caleb-jones-rpPvrOQmR2s-unsplash

Fars dag – då satsar vi på närvarande pappor

Idag är det Fars dag och många pappor firas med presenter, middagar och handskrivna grattiskort. Vi på MÄN önskar Sveriges pappor en ännu större gåva: förutsättningar för dem att ta lika stort ansvar för omsorgen av sina barn.

Före förlossningen satsas det på att säkerställa hälsan hos fostret och den gravida föräldern, med regelbundna besök på mödravårdscentralen och barnmorskemottagningar.

Men när det gäller förberedelser inför förlossningen och föräldraskapet för den icke-födande föräldern, som ofta är en man, visar studier att bemötandet brister. Detta trots att närvaron av pappor i allmänhet är hög på besöken hos mödravårdscentralen (MVC). När barnet har fötts flyttas fokus till barnhälsovården (BVC), och här ser vi att närvaron av pappor minskar – mammorna står för 80 procent av besöken på BVC.

Föräldragrupperna på BVC välkomnar i de flesta fall båda föräldrarna, men då de förläggs på dagtid krockar de ofta med arbetstiden hos den förälder som inte är hemma med barnet. I praktiken innebär det att den som är föräldraledig under barnets första månader är den som har möjlighet att delta i föräldragruppen – och det är oftast den födande mamman.

I föräldragrupperna är därför 90 procent av deltagarna mammor. Resultatet blir att många pappor som inte är föräldralediga under barnets första månader har svårt att hitta sammanhang där de får ventilera sina tankar kring det nya livet med barn.

Bristen på jämställt föräldraskapsstöd upprätthåller stereotypa normer för maskulinitet och faderskap som inte uppmuntrar män till omsorgstagande. Normerna bidrar i sin tur till att män endast tar ut 29 procent (2018) av föräldraledigheten. Att kvinnor jobbar mer deltid, tar längre föräldraledighet och oftare stannar hemma med sjuka barn leder också till att mammorna får sämre lön och i förlängningen sämre pension. Enligt en studie från SCB är kvinnors årsinkomst 77 procent av mäns årsinkomst (2017), om man räknar med nämnda faktorerna.

Många pappor upplever att de inte blir uppmärksammade i kontakten med mödra- och barnhälsovården, och önskar att de fick mer stöd. Studier visar att mellan 6-15 procent av de nyblivna papporna får depressionssymptom såsom stress, ångest och irritation, som i förlängningen även kan leda till våld. Män söker också vård i mindre utsträckning än kvinnor.

MÄN menar att vården måste erbjuda möjligheter för pappor att mötas. Genom att erbjuda särskilda pappagrupper skapas förutsättningar för samtal som främjar ett jämställt föräldraskap och ifrågasätter stereotypa normer kring maskulinitet, omsorg och faderskap.

Papporna får en chans att dela sina funderingar, förhoppningar och rädslor kopplat till föräldraskapet med andra pappor. Pappagrupperna blir en plats för män att gemensamt reflektera kring sin nya roll som förälder, och prata om hur de mår. Det är något som gynnar alla parter i familjen. Men endast ett fåtal kommuner och landsting erbjuder pappagrupper – enligt vår inventering erbjöd endast fem kommuner pappagrupper under 2018.

MÄN har lång erfarenhet av att anordna pappagrupper, och vi vet att de gör nytta. Våra erfarenheter visar att ungefär hälften av deltagarna har ändrat synen på sin egen roll i förhållande till barnet och mamman. Mer än hälften menar också att de delar mer lika på ansvaret för barn och hem efter att de deltagit i en pappagrupp. Pappagruppsdeltagare berättar att de upplever sig själva som bättre föräldrar efter att tillsammans med andra pappor ha fått diskutera den nya rollen i livet.

Därför fortsätter vi att erbjuda pappagrupper. Men att arrangera pappagrupper bör inte ligga på en enskild aktör. För att nå en mer genomgripande förändring måste ansvaret ligga hos politiker på nationell nivå.

Vi riktar oss därför nu på Fars dag till Sveriges ministrar för sjukvård och jämställdhet och kräver att:

  • Regeringen måste ta ett tydligt ansvar för ett jämställt föräldraskapsstöd.
  • Kommuner och landsting måste ta ansvar för att erbjuda pappagrupper till samtliga pappor i Sverige, oberoende var man bor. Obefintlig finansiering och otydligt ansvar kan inte få stå i vägen.
  • Vårdpersonal måste ges bättre förutsättningar och kunskap att inkludera pappor i vårdkedjan, både innan och efter förlossningen.

