1140x500_0c85d890-ea77-11e9-a611-791669f95679.jpg-imgpar-adaptive=1&up=1&p=1

Mindre än hälften av männen har rannsakat sitt eget beteende sedan #metoo

För andra året i rad publicerar MÄN en undersökning av mäns attityder till #metoo. Resultatet visar att fler män blivit mer engagerade i jämställdhetsfrågor, men inte ens hälften har rannsakat sitt eget beteende.

Sedan hösten 2017, och starten på #metoo-rörelsen, har mycket skett. Det senaste året har debatten periodvis handlat mer om uthängningar och enskilda personer, snarare än de strukturella problem som #metoo-uppropen satte fingret på. Så var står vi nu egentligen? Har mäns attityder gentemot #metoo förändrats?

Kantar Sifo har utfört en undersökning, på uppdrag av MÄN, där de tillfrågade fått svara på hur väl de instämmer med fyra påståenden som rör deras attityder till #metoo.

5 procent instämmer helt med att #metoo fått dem att rannsakat sitt eget beteende

En majoritet av männen tycker fortfarande att män har ett gemensamt ansvar för att motverka det som tusentals kvinnor vittnade om under #metoo. 55 procent av männen svarar dock att #metoo-uppropens berättelser inte har fått dem att rannsaka sitt eget beteende; endast fem procent instämmer helt med att #metoo har fått dem att rannsaka sitt eget beteende.

– Det finns fortfarande ett stort glapp mellan hur män skattar sitt eget engagemang för jämställdhetsfrågor och hur de faktiskt har reflekterat över sin egen roll och sina egna beteenden. Utan självreflektion är det långt till att bli en jämställd värld fri från våld, säger Alán Ali, ordförande för MÄN.

Fler män anser sig mer engagerade i jämställdhetsfrågor sedan #metoo

Hälften av Sveriges män instämmer i någon grad att #metoo-uppropen har lett till att de blivit mer engagerade i frågor om jämställdhet mellan män och kvinnor (49%). Det är en ökning jämfört med fjolårets undersökning då motsvarande fråga redovisade 39 procent. Framförallt är det fler som svarar att de instämmer till viss del i år, 37 procent, jämfört med förra året då motsvarande siffra blev 30 procent. Ökningen har skett i samtliga åldersgrupper. Framförallt har ökningen skett bland de svenska män som inte bor i Stockholm, Göteborg eller Malmö (2018: 36 procent, 2019: 47 procent).

– Det är positivt att vi ser en uppgång i mäns engagemang, men vi måste nå fler män, uppmuntra till självreflektion och initiera förändringsprocesser som vi vet är en viktig del i att förebygga sexualiserade trakasserier och sexualiserat våld. Jag efterlyser att män börjar agera för en positiv förändring samtidigt krävs det långsiktiga satsningar parallellt med att vi ökar finansieringen till kvinnojoursrörelsen, säger Alán Ali.

Undersökningen i sin helhet

Länk till undersökningen i sin helhet: https://mfj.se/assets/uploads/2019/10/man_sifo_20191016.pdf

Länk till förra årets undersökning: https://mfj.se/assets/uploads/2018/10/man_sifo_final.pdf

Resultat i korthet
I undersökningen i sin helhet finns många fler parametrar redovisade.

*Instämmer är det sammanlagda resultatet av de som svarat “Instämmer helt”, “Instämmer till stor del” samt “Instämmer till viss del”.

I parentes redovisas förändringar i procentenheter jämfört med förra årets undersökning.

 

Fråga 1: Jag anser att #metoo-rörelsen har varit positiv för jämställdheten mellan män och kvinnor i Sverige.

Instämmer helt: 17 % (+1%)

Instämmer till stor del: 23 % (-1%)

Instämmer till viss del: 38 % (0%)

Instämmer inte alls: 13 % (+2%)

Vet ej/ingen åsikt: 7 % (0%)

Instämmer*: 79 % (-1%)

 

Fråga 2: #metoo-uppropens berättelser har fått mig att rannsaka mitt eget beteende.

Instämmer helt: 5 % (0%)

Instämmer till stor del: 8 % (-1%)

Instämmer till viss del: 32 % (+3%)

Instämmer inte alls: 49 % (-2%)

Vet ej/ingen åsikt: 6 % (0%)

Instämmer*: 45 % (+2%)

 

Fråga 3: #metoo-uppropen har lett till att jag blivit mer engagerad i frågor om jämställdhet mellan män och kvinnor.

Instämmer helt: 5 % (0%)

Instämmer till stor del: 7 % (+2%)

Instämmer till viss del: 37 % (+5%)

Instämmer inte alls: 44 % (-7%)

Vet ej/ingen åsikt: 6 % (-1%)

Instämmer*: 49 % (+10%)

 

Fråga 4: Jag anser att män gemensamt ska ta ett större ansvar för att motverka det sexualiserade våldet och trakasserier som män utsätter andra för.

