Photo by Picsea on Unsplash

Svenska föräldraförsäkringen sänke för jämställdheten

Oviljan att dela föräldraförsäkringen jämställt gör att Sverige halkar efter nordiska grannländer i jämställdhetsligan.

Satsningar på betald föräldraledighet och barnomsorg har betytt mycket för kvinnors arbetskraftsdeltagande och bidragit till ökad tillväxt och välfärd. Men den svenska föräldrasäkringen har blivit daterad och svarar inte längre mot samhällets behov. Staten lägger varje år över 30 miljarder kronor på ett system som gör att kvinnor förlorar i inkomst och pension, medan män förlorar värdefull tid med sina barn.

En rapport från Sveriges kvinnolobby som släpps under tisdagen visar dessutom att Sverige nu halkar efter nordiska grannländer. I den svenska föräldraförsäkringen är fortfarande endast en femtedel av föräldrapenningen öronmärkt för pappan. Både Norge och Island har valt att tredela sin försäkring, en tredjedel till vardera föräldern och en som kan delas fritt. Även i Finland finns planer på en tredelning och på Island är intentionen att dela försäkringen nästintill lika mellan föräldrarna i en kommande reform.

I dag tar kvinnor ut strax över 70 procent av alla föräldrapenningdagar, men i realiteten är föräldraledigheten än mer ojämnt fördelad. Beräkningar från TCO visar att mammor är borta i snitt 14,5 månader från arbetslivet under barnets två första år, motsvarande siffra för pappor är 3,8 månader. Kvinnor och män tjänar ungefär lika mycket och är chefer i ungefär samma utsträckning innan de får barn. Sedan tappar kvinnorna i lön och inkomst och blir mer sällan chefer jämfört med männen. Hos par i 40-årsåldern uppskattas ungefär tre fjärdedelar av inkomstskillnaderna förklaras av familjebildandet.

En jämställd fördelning av föräldraledigheten har många fördelar. Kvinnor som lever i en relation där hemarbetet är jämställt fördelat är mindre stressade, när pappor varit föräldralediga vänder sig barnen i högre grad till båda föräldrar för tröst och omsorg och för varje månad som pappan är föräldraledig ökar mammans framtida årsinkomst med nästan 7 procent.

För arbetsgivare finns också tydliga vinster med en delad föräldraledighet. Om föräldraförsäkringen är knuten till individen blir det lättare att förutse hur länge medarbetare kommer vara borta och planera därefter. Dessutom ökar tillgången till den bästa kompetensen när kvinnor och män får mer likvärdiga möjligheter att satsa på yrkeslivet.

Det hittills enda framgångsrika sättet att avsevärt påverka mäns uttag av föräldraledighet är att öronmärka dagar. I alla nordiska länder följer mäns uttag av föräldrapenning nära det antal dagar som är öronmärkta för dem. Det norska exemplet visar att när antalet öronmärkta dagar för pappor minskade år 2014 så minskade också mäns uttag som en direkt effekt. Det har också visat sig att ekonomi spelar mindre roll än vad många trott för hur par delar föräldraledigheten. När mamman tjänar mest är familjer i hög grad beredda att avvara en betydande del av hennes inkomst för att hon ska vara hemma en längre tid. Detsamma gäller inte när pappan är den som tjänar mest. Det är förmodligen en viktig förklaring till att den svenska jämställdhetsbonusen som gav extra pengar i plånboken för par som delade jämställt inte fick någon effekt.

Den svenska debatten om föräldraledighet har länge präglats av låsningar trots att majoriteten av riksdagspartierna är eniga om att den ekonomiska ojämställdheten behöver bekämpas. Men en utblick till våra nordiska grannar visar att frågan om en jämnare fördelning av föräldraledigheten inte behöver ses som en höger–vänster-fråga utan borde kunna ena flera partier. I Norge togs exempelvis beslutet om en tredelning av en regering ledd av konservativa Høyre efter påtryckningar från bland annat socialliberala partiet Venstre och med ett brett stöd i parlamentet.

För att bryta de mönster som innebär att kvinnor halkar efter i arbetslivet, medan män förlorar värdefull tid med sina barn, föreslår vi:

  • Individualisera föräldraledigheten. Det enda sättet att i grunden utmana gamla mönster som innebär att pappor kan fortsätta satsa på jobb och karriär medan mammor tar ett större ansvar för hem och barn är att dela föräldraledigheten lika. Det gäller både föräldrapenningen och den lagstadgade rätten till föräldraledighet.
  • Kommuner och regioner ska fortsatt gå i bräschen för att införa heltid som norm inom kvinnodominerade sektorer. Underlätta för föräldrar att dela lika på deltidsarbete under småbarnsåren och stärk föräldrars rätt att påverka förläggning av arbetstid och ledighet.
  • Se över föräldraförsäkringens flexibilitet och åldersgränser. Sverige har en mycket flexibel föräldraförsäkring som gäller fram till barnets 12-årsdag. Det är längre än i alla andra nordiska länder. Föräldrapenning bör koncentreras till barnets första tid i livet, särskilt den öronmärkta tiden. Möjligheten att förlänga föräldraledigheten genom att till exempel ta ut färre föräldrapenningdagar per vecka bör delvis begränsas.
  • Stärk förskola och fritids. Förskola och fritids är viktiga delar för att föräldrar ska få arbete och familj att gå ihop. Minska barngruppernas storlek och gör det obligatoriskt för kommuner att erbjuda barnomsorg utanför kontorstid.

