lyssna_panaturen_web.jpg

MÄN i klimatkrisen

MÄN arbetar sedan en tid tillbaka med att uppmärksamma kopplingen mellan manlighetsnormer och klimatkrisen. 

Vi vet att män påverkar miljön negativt i större utsträckning än kvinnor, exempelvis genom:

  • en mindre miljömedveten livsstil – män äter t.ex. mer kött, kör mer bil, flyger mer och slösar mer energi i vardagen.

  • att oftare förneka miljöproblem och klimathot, eller till och med aktivt motarbeta personer och organisationer som försöker göra något åt dem.

  • att vara mer benägna att sätta kortsiktiga ekonomiska hänsyn framför ekologisk hållbarhet.

  • ett större ekologiskt fotavtryck då de tjänar mer pengar än kvinnor, och tar mindre miljömedvetna beslut om hur de ska användas.

  • att vara mindre villiga att göra beteendeförändringar för klimatets skull.

Vi vet också att det främst är kvinnor och flickor som driver arbetet för jämställdhet och hållbarhet. Samtidigt är det ofta      män som är de politiska beslutsfattarna eller företagsledarna som både äger och styr över nästan alla resurser i världen. Det gör klimatkrisen till ett av de mest kraftfulla uttrycken för ojämställdheten mellan könen i vår tid, och handlar till slut om allas vår överlevnad.

MÄN har därför under 2019 tagit fram samtalsmaterialet "Män i klimatkrisen" där vi undersöker hur fler män kan vara med och bidra i omställningen till en hållbar och jämställd värld. Samtalsmaterialet kommer att pilottestas under 2020 både i Sverige och internationellt (materialet översätts till engelska och ryska) och har tagits fram i nära samarbete mellan MÄN, Chalmers Tekniska Universitet och trädgården Under Tallarna i Järna https://undertallarna.se/man-under-tallarna/
Samarbetet har också inkluderat Karin Styrén, Pernilla Hagbert och Pella Thiel, samt Gustaf Sörnmo och Frida Ekerlund från organisationen Vardagens Civilkurage.

Praktiskt bygger samtalsmaterialet Män i klimatkrisen på övningar och instruktioner som prövats fram med fem grupper sedan våren 2018, och den teoretiska grunden kommer från Martin Hultman och Paul Pulés bok Ecological Masculinites.
Viktig inspiration till metodiken i materialet har även hämtats från Joanna Macy´s arbete med ”The work that reconnects” och boken ”Aktivt hopp”  som hon skrivit tillsammans med Chris Johnstone.

Vill du vara med och pilottesta samtalsmaterialet eller veta mer om projektet?
Maila projektledare Vidar Vetterfalk: vidar.vetterfalk@mfj.se

Om du är intresserad av ämnet manskulinitetsnormer, klimat och jämställdhet kan du även läsa mer här:
https://www.expressen.se/nyheter/klimat/ar-kvinnor-mer-klimatsmarta/

https://www.theguardian.com/environment/2020/jan/29/climate-breakdown-is-increasing-violence-against-women