Instämmer helt: 35 % (-2%)

Instämmer till stor del: 24 % (+1%)

Instämmer till viss del: 23 % (-2%)

Instämmer inte alls: 12 % (+2%)

Vet ej/ingen åsikt: 5 % (0%)

Instämmer*: 83 % (-2%)

 

Här finns pressbilder på MÄNs ordförande Alán Ali: https://mfj.se/pressrum/

Om undersökningen

Undersökningen är utförd av Kantar Sifo på uppdrag av MÄN. Syftet är att undersöka svenska mäns attityder två år efter att #metoo drog i gång i Sverige. Undersökningen är genomförd via en webbpanel och 1 043 stycken män med en riksrepresentativt urval av personer mellan 18-79 år har intervjuats under perioden 4 till 8 oktober 2019.

Om MÄN

MÄN är en ideell, feministisk organisation som startade 1993 för att engagera män mot mäns våld mot kvinnor. Vi arbetar med att förändra destruktiva normer kring maskulinitet för att mäns våld ska minska. Vår vision är en jämställd värld utan våld.

Mer information och kontakt:

Hanna Navier, kommunikationschef på MÄN

073-539 52 98

hanna.navier@mfj.se

www.män.se

_DSC9303

Har du fått medel för att jobba med att förebygga våld?

Vad kul att ni vill vara med i arbetet mot ett samhälle fritt från våld med hjälp av Machofabriken, Mentors in Violence Prevention (MVP) och Agera Tillsammans (AT)! Vi välkomnar regeringens och SKL:s satsning på det våldspreventiva arbetet i skolan…

Läs vidare

_DSC0168-2

Vi bjuder in alla män till samtal

Om internationella kvinnodagen är en dag då kvinnor går ut och kräver sina rättigheter, hoppas vi på organisationen MÄN att internationella mansdagen kan vara en dag då män reflekterar över sina privilegier och sina egna beteenden och erfarenheter. Vår undersökning…

Läs vidare

_DSC6445

Evenemang under En vecka fri från våld

Under En vecka fri från våld (25 nov - 1 dec) kommer MÄN och flera lokalgrupper inom MÄN att ordna evenemang över hela landet. Missa inte chansen att vara med och delta i kampen för ett liv fritt från våld.…

Läs vidare

Header hemsidan #allamän överkryssat(1)

#Allamän kan engagera sig mot mäns våld

I november, inför internationella mansdagen, driver vi i organisationen MÄN kampanjen #allamän. Med #Allamän vill vi sätta fokus på mäns våld som ett av våra största samhällsproblem. Men vi vill också visa att vi tror att förändring är möjlig. Vi…

Läs vidare

caleb-jones-rpPvrOQmR2s-unsplash

Fars dag – då satsar vi på närvarande pappor

Idag är det Fars dag och många pappor firas med presenter, middagar och handskrivna grattiskort. Vi på MÄN önskar Sveriges pappor en ännu större gåva: förutsättningar för dem att ta lika stort ansvar för omsorgen av sina barn. Före förlossningen…

Läs vidare

_DSC1622

MÄN söker ekonomichef

MÄN är en ideell, feministisk organisation som verkar för jämställdhet och mot mäns våld. Vi jobbar med män och pojkar för att förebygga våld och utmana stereotypa maskulinitetsnormer. På kansliet i Stockholm arbetar idag ett 30-tal personer, med olika nationella…

Läs vidare

Skärmavbild-2019-11-05-kl.-07.28.01

Titta på stormötet på Bokmässan

Under Bokmässan i Göteborg bjöd vi in till ett stormöte om #metoo, med fokus på kulturvärlden i allmänhet och litteraturbranschen i synnerhet. Stormötet bestod av ett panelsamtal med inbjudna gäster samt en efterföljande workshop med självreflekterande samtal enligt MÄNs metod…

Läs vidare

_DSC0905

Vi kommer till er fackklubb och håller samtal för #allamän

Är du fackligt engagerad? Tycker du att ni borde adressera frågorna som #metoo-uppropen satte på agendan? Då har vi ett erbjudande för november månad! Tack vare stöd från Postkodstiftelsen kan vi erbjuda ett kostnadsfritt stormöte där vi kommer till er,…

Läs vidare

Photo by Picsea on Unsplash

Svenska föräldraförsäkringen sänke för jämställdheten

Oviljan att dela föräldraförsäkringen jämställt gör att Sverige halkar efter nordiska grannländer i jämställdhetsligan. Satsningar på betald föräldraledighet och barnomsorg har betytt mycket för kvinnors arbetskraftsdeltagande och bidragit till ökad tillväxt och välfärd. Men den svenska föräldrasäkringen har blivit daterad…

Läs vidare

1140x500_0c85d890-ea77-11e9-a611-791669f95679.jpg-imgpar-adaptive=1&up=1&p=1

Frukostseminarie #Metoo – två år senare

Välkommen på frukostseminarium med MÄN. Vi presenterar resultaten från en nygjord undersökning av mäns attityder efter #metoo, utförd av Sifo på uppdrag av MÄN. Nu har det gått två år sedan #metoo startade och blev till en kraftfull rörelse. Så…

Läs vidare