82029482_830965384032875_8512978957128171520_o-2.jpg

Lansering av handbok i samarbete med JäMy och Unizon

Under februari kommer lanseringskonferenser för handboken "Inget att vänta på" anordnas runt om i landet. Boken samlar kunskap om våld, genus och prevention på ett och samma ställe. Den ger konkret vägledning för hur ett systematiskt och kunskapsbaserat våldsförebyggande arbete kan genomföras i fem steg.

Inget att vänta på är i första hand skriven för strateger inom länsstyrelse, kommun eller civilsamhället. Även de som arbetar våldsförebyggande direkt med barn och unga kan ha nytta av handboken, i likhet med andra tjänstepersoner, chefer och förtroendevalda som har en central roll i att möjliggöra det våldsförebyggande arbetet. Inget att vänta på gavs tidigare ut av MUCF.  Jämställdhetsmyndighetens revideringsarbete har genomförts i nära samverkan med civilsamhällesorganisationerna MÄN och Unizon.

This campaign was funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020).

The content of this article represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.