caleb-jones-rpPvrOQmR2s-unsplash

Fars dag – då satsar vi på närvarande pappor

Idag är det Fars dag och många pappor firas med presenter, middagar och handskrivna grattiskort. Vi på MÄN önskar Sveriges pappor en ännu större gåva: förutsättningar för dem att ta lika stort ansvar för omsorgen av sina barn.

Före förlossningen satsas det på att säkerställa hälsan hos fostret och den gravida föräldern, med regelbundna besök på mödravårdscentralen och barnmorskemottagningar.

Men när det gäller förberedelser inför förlossningen och föräldraskapet för den icke-födande föräldern, som ofta är en man, visar studier att bemötandet brister. Detta trots att närvaron av pappor i allmänhet är hög på besöken hos mödravårdscentralen (MVC). När barnet har fötts flyttas fokus till barnhälsovården (BVC), och här ser vi att närvaron av pappor minskar – mammorna står för 80 procent av besöken på BVC.

Föräldragrupperna på BVC välkomnar i de flesta fall båda föräldrarna, men då de förläggs på dagtid krockar de ofta med arbetstiden hos den förälder som inte är hemma med barnet. I praktiken innebär det att den som är föräldraledig under barnets första månader är den som har möjlighet att delta i föräldragruppen – och det är oftast den födande mamman.

I föräldragrupperna är därför 90 procent av deltagarna mammor. Resultatet blir att många pappor som inte är föräldralediga under barnets första månader har svårt att hitta sammanhang där de får ventilera sina tankar kring det nya livet med barn.

Bristen på jämställt föräldraskapsstöd upprätthåller stereotypa normer för maskulinitet och faderskap som inte uppmuntrar män till omsorgstagande. Normerna bidrar i sin tur till att män endast tar ut 29 procent (2018) av föräldraledigheten. Att kvinnor jobbar mer deltid, tar längre föräldraledighet och oftare stannar hemma med sjuka barn leder också till att mammorna får sämre lön och i förlängningen sämre pension. Enligt en studie från SCB är kvinnors årsinkomst 77 procent av mäns årsinkomst (2017), om man räknar med nämnda faktorerna.

Många pappor upplever att de inte blir uppmärksammade i kontakten med mödra- och barnhälsovården, och önskar att de fick mer stöd. Studier visar att mellan 6-15 procent av de nyblivna papporna får depressionssymptom såsom stress, ångest och irritation, som i förlängningen även kan leda till våld. Män söker också vård i mindre utsträckning än kvinnor.

MÄN menar att vården måste erbjuda möjligheter för pappor att mötas. Genom att erbjuda särskilda pappagrupper skapas förutsättningar för samtal som främjar ett jämställt föräldraskap och ifrågasätter stereotypa normer kring maskulinitet, omsorg och faderskap.

Papporna får en chans att dela sina funderingar, förhoppningar och rädslor kopplat till föräldraskapet med andra pappor. Pappagrupperna blir en plats för män att gemensamt reflektera kring sin nya roll som förälder, och prata om hur de mår. Det är något som gynnar alla parter i familjen. Men endast ett fåtal kommuner och landsting erbjuder pappagrupper – enligt vår inventering erbjöd endast fem kommuner pappagrupper under 2018.

MÄN har lång erfarenhet av att anordna pappagrupper, och vi vet att de gör nytta. Våra erfarenheter visar att ungefär hälften av deltagarna har ändrat synen på sin egen roll i förhållande till barnet och mamman. Mer än hälften menar också att de delar mer lika på ansvaret för barn och hem efter att de deltagit i en pappagrupp. Pappagruppsdeltagare berättar att de upplever sig själva som bättre föräldrar efter att tillsammans med andra pappor ha fått diskutera den nya rollen i livet.

Därför fortsätter vi att erbjuda pappagrupper. Men att arrangera pappagrupper bör inte ligga på en enskild aktör. För att nå en mer genomgripande förändring måste ansvaret ligga hos politiker på nationell nivå.

Vi riktar oss därför nu på Fars dag till Sveriges ministrar för sjukvård och jämställdhet och kräver att:

  • Regeringen måste ta ett tydligt ansvar för ett jämställt föräldraskapsstöd.
  • Kommuner och landsting måste ta ansvar för att erbjuda pappagrupper till samtliga pappor i Sverige, oberoende var man bor. Obefintlig finansiering och otydligt ansvar kan inte få stå i vägen.
  • Vårdpersonal måste ges bättre förutsättningar och kunskap att inkludera pappor i vårdkedjan, både innan och efter förlossningen.

