unknown-scaled.jpeg
Galina Dzesiatava och Irina Alkhovka från Gender Perspectives, samt Mats Berggren från MÄN.

MÄNs projekt i Belarus tar nästa steg

Den planerade utvecklingen av MÄNs projekt Men in Belarus blir nu äntligen av! Efter nästan två års försening är nu vår partner Gender Perspectives del i projektet registrerat av belarusiska myndigheter och klart att köra igång.

Efter fem års arbete med att sätta belarusiska fäder i rörelse för jämställdhet och mot våld, via pappagrupper, kommer projektet i Belarus nu att kompletteras med verksamhet inom två nya områden. Den feministiska kvinnorättsorganisationen Gender Perspectives ska tillsammans med oss på MÄN starta en lågtröskel-supportline för män och en ungdomsverksamhet med fokus jämställdhet och att förändra normer kring kön, i samarbete med ungdomsrörelser i Belarus.

Projektledarna från Gender Perspectives var nyligen på besök i Stockholm och träffade Mats Berggren som är projektledare för MÄNs Belarus-projekt, Martin Odh och Micaëla Gripenberg från Killfrågor, samt Nathan Hamelberg från Machofabriken, för att få inspiration och ta del av våra erfarenheter och kunskaper. Tanken är också att Machofabriken och Killfrågor ska finnas med i utbildningsinsatser för volontärer och projektanställda i Belarus de kommande åren. Redan i maj åker ett par personer från Killfrågor till Minsk för att träffa och utbilda de som kommer att jobba med Gender Perspectives stödverksamhet riktad till män.