screen-1588079138.jpg

MÄN:s årsmöte 2020

Under helgen har MÄN haft årsmöte, som för första gången genomfördes helt digitalt sedan MÄN grundades 1993.

Ett femtiotal personer bestående av ombud, styrelse, medlemmar och kanslipersonal har tillsammans diskuterat frågor och tagit viktiga inriktningsbeslut för organisationen.

– Fantastiskt att det funkade så pass bra med ett elektroniskt möte, men nästa gång hoppas jag att vi kan ha ett fysiskt årsmöte så att det finns mer plats för småprat, kramar och trams! Vi har tagit ett stort och viktigt steg på årsmötet mot ett nytt sätt att arbeta med beslut om våra nya stadgar. Särskilt övergången till kongress vartannat år ska bli fantastiskt roligt att jobba vidare med, säger MÄN:s kanslichef Anna Lindqvist.

På mötet antogs bland annat en motion som lyfter det viktiga samarbetet mellan det lokala och nationella inom vår rörelse. Styrelsen föreslog att de i början av sin mandatperiod gör en plan för att säkra kontakten mellan lokalgrupper och styrelse.

– Jag ser fram emot att knyta förbundsstyrelsen närmre våra lokalgrupper, där vi i styrelsen kan bli inspirerade av medlemmarnas enorma engagemang och tillsammans flytta fram positionerna i vårt arbete för en värld fri från våld, säger Alán Ali, ordförande för MÄN.

På mötet togs också viktiga beslut om hur vi fortsatt ska organisera oss som växande medlemsrörelse och hur vi kan stärka vårt arbete med jämställdhet och inkludering.
Isabelle Ruberg som är samordnare i MÄN Malmö/Lund var en av alla aktiva medlemmar som deltog i årsmötet.

– Det kändes fint att se hur hela medlemsrörelsen i MÄN visar på vikten av att blicka inåt  och se varandra, för att tillsammans jobba utåt för ett mer inkluderande jämställdhetsarbete som synliggör alla personer oavsett deras kön/identitet. Jag ser särskilt fram emot att vi medlemmar inom MÄN kommer få mer möjlighet till utbildning och ökad kunskap kring mäns våld och sexism mot andra grupper än cispersoner och inom heterosexuella relationer, säger hon.

Ett roligt och nytt inslag under helgen var MÄN-medlemmen och tecknaren Torkel Tirén från Malmö som live-illustrerade hela årsmötet.

Torkel Tiréns liveillustration av årsmötet 2020

Torkel Tiréns liveillustration av årsmötet 2020

Detta är de nya ledarmötena i MÄN:s styrelse:

Johan Larsson, 42 år, Skelleftå (nyval)
Han har arbetat fackligt i 20 år och brinner för styrelsearbete i alla dess former. Hans engagemangsingång till organisationen MÄN gick via utbildning till pappagruppsledare och nu genom att vilja engagera sig i det strategiska styrelsearbete som är hans största styrka.

Atilla Yoldas 27, Stockholm (nyval)
Journalist och författare med erfarenhet av att arbeta som reporter i 7 år med fokus på jämställdhetsfrågor och antirasism. Skrev 2019 boken ”Mansboken: Från en man till en annan”. Atilla träffar regelbundet unga i skolvärlden för att prata om mansnormer och våld samt belyser ofta feministiska och antirasistiska perspektiv för sina följare på sociala medier.

Patrik Eriksson 43, Stockholm (nyval)
Föreningsräv med stor erfarenhet av arbete i idéburen organisation. Har tidigare bland annat arbetat med strategiskt kampanjarbete på Greenpeace och ActionAid. Patrik brinner för att vidga det feministiska arbetet genom att bygga allianser i civilsamhället och uppmana fler organisationer till praktisk handling för jämställdhet.

Jelena Dojcinovic 37, Landskrona (nyval)
Redovisningsekonom från Skåne med stor erfarenhet av idéburet arbete. Sitter som ledamot i Landskronas Kommunfullmäktige för Liberalerna samt i Fredrika Bremer-förbundet där hon arbetar med strategisk kommunikation. Brinner för att engagera så många som möjligt i det feministiska arbetet.

Fredrik Stillerud 32, Falkenberg (nyval)
Lärare från Norge, numera Falkenbergsbo, med erfarenhet från både fackligt arbete och engagemang i RFSL Ungdom. Nybliven förälder som enligt sig själv är ”lugn som en skog men med en eld inom sig”. Det han brinner för är både att bredda MÄNs målgrupper, särskilt utifrån sitt arbete med unga och att leda samtals- och pappagrupper.

Johnny Lindqvist, 42 år, Stockholm (omval)
Han arbetar med strategi och mediefrågor på marknadsavdelningen på TV4. Han har länge ägnat sig åt frågor som rör unga och internet. Han har jobbat för flertalet ideella organisationer där han främst fokuserat på ungdomskommunikation och digital transformation.

Tidigare valda till år 2021:

Karen Austin, 53 år, Stockholm, ledamot (vald till 2021)
Karen arbetar idag på den statliga myndigheten Delegationen mot segregation. Hon har suttit tidigare i MÄNs styrelse.

Alán Ali, 43 år, Stockholm, ordförande (vald till 2021)
Alán har varit ordförande i MÄN i ett år på heltid. Han valdes om för två år till på årsmötet.

Roger Gustafsson, 73 år, Stockholm, ledamot (vald till 2021)
Roger har varit med sedan starten av MÄN 1993. Han har varit aktivist, samordnare, projektledare och anställd i organisationen. Sedan två år är han med i styrelsen.

Protokoll från MÄN:s årsmöte 2020