta tillvara på det enorma engagemang som #metoo skapade. Malmö blir första stoppet på den nationella turné som har målet att engagera minst 1 500 män i självreflekterande samtal för ett samhälle…

Läs vidare

#eftermetoo web1

Turnéstart för #eftermetoo – samtal för alla män

De allra flesta män som har läst och tagit del av #metoo-uppropen har känt en sorg över att vara del av något så destruktivt. Många har tänkt: vad kan jag göra? Det här är faktiskt något män kan göra. I…

Läs vidare

jiroe-526478-unsplash

Utlysning arbetsgrupp för transinkludering

Vill du utveckla MÄNs arbete med transinkludering? Flertalet studier visar att självmordstankar, diskriminering, våld och kränkande behandling är vanligt förekommande bland transpersoner i Sverige idag. Transpersoner uppger denna utsatthet både inom arbetsplatser, i skolan, i affären, i kontakten med myndigheter…

Läs vidare

_DSC2677

Bli informatör för MÄN!

Helgen 29-30 september bjuder MÄN in till en informatörsutbildning i Stockholm. Vi välkomnar dig som är eller vill bli aktiv medlem i MÄN och vill lära dig mer om hur du kan representera organisationen. Utbildningen passar också dig som redan…

  • Datum: 2018-09-29
  • Tid: 09:00
  • Plats: Stockholm

Läs vidare

trailer

Alla avsnitt av Mannen Myten podcast

Våren 2018 publicerades MANNEN MYTEN Podcast. Arvsfondsprojektet Mannen Myten ville med podcasten utforska hur manligheten förhåller sig till olika maktordningar. Programledare är Shahab Ahmadian och Svante Tidholm, producent Åsa Secher för SoundTelling. Här finns nu alla nio avsnitt samlade.  Avsnitten…

Läs vidare

killfrågor3

Prata machokultur och självkänsla med unga killar

Vill du stötta killar och vara en förebild som du själv hade behövt som ung? Vi söker fler volontärer av alla kön från 20 år och uppåt, som vill chatta med killar två kvällar i månaden. Vi riktar oss särskilt…

Läs vidare

Mannen Myten, workshop och föreläsning infoblad

Föreläsning och workshop om manliga myter och möjligheter

Projektet Mannen Myten erbjuder under hösten 2018 grupper i åldern 17-25 år inom skola och andra organisationer en kreativ workshop eller föreläsning om maskulinitet utifrån ett intersektionellt perspektiv. Vad har män som grupp gemensamt? Vad skiljer olika grupper av män…

Läs vidare

MÄN i Almedalen

Mäns ansvar under Almedalsveckan 2018

Mäns ansvar för mäns våld har aldrig varit mer viktigt att prata om inom politiken efter förra årets #metoo-upprop och inför valet 2018. Vad gör våra politiker för att ett #metoo aldrig mer ska behövas? Medan vissa partier vill prata…

Läs vidare

Bild till hemsidan

Att ta sig ur tvångströjan

Vi vet att många killar och män vill vara en del av lösningen mot sexuella trakasserier och sexuellt våld mot flickor och kvinnor. I ett försök att göra detta möjligt har projektet IMAGINE vidgat och förvandlat tvångströjan av traditionella, normativa…

Läs vidare

bg_handinhand

MÄN får drygt 12,8 miljoner kronor från Arvsfonden

Pressmeddelande 2018-06-19 Projektet ”Samtal för ett liv fritt från våld” syftar till att stötta unga män med erfarenheter av ha använt och utsatts för våld. För projektet får MÄN stöd med drygt 12,8 miljoner kronor under tre år från Arvsfonden.…

Läs vidare