bild-till-artikel-pa-hemsida-1.jpg

MÄN startar mottagning för unga killar som använder eller har använt sig av våld

MÄN har under många år arbetat våldspreventivt genom att ta fram kunskap och metoder för att förebygga män och killars våld i ett tidigt stadium. Stödchatten Killfrågor har hittills varit den enda verksamheten i MÄN:s regi som har erbjudit stödjande samtal till unga mellan 10- 20 år.

I chatten ser vi att unga killar har ett stort behov av att få prata om sånt som känns svårt, det kan röra allt från frågor om kroppen och relationer till depression och suicidtankar. I chatten pratar vi också ofta med killar som lever med mycket våld i sin vardag, både de som utsätts för våld och de som utövar våld. Detta är en grupp som har få verksamheter att vända sig till och som vi därav ser att vi har ett särskilt ansvar att hjälpa vidare.

Genom Arvsfondsprojektet Samtal för ett liv fritt från våld tar vi som organisation nu ett nytt steg genom att för första gången också erbjuda individuella fysiska samtal till unga män som använder sig av eller har använt våld. Det finns idag många aktörer som tar emot våldsutsatta, vilket är ett otroligt viktigt arbete. Men för att våldet ska upphöra behöver vi också arbeta med de som använder våld. Vårt mål är att de unga killar som träffar våra samtalsterapeuter ska få en förändrad syn på sitt våldsanvändande och kan göra andra val i framtiden, efter avslutad behandling.

Vår målgrupp är unga personer mellan 15-25 år. Den sökande definierar sig som kille och använder sig av våld eller har nyligen gjort det ett eller flera tillfällen. Vi har en bred våldsdefinition som kan röra sig på en skala från lindrigt till grovt, och som innefattar olika typer av våld; psykiskt, fysiskt och sexualiserat våld. Vi ser att behoven är stora för att arbeta med våld i ungas relationer och därför vill vi som primär målgrupp helst träffa killar som använt sig av våld i en relation. Relation inkluderar enligt vår definition både kärleks-, vänskaps-, och/eller familjerelationer. De kan vara tillfälliga liksom långvariga, enbart i den digitala världen eller i den fysiska. Samtalsinsatsen bygger på ett förhållningssätt grundat i Response Based Practice där våld ses som ett val, vilket innebär att vi också tror på att våldsutövaren kan göra annorlunda val.

Träffar du killar som använder eller har använt våld och i övrigt stämmer in på vår målgrupp så får du gärna kontakta oss eller be killen att göra det själv. Vi vet att tröskeln för att söka hjälp som ung kille kan vara hög, och ännu svårare för de som utövat våld. Därför kan vi ta på oss att ringa upp killen. Det går även bra att du som är yrkesverksam, eller en annan stödperson, följer med den stödsökande killen på första samtalet.

Vi har smygstartat verksamheten under hösten 2019, men öppnar nu våra dörrar för ytterligare förfrågningar och klienter. 

Välkommen att höra av dig till oss!

/Maria, Lena, Henrik och Johan

Kontaktuppgifter:

Ring eller sms: 0762653265

Mejl: mottagning@mfj.se

Webb: Läs mer på Killar.se