Vi vill att ansvariga för sjukvårds- och jämställdhetsfrågor ska prioritera detta i sina budgetar. Vi behöver politiska beslut och ekonomiska resurser, och vi behöver dem nu. Ni har chansen att ge Sveriges pappor världens bästa Fars dags-present. Vi hoppas att ni tar den.

Alán Ali,
ordförande MÄN

5e54068558f2f-kallelsersmtejpg

Kallelse till MÄN:s årsmöte 2020

Den 25-26 april är det dags för vårt årsmöte, då vi tillsammans bestämmer inriktningen för MÄN:s verksamhet. Årsmötet är MÄN:s högst beslutande organ. Vi fattar beslut om årets verksamhetsplan och vilken riktning organisationen ska ta under året. Vi väljer också…

Läs vidare

Broschyr till killar NY.indd

MÄN startar mottagning för unga killar som använder eller har använt sig av våld

MÄN har under många år arbetat våldspreventivt genom att ta fram kunskap och metoder för att förebygga män och killars våld i ett tidigt stadium. Stödchatten Killfrågor har hittills varit den enda verksamheten i MÄN:s regi som har erbjudit stödjande…

Läs vidare

lyssna_pånaturen_web

MÄN i klimatkrisen

MÄN arbetar sedan en tid tillbaka med att uppmärksamma kopplingen mellan manlighetsnormer och klimatkrisen. Vi vet att män påverkar miljön negativt i större utsträckning än kvinnor, exempelvis genom: en mindre miljömedveten livsstil – män äter t.ex. mer kött, kör mer bil,…

Läs vidare

Unknown

MÄNs projekt i Belarus tar nästa steg

Den planerade utvecklingen av MÄNs projekt Men in Belarus blir nu äntligen av! Efter nästan två års försening är nu vår partner Gender Perspectives del i projektet registrerat av belarusiska myndigheter och klart att köra igång. Efter fem års arbete…

Läs vidare

180816 – Annons volontär Killfrågor

Killfrågor söker chattvolontärer

Prata med unga killar om machokultur och psykisk ohälsa Vi söker fler volontärer av alla kön från 20 år och uppåt som vill chatta med killar två kvällar i månaden. Vi riktar oss särskilt till dig som har bearbetade erfarenheter…

Läs vidare

Men Engage

MenEngage Europas Sekretariat flyttas till MÄN

Strax innan jul beslutades att sekretariatet för MenEngage Europa kommer att placeras på MÄN under perioden 2020-2022. MenEngage Europa är en av sex regioner inom MenEngage Alliance, ett globalt nätverk som samlar över 700 organisationer som på olika sätt arbetar för att…

Läs vidare

82029482_830965384032875_8512978957128171520_o

Lansering av handbok i samarbete med JäMy och Unizon

Under februari kommer lanseringskonferenser för handboken "Inget att vänta på" anordnas runt om i landet, se hela programmet här Boken samlar kunskap om våld, genus och prevention på ett och samma ställe. Den ger konkret vägledning för hur ett systematiskt och kunskapsbaserat…

Läs vidare

_DSC3302

MÄN deltar på Forum Jämställdhet i Jönköping 5-6 februari

På Forum Jämställdhet i Jönköping 5-6 februari deltar MÄN med monter och två programpunkter. Den 6 februari kl 13 medverkar MÄNs ordförande Alán Alí i ett brandtal om manlighet i förändring och kl 14.15 samma dag deltar Louise Nordquist, som är processledare inom MÄNs våldspreventiva arbete, i…

Läs vidare

_DSC9303

Har du fått medel för att jobba med att förebygga våld?

Vad kul att ni vill vara med i arbetet mot ett samhälle fritt från våld med hjälp av Machofabriken, Mentors in Violence Prevention (MVP) och Agera Tillsammans (AT)! Vi välkomnar regeringens och SKL:s satsning på det våldspreventiva arbetet i skolan…

Läs vidare

_DSC0168-2

Vi bjuder in alla män till samtal

Om internationella kvinnodagen är en dag då kvinnor går ut och kräver sina rättigheter, hoppas vi på organisationen MÄN att internationella mansdagen kan vara en dag då män reflekterar över sina privilegier och sina egna beteenden och erfarenheter. Vår undersökning…

Läs vidare