Årsmöte2019

MÄN växer med kvalitet – rapport från årsmötet

Under helgen har MÄN haft årsmöte i Stockholm. Ett sjuttiotal personer bestående av ombud, styrelse, medlemmar och kanslipersonal har tillsammans diskuterat frågor och tagit viktiga inriktningsbeslut för organisationen. Vi har bland annat enhälligt antagit ett nytt positionspapper om pornografi och prostitution. Se hela protokollet från årsmötet längst ner på sidan.

– Det har varit en lång och nyanserad diskussion under helgen där medlemmarna har fått säga sitt och vi har haft konstruktiva samtal. Det är positivt att det finns en samstämmighet kring vikten av att vi behöver ta tydligare ställning i frågan, säger Alán Ali, ordförande för MÄN.

På mötet togs också viktiga beslut om hur vi fortsatt ska organisera oss som växande medlemsrörelse och stärka demokratin. Bland annat beslutade mötet att utreda frågan om kongress vartannat år istället för årsmöte varje år.

Ny tankesmedja
Årsmötet antog en motion om att starta en tankesmedja, där en grupp av ideella medlemmar tillsammans med kommunikationsavdelningen bland annat ska kunna ta fram debattartiklar och yttranden i viktiga frågor.

– Det är viktigt med MÄNs feministiska röst i debatten, i en tid då högerextrema partier och konservativa krafter växer. Jag hoppas att vi tack vara tankesmedjan kan bli en mer aktiv feministisk röst i frågor om mäns våld, nationell säkerhet, människors hälsa och känsla av trygghet, säger Albin Torstensson, som valdes till ideellt ansvarig för tankesmedjan.

Arbetsgrupp för klimatet
MÄN har under flera år arbetat med kopplingen mellan maskulinitet och miljö. En motion underskriven av många medlemmar föreslog att MÄN ska stärka sin position i klimatfrågan. Årsmötet beslutade att tillsätta en arbetsgrupp för att utreda hur MÄN kan bidra ytterligare till en hållbar värld.

MÄNs styrelse, med några nya namn.
Alan Alí som suttit ett år som ordförande omvaldes av årsmötet.

– Jag är rörd och glad för förnyat förtroende. Nu tar vi nya steg framåt för jämställdhet och mot våld! säger Alán.

Nyvalda ledamöter: 

Karen Austin, 53 år, Stockholm, ledamot (nyval 2 år)
Karen arbetar idag på den statliga myndigheten Delegationen mot segregation. Hon har suttit tidigare i MÄNs styrelse.

Simon Egler, 30 år, Norrköping, ledamot (nyval 2 år)
Simon arbetar på Sjöfartsverket i Norrköping och har de senaste två åren varit mycket aktiv i MÄN. Han har startat upp MÄN Norrköping och anordnat samtalskvällar med killar och män i Östergötland.

Mikael Heilmann, 57 år, Göteborg, ledamot (nyval 2 år)
Mikael ingår i styrelsen i MÄN Göteborg.

Henrik Westerman, 43 år, Stockholm, ledamot (nyval, fyllnadsval 1 år)
Henrik Westerman är verksamhetschef och ingår i kansliledningen på fackförbundet Vision. Han har jobbat många år med solidaritets och rättighetsfrågor i fackförenings- och folkrörelse.

Omvalda ledamöter: 

Alán Ali, 43 år, Stockholm, ordförande (omval 1 år)
Alán har varit ordförande i MÄN i ett år på heltid. Han valdes om för två år till på årsmötet.

Roger Gustafsson, 73 år, Stockholm, ledamot (omval 2 år)
Roger har varit med sedan starten av MÄN 1993. Han har varit aktivist, samordnare, projektledare och anställd i organisationen. Sedan två år är han med i styrelsen.

Valda till och med 2020 med ett år kvar på mandatet:

Hanna Norell, 38 år, Karlstad, ledamot
Hanna har en bakgrund i civilsamhället. Hon har även arbetat för FN och EU. För närvarande arbetar Hanna med internationella insatser och jämställdhetsintegrering på Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB).

Carin Göransson, 35 år, Stockholm, ledamot
Carin har jobbat i tio år med jämställdhet, mäns våld mot kvinnor och maskulinitet i Sverige såväl som utomlands. Hon har arbetat i civilsamhället, på myndighet och inom FN med jämställdhetsfrågor inom utvecklingssamarbetet.

