_DSC4277.jpg

MÄN erbjuder digitala utbildningar

MÄN är experter på maskulinitetsnormer och hur dessa påverkar oss alla på olika sätt. Vi arbetar med utbildningar riktad både till dig som arbetar med unga i skolan och i fritidsverksamhet och till dig som är verksam inom en organisation eller ett företag.

Vill du skapa en god arbetsmiljö och en arbetskultur där kränkningar inte förekommer, där en tar hand om varandra och står upp mot sexism och trakasserier? MÄN erbjuder din organisation digitala kortare föreläsningar och Stormöten.

Digital föreläsning om maskulinitetsnormer och hur dessa påverkar oss individuellt och organisatoriskt, 1 timme. Pris 15 000 kr för grupper upp till 50 pers

Digital föreläsning om åskådaransatsen och hur vi alla kan bli aktiva till att bryta negativa beteenden, 1 h.  Pris 15 000 kr för grupper upp till 50 pers

Digitalt Stormöte; innehåller både en föreläsning om maskulinitetsnormer samt självreflekterande samtal, 3 h. Pris från 20 000 beroende på gruppens storlek

För mer information och bokning maila: utbildning@mfj.se 

För dig som arbetar med unga i åldern 13-25 år!

Machofabriken är ett helt digitalt utbildningsmaterial för praktiskt arbete för jämställdhet och mot våld tillsammans med unga. Fokus ligger på normer för manlighet och hur de påverkar oss alla. Filmerna och övningarna erbjuder verktyg att utforska och reflektera kring förväntningar, attityder och begränsningar utifrån destruktiva könsroller. Sedan maj 2019 är hela utbildningsmaterialet digitalt och alla filmer finns med tillgång till språkstöd på bl.a. arabiska, dari, engelska, spanska, tigrinja, soomaali och syntolkning.

Målgrupp: Unga mellan 13-25 år 

Vill du inspireras och höra mer om hur vi arbetar med Machofabriken?

Kolla in läraren och metodutvecklaren Adam Wassrin när han berättar om hur Machofabriken fungerar, här med fokus på utsatthet på nätet:

Köp en prenumeration och få tillgång hela utbildningsmaterialet och sätt igång direkt! Pris: 1000kr/år

https://machofabriken.se/bestall-metodmaterial/

Vill du och dina kollegor inspireras och få direkta tips från en av Machofabrikens utbildare? Vi erbjuder både längre och kortare utbildningar så som till exempel:

Digital lunchföreläsning för dig som arbetar med unga och vill höra mer om Machofabriken 1 timme, Pris: 8000 kr för grupper upp till 50 personer.

Digital kort praktiskt workshop, 2 h. Pris 20 000 för grupper upp till 25 personer

Digital workshop heldag, 6 timmar. Pris: 25 000 för grupper upp till 20 personer.

Se mer på machofabriken.se 

För dig som arbetar på mellan-, högstadiet eller gymnasiet:

MÄN är ledande i utvecklingen av det våldspreventiva programmet Mentors in Violence prevention (MVP) för högstadiet och gymnasiet. Och vi har också utvecklat systerprogrammet Agera tillsammans (AT) som vänder sig till mellanstadiebarn. Under 2020-2021 växlar vi upp arbetet ute i Sveriges skolor och just nu arbetar vi hårt med att tillgodose snart ett hundratal skolor att komma igång med dessa livsviktiga program. Med anledning av den rådande pandemin arbetar vi just nu med att lansera digitala lösningar till de som ska påbörja sin MVP/AT-resa. Denna vecka genomförde vi för första gången en helt digitala MVP grundutbildning – det gick över all förväntan och vi ser med tillförsikt fram emot fortsättningen.

Är din skola intresserad av att påbörja ett arbete med Mentors in Violence Prevention eller Agera tillsammans? Maila utbildning@mfj.se för mer information.