Alán Ali
ordförande för Riksorganisationen MÄN
Amanda Lundeteg
vd Stiftelsen Allbright
Anders Johansson
förbundsordförande försäkringsfacket Forena
Berit Müllerström
andre vice ordförande LO
Gunnel Hall
ordförande Kvinnor kan
Julia Strandberg
marknads- och kommunikationschef TFIP, Technology for infrastructure projects
Malpuri Groth
verksamhetschef Sveriges kvinnolobby
Susanna Gideonsson
ordförande Handelsanställdas förbund
Ulrika Kärnborg
ordförande Fredrika Bremer förbundet

5e54068558f2f-kallelsersmtejpg

Kallelse till MÄN:s årsmöte 2020

Den 25-26 april är det dags för vårt årsmöte, då vi tillsammans bestämmer inriktningen för MÄN:s verksamhet. Årsmötet är MÄN:s högst beslutande organ. Vi fattar beslut om årets verksamhetsplan och vilken riktning organisationen ska ta under året. Vi väljer också…

Läs vidare

Broschyr till killar NY.indd

MÄN startar mottagning för unga killar som använder eller har använt sig av våld

MÄN har under många år arbetat våldspreventivt genom att ta fram kunskap och metoder för att förebygga män och killars våld i ett tidigt stadium. Stödchatten Killfrågor har hittills varit den enda verksamheten i MÄN:s regi som har erbjudit stödjande…

Läs vidare

lyssna_pånaturen_web

MÄN i klimatkrisen

MÄN arbetar sedan en tid tillbaka med att uppmärksamma kopplingen mellan manlighetsnormer och klimatkrisen. Vi vet att män påverkar miljön negativt i större utsträckning än kvinnor, exempelvis genom: en mindre miljömedveten livsstil – män äter t.ex. mer kött, kör mer bil,…

Läs vidare

Unknown

MÄNs projekt i Belarus tar nästa steg

Den planerade utvecklingen av MÄNs projekt Men in Belarus blir nu äntligen av! Efter nästan två års försening är nu vår partner Gender Perspectives del i projektet registrerat av belarusiska myndigheter och klart att köra igång. Efter fem års arbete…

Läs vidare

180816 – Annons volontär Killfrågor

Killfrågor söker chattvolontärer

Prata med unga killar om machokultur och psykisk ohälsa Vi söker fler volontärer av alla kön från 20 år och uppåt som vill chatta med killar två kvällar i månaden. Vi riktar oss särskilt till dig som har bearbetade erfarenheter…

Läs vidare

Men Engage

MenEngage Europas Sekretariat flyttas till MÄN

Strax innan jul beslutades att sekretariatet för MenEngage Europa kommer att placeras på MÄN under perioden 2020-2022. MenEngage Europa är en av sex regioner inom MenEngage Alliance, ett globalt nätverk som samlar över 700 organisationer som på olika sätt arbetar för att…

Läs vidare

82029482_830965384032875_8512978957128171520_o

Lansering av handbok i samarbete med JäMy och Unizon

Under februari kommer lanseringskonferenser för handboken "Inget att vänta på" anordnas runt om i landet, se hela programmet här Boken samlar kunskap om våld, genus och prevention på ett och samma ställe. Den ger konkret vägledning för hur ett systematiskt och kunskapsbaserat…

Läs vidare

_DSC3302

MÄN deltar på Forum Jämställdhet i Jönköping 5-6 februari

På Forum Jämställdhet i Jönköping 5-6 februari deltar MÄN med monter och två programpunkter. Den 6 februari kl 13 medverkar MÄNs ordförande Alán Alí i ett brandtal om manlighet i förändring och kl 14.15 samma dag deltar Louise Nordquist, som är processledare inom MÄNs våldspreventiva arbete, i…

Läs vidare

_DSC9303

Har du fått medel för att jobba med att förebygga våld?

Vad kul att ni vill vara med i arbetet mot ett samhälle fritt från våld med hjälp av Machofabriken, Mentors in Violence Prevention (MVP) och Agera Tillsammans (AT)! Vi välkomnar regeringens och SKL:s satsning på det våldspreventiva arbetet i skolan…

Läs vidare

_DSC0168-2

Vi bjuder in alla män till samtal

Om internationella kvinnodagen är en dag då kvinnor går ut och kräver sina rättigheter, hoppas vi på organisationen MÄN att internationella mansdagen kan vara en dag då män reflekterar över sina privilegier och sina egna beteenden och erfarenheter. Vår undersökning…

Läs vidare