_DSC9303

Har du fått medel för att jobba med att förebygga våld?

Vad kul att ni vill vara med i arbetet mot ett samhälle fritt från våld med hjälp av Machofabriken, Mentors in Violence Prevention (MVP) och Agera Tillsammans (AT)! Vi välkomnar regeringens och SKL:s satsning på det våldspreventiva arbetet i skolan och är glada att våra metoder har rönt så stort intresse bland er som möter unga i er vardag.

Vi på MÄN har under många år anpassat och utvecklat universella, kunskapsbaserade metoder för att förebygga våld med bland annat unga som målgrupp.

Machofabriken

Ni som har beviljats medel för att arbeta med Machofabriken finner all nödvändig information för att påbörja arbetet på Machofabrikens hemsida www.machofabriken.se. Vår rekommendation är att ni beställer Utbildningspaketet som omfattar material samt grund- och fördjupningsutbildning.

Mentors in Violence Prevention (MVP) och Agera tillsammans (AT)

De flesta av er som beviljats medel har valt MVP och/eller AT som den metod ni vill implementera.
MÄN har utvecklat och anpassat MVP till en svensk kontext och är idag ledande i utvecklings- och implementeringsarbetet med metoden i Sverige. Målgruppen för MVP är högstadie- och gymnasieskolor. Då både vi och de skolor vi arbetat med identifierat ett behov av att kunna arbeta med metoden i lägre årskurser har MÄN därför utvecklat metoden Agera tillsammans.

AT vänder sig till elever i mellanstadiet och bygger på samma förändringsidéer som MVP och implementeringen av de båda programmen ser därför likadan ut, både vad gäller insatser och tid. Informationen som följer nedan är alltså giltig både för MVP och AT.

Ett långsiktigt arbete för hållbara resultat

MVP och AT är program för så kallad primärprevention. Det är därmed inte till för att lösa akuta problemsituationer – utan handlar om att göra breda och tidiga insatser för att förebygga våld och kränkningar. Programmen bygger på tre förändringsteorier; förståelse av våld, genus och normer samt åskådarens roll i det förebyggande arbetet.

Eftersom MVP/AT är ett långsiktigt förebyggande arbete, kräver det att stor vikt och resurser läggs på förankring och förarbete, för att skapa de bästa förutsättningarna för en lyckad implementering. För att få en bättre förståelse av vilka förberedelser som behövs för MVP/AT se bif. Genomförandemanual och implementeringsstöd.

Från det att ni påbörjar arbetet med MVP/AT till dess att ni genomfört den första hela lektionsserien med en elevgrupp brukar det ta cirka 1-1,5 år. Det är alltså den tidsramen som ni behöver räkna med när ni implementerar vårt baspaket, se nedan.

I MVP/AT baspaket ingår

 • Förankringsmöte (1-2 h) med skolledning (MÄN kan delta via länk)
 • Kunskapsföreläsning om MVP/ATs grunder (3h) för all personal
 • Grundutbildning i MVP/AT (3 dagar) för de som ska hålla i lektionsserien, max 24 pers
 • Löpande stöd till skolledning/förvaltning under implementeringen
 • Handledning av personal under genomförande av första lektionsserien (2-3 tillfällen/2-3 timmar per tillfälle. MÄN deltar via länk)
 • Tillgång till ett nationellt MVP-nätverk med möjligheter till erfarenhetsutbyte och kunskapspåfyllnad (ev. resor för deltagande omfattas ej)*
 • Tillgång till utvärderingsverktyg (effektmätningar, brukarutvärderingar etc.)*

*Separat information ges till er som sökt pengar för att arbeta med AT

Baspaket för implementering av MVP/AT på en skola

Baspaketet avser perioden från förankring till genomförande av lektionsserien i en första årskurs. Arbetet genomförs på respektive skola och MÄNs utbildare reser till er för att hålla kunskapshalvdag och grundutbildningen på plats, om inget annat är överenskommet.

Kostnaden för ett baspaket är 150 000 kr – 200 000 (beroende av antal skolor**)

Beloppen avser endast de insatser som specificerats. Till detta tillkommer ev. kostnad för vår utbildningspersonal (resor, logi etc.). Tillhandahållandet av lokal och kringkostnader vid utbildningstillfällena står beställaren för.

**Vid implementering på två skolor i samma kommun är det möjligt att samordna de olika utbildningsinsatserna för att hålla nere kostnaderna. Dock förutsätter det att beredskapen på skolorna är likartad.

När kan ni köra igång?

För att kunna arbeta systematiskt och kvalitativt med MVP/AT och ge er det stöd ni behöver under implementeringen kommer MÄN att arbeta med ett begränsat antal skolor per år. Då intresset för våra metoder varit stort innebär detta att vi bedömer att vi kommer att arbeta med er som beviljats medel via SKL:s utlysning under perioden 2020-2022.

När er skola kommer att ha möjlighet att påbörja arbetet är beroende av flera faktorer. I dialog med er kommer vi att kartlägga er beredskap och förutsättningarna för att påbörja arbetet och tillsammans ta fram en implementeringsplan som ligger i linje med er skolas behov och planering.

Vår ambition är att vi tillsammans med samtliga skolhuvudmän, som beviljats medel, kommer att teckna överenskommelser under 2020.