Vi vill att ansvariga för sjukvårds- och jämställdhetsfrågor ska prioritera detta i sina budgetar. Vi behöver politiska beslut och ekonomiska resurser, och vi behöver dem nu. Ni har chansen att ge Sveriges pappor världens bästa Fars dags-present. Vi hoppas att ni tar den.

Alán Ali,
ordförande MÄN

_DSC9303

Har du fått medel för att jobba med att förebygga våld?

Vad kul att ni vill vara med i arbetet mot ett samhälle fritt från våld med hjälp av Machofabriken, Mentors in Violence Prevention (MVP) och Agera Tillsammans (AT)! Vi välkomnar regeringens och SKL:s satsning på det våldspreventiva arbetet i skolan…

Läs vidare

_DSC0168-2

Vi bjuder in alla män till samtal

Om internationella kvinnodagen är en dag då kvinnor går ut och kräver sina rättigheter, hoppas vi på organisationen MÄN att internationella mansdagen kan vara en dag då män reflekterar över sina privilegier och sina egna beteenden och erfarenheter. Vår undersökning…

Läs vidare

_DSC6445

Evenemang under En vecka fri från våld

Under En vecka fri från våld (25 nov - 1 dec) kommer MÄN och flera lokalgrupper inom MÄN att ordna evenemang över hela landet. Missa inte chansen att vara med och delta i kampen för ett liv fritt från våld.…

Läs vidare

Header hemsidan #allamän överkryssat(1)

#Allamän kan engagera sig mot mäns våld

I november, inför internationella mansdagen, driver vi i organisationen MÄN kampanjen #allamän. Med #Allamän vill vi sätta fokus på mäns våld som ett av våra största samhällsproblem. Men vi vill också visa att vi tror att förändring är möjlig. Vi…

Läs vidare

_DSC1622

MÄN söker ekonomichef

MÄN är en ideell, feministisk organisation som verkar för jämställdhet och mot mäns våld. Vi jobbar med män och pojkar för att förebygga våld och utmana stereotypa maskulinitetsnormer. På kansliet i Stockholm arbetar idag ett 30-tal personer, med olika nationella…

Läs vidare

Skärmavbild-2019-11-05-kl.-07.28.01

Titta på stormötet på Bokmässan

Under Bokmässan i Göteborg bjöd vi in till ett stormöte om #metoo, med fokus på kulturvärlden i allmänhet och litteraturbranschen i synnerhet. Stormötet bestod av ett panelsamtal med inbjudna gäster samt en efterföljande workshop med självreflekterande samtal enligt MÄNs metod…

Läs vidare

_DSC0905

Vi kommer till er fackklubb och håller samtal för #allamän

Är du fackligt engagerad? Tycker du att ni borde adressera frågorna som #metoo-uppropen satte på agendan? Då har vi ett erbjudande för november månad! Tack vare stöd från Postkodstiftelsen kan vi erbjuda ett kostnadsfritt stormöte där vi kommer till er,…

Läs vidare

Photo by Picsea on Unsplash

Svenska föräldraförsäkringen sänke för jämställdheten

Oviljan att dela föräldraförsäkringen jämställt gör att Sverige halkar efter nordiska grannländer i jämställdhetsligan. Satsningar på betald föräldraledighet och barnomsorg har betytt mycket för kvinnors arbetskraftsdeltagande och bidragit till ökad tillväxt och välfärd. Men den svenska föräldrasäkringen har blivit daterad…

Läs vidare

1140x500_0c85d890-ea77-11e9-a611-791669f95679.jpg-imgpar-adaptive=1&up=1&p=1

Mindre än hälften av männen har rannsakat sitt eget beteende sedan #metoo

För andra året i rad publicerar MÄN en undersökning av mäns attityder till #metoo. Resultatet visar att fler män blivit mer engagerade i jämställdhetsfrågor, men inte ens hälften har rannsakat sitt eget beteende. Sedan hösten 2017, och starten på #metoo-rörelsen,…

Läs vidare

1140x500_0c85d890-ea77-11e9-a611-791669f95679.jpg-imgpar-adaptive=1&up=1&p=1

Frukostseminarie #Metoo – två år senare

Välkommen på frukostseminarium med MÄN. Vi presenterar resultaten från en nygjord undersökning av mäns attityder efter #metoo, utförd av Sifo på uppdrag av MÄN. Nu har det gått två år sedan #metoo startade och blev till en kraftfull rörelse. Så…

Läs vidare