men-engage-scaled.jpg

MenEngage Europas Sekretariat flyttas till MÄN

Strax innan jul beslutades att sekretariatet för MenEngage Europa kommer att placeras på MÄN under perioden 2020-2022.

MenEngage Europa är en av sex regioner inom MenEngage Alliance, ett globalt nätverk som samlar över 700 organisationer som på olika sätt arbetar för att engagera män och pojkar för jämställdhet runt om i världen.
MÄN sitter sedan flera år i den globala styrelsen och koordinerar nätverket i Europa. MenEngage Europa har runt 60 medlemmar i 30-talet länder men har fram tills nyligen varit nästan helt ofinansierat. Med stöd från Oak Foundation har det europeiska nätverket dock kunnat börja genomföra medlemsaktiviteter och fått möjlighet att etablera ett sekretariat för att understödja nätverkets verksamhet och kontakten mellan medlemmar.
Visionen är att sekretariatet ska fungera som en motor i utvecklingen mot ett stärkt och inkluderande nätverk i Europa, med förutsättningar att fungera som en plattform för erfarenhetsutbyte, kapacitetsstärkande och påverkansarbete. Sekretariatet kommer att ha en till två anställda, och tjänsten/tjänsterna tillsätts under våren.