Till er som redan är igång med MVP/AT:

För de skolor som redan är igång med ett MVP/AT arbete erbjuder MÄN bl.a.:

 • Utbildning för utbildare (MVP steg 2) för de som vill kunna utbilda MVP-ledare lokalt. Därigenom kan ni säkerställa en långsiktig kompetensförsörjning kring MVP inom er verksamhet eller kommun. Utbildningen är en fördjupningsutbildning och riktas till personer som gått grundutbildningen i MVP och som arbetat med programmet aktivt på sin skola (minst en programserie)
 • Utbildning i 6 nya kompletterande lektioner till MVP (Fokus: porr, rasism, kollektivt sanktionerat våld)
 • Påfyllnadsutbildning riktade till MVP/AT-ledare i er skola/kommun
 • Utbildningsinsatser gentemot all personal på en skola
 • Grundutbildning för nyanställda medarbetare
 • Handledning av MVP-ledare
 • Mer anpassat stöd för er skolas/kommuns specifika behov

Vad händer nu?

När ni läst igenom vårt stöddokument och bedömer att ni är redo att sätta igång med baspaketet, vänligen kontakta vår utbildningssamordnare Emily via utbildning@mfj.se. Bifoga gärna de ansökningshandlingar som ni skickat in till SKL, så får vi en bild av era förväntningar och förutsättningar. I ett första skede kommer vi att ta ett telefonmöte för att diskutera era möjligheter och hur vi tillsammans kan planera vidare och skapa en implementeringsplan.

Vi hörs!
Hälsningar MVP-teamet på MÄN

_DSC0168-2

Vi bjuder in alla män till samtal

Om internationella kvinnodagen är en dag då kvinnor går ut och kräver sina rättigheter, hoppas vi på organisationen MÄN att internationella mansdagen kan vara en dag då män reflekterar över sina privilegier och sina egna beteenden och erfarenheter. Vår undersökning…

Läs vidare

_DSC6445

Evenemang under En vecka fri från våld

Under En vecka fri från våld (25 nov - 1 dec) kommer MÄN och flera lokalgrupper inom MÄN att ordna evenemang över hela landet. Missa inte chansen att vara med och delta i kampen för ett liv fritt från våld.…

Läs vidare

Header hemsidan #allamän överkryssat(1)

#Allamän kan engagera sig mot mäns våld

I november, inför internationella mansdagen, driver vi i organisationen MÄN kampanjen #allamän. Med #Allamän vill vi sätta fokus på mäns våld som ett av våra största samhällsproblem. Men vi vill också visa att vi tror att förändring är möjlig. Vi…

Läs vidare

caleb-jones-rpPvrOQmR2s-unsplash

Fars dag – då satsar vi på närvarande pappor

Idag är det Fars dag och många pappor firas med presenter, middagar och handskrivna grattiskort. Vi på MÄN önskar Sveriges pappor en ännu större gåva: förutsättningar för dem att ta lika stort ansvar för omsorgen av sina barn. Före förlossningen…

Läs vidare

_DSC1622

MÄN söker ekonomichef

MÄN är en ideell, feministisk organisation som verkar för jämställdhet och mot mäns våld. Vi jobbar med män och pojkar för att förebygga våld och utmana stereotypa maskulinitetsnormer. På kansliet i Stockholm arbetar idag ett 30-tal personer, med olika nationella…

Läs vidare

Skärmavbild-2019-11-05-kl.-07.28.01

Titta på stormötet på Bokmässan

Under Bokmässan i Göteborg bjöd vi in till ett stormöte om #metoo, med fokus på kulturvärlden i allmänhet och litteraturbranschen i synnerhet. Stormötet bestod av ett panelsamtal med inbjudna gäster samt en efterföljande workshop med självreflekterande samtal enligt MÄNs metod…

Läs vidare

_DSC0905

Vi kommer till er fackklubb och håller samtal för #allamän

Är du fackligt engagerad? Tycker du att ni borde adressera frågorna som #metoo-uppropen satte på agendan? Då har vi ett erbjudande för november månad! Tack vare stöd från Postkodstiftelsen kan vi erbjuda ett kostnadsfritt stormöte där vi kommer till er,…

Läs vidare

Photo by Picsea on Unsplash

Svenska föräldraförsäkringen sänke för jämställdheten

Oviljan att dela föräldraförsäkringen jämställt gör att Sverige halkar efter nordiska grannländer i jämställdhetsligan. Satsningar på betald föräldraledighet och barnomsorg har betytt mycket för kvinnors arbetskraftsdeltagande och bidragit till ökad tillväxt och välfärd. Men den svenska föräldrasäkringen har blivit daterad…

Läs vidare

1140x500_0c85d890-ea77-11e9-a611-791669f95679.jpg-imgpar-adaptive=1&up=1&p=1

Mindre än hälften av männen har rannsakat sitt eget beteende sedan #metoo

För andra året i rad publicerar MÄN en undersökning av mäns attityder till #metoo. Resultatet visar att fler män blivit mer engagerade i jämställdhetsfrågor, men inte ens hälften har rannsakat sitt eget beteende. Sedan hösten 2017, och starten på #metoo-rörelsen,…

Läs vidare

1140x500_0c85d890-ea77-11e9-a611-791669f95679.jpg-imgpar-adaptive=1&up=1&p=1

Frukostseminarie #Metoo – två år senare

Välkommen på frukostseminarium med MÄN. Vi presenterar resultaten från en nygjord undersökning av mäns attityder efter #metoo, utförd av Sifo på uppdrag av MÄN. Nu har det gått två år sedan #metoo startade och blev till en kraftfull rörelse. Så…

Läs vidare