Johnny Lindqvist, 41 år, Stockholm, ledamot
Johnny är Creative Director på In the Cold, samt föreläsare. Johnny har arbetat med frågor som rör unga och internet, kring att utbilda för att motverka och förebygga sexuell utsatthet online.

Protokoll från årsmötet

Ladda ner protokollet från årsmötet här

_DSC9303

Har du fått medel för att jobba med att förebygga våld?

Vad kul att ni vill vara med i arbetet mot ett samhälle fritt från våld med hjälp av Machofabriken, Mentors in Violence Prevention (MVP) och Agera Tillsammans (AT)! Vi välkomnar regeringens och SKL:s satsning på det våldspreventiva arbetet i skolan…

Läs vidare

_DSC0168-2

Vi bjuder in alla män till samtal

Om internationella kvinnodagen är en dag då kvinnor går ut och kräver sina rättigheter, hoppas vi på organisationen MÄN att internationella mansdagen kan vara en dag då män reflekterar över sina privilegier och sina egna beteenden och erfarenheter. Vår undersökning…

Läs vidare

_DSC6445

Evenemang under En vecka fri från våld

Under En vecka fri från våld (25 nov - 1 dec) kommer MÄN och flera lokalgrupper inom MÄN att ordna evenemang över hela landet. Missa inte chansen att vara med och delta i kampen för ett liv fritt från våld.…

Läs vidare

Header hemsidan #allamän överkryssat(1)

#Allamän kan engagera sig mot mäns våld

I november, inför internationella mansdagen, driver vi i organisationen MÄN kampanjen #allamän. Med #Allamän vill vi sätta fokus på mäns våld som ett av våra största samhällsproblem. Men vi vill också visa att vi tror att förändring är möjlig. Vi…

Läs vidare

caleb-jones-rpPvrOQmR2s-unsplash

Fars dag – då satsar vi på närvarande pappor

Idag är det Fars dag och många pappor firas med presenter, middagar och handskrivna grattiskort. Vi på MÄN önskar Sveriges pappor en ännu större gåva: förutsättningar för dem att ta lika stort ansvar för omsorgen av sina barn. Före förlossningen…

Läs vidare

_DSC1622

MÄN söker ekonomichef

MÄN är en ideell, feministisk organisation som verkar för jämställdhet och mot mäns våld. Vi jobbar med män och pojkar för att förebygga våld och utmana stereotypa maskulinitetsnormer. På kansliet i Stockholm arbetar idag ett 30-tal personer, med olika nationella…

Läs vidare

Skärmavbild-2019-11-05-kl.-07.28.01

Titta på stormötet på Bokmässan

Under Bokmässan i Göteborg bjöd vi in till ett stormöte om #metoo, med fokus på kulturvärlden i allmänhet och litteraturbranschen i synnerhet. Stormötet bestod av ett panelsamtal med inbjudna gäster samt en efterföljande workshop med självreflekterande samtal enligt MÄNs metod…

Läs vidare

_DSC0905

Vi kommer till er fackklubb och håller samtal för #allamän

Är du fackligt engagerad? Tycker du att ni borde adressera frågorna som #metoo-uppropen satte på agendan? Då har vi ett erbjudande för november månad! Tack vare stöd från Postkodstiftelsen kan vi erbjuda ett kostnadsfritt stormöte där vi kommer till er,…

Läs vidare

Photo by Picsea on Unsplash

Svenska föräldraförsäkringen sänke för jämställdheten

Oviljan att dela föräldraförsäkringen jämställt gör att Sverige halkar efter nordiska grannländer i jämställdhetsligan. Satsningar på betald föräldraledighet och barnomsorg har betytt mycket för kvinnors arbetskraftsdeltagande och bidragit till ökad tillväxt och välfärd. Men den svenska föräldrasäkringen har blivit daterad…

Läs vidare

1140x500_0c85d890-ea77-11e9-a611-791669f95679.jpg-imgpar-adaptive=1&up=1&p=1

Mindre än hälften av männen har rannsakat sitt eget beteende sedan #metoo

För andra året i rad publicerar MÄN en undersökning av mäns attityder till #metoo. Resultatet visar att fler män blivit mer engagerade i jämställdhetsfrågor, men inte ens hälften har rannsakat sitt eget beteende. Sedan hösten 2017, och starten på #metoo-rörelsen,…

Läs vidare