Mannen_myten_hero.jpg

Mannen Myten – projektavslut och lansering av kortspel

Nu avslutas MÄN:s treåriga projekt Mannen Myten som har undersökt manlighet ur ett intersektionellt perspektiv. I samband med projektavslutet släpps rapporten ”Mannen Myten – en fältstudie i manlighet” och senare i höst även kortspelet ”I andra skor” som vänder sig till ungdomar i högstadiet och gymnasiet.

I det treåriga Arvsfondsprojektet Mannen Myten har MÄN undersökt hur olika maktordningar kan samspela, hur män kan vara både förtryckta och förtryckare, och hur vi med hjälp av intersektionella perspektiv tillsammans kan förändra oss själva, varandra och världen till det bättre.

Såhär beskriver projektledarna Svante Tidholm, Shahab Ahmadian och Robert Petersén arbetet med Mannen Myten.

– I det här projektet har vi arbetat med manlighet utifrån tre olika maktordningar som berör grupper av män som vi tidigare har varit dåliga på att engagera; klass, vithetsnorm och landsorten. När vi i MÄN är ute på uppdrag runt om i landet så har vi ofta med oss färdiga metodpaket, vi kommer med ett storstadsperspektiv, ett semi-akademiskt medelklassspråk och oftast är vi som är processledare och utbildare vita personer. Det behöver inte vara ett problem, så länge vi är medvetna om vår position och hur maktförhållandet ser ut i mötet med målgruppen. 

Under två års tid har projektledarna haft samtalsträffar med tre fokusgrupper av män i tre olika miljöer i olika delar av Sverige: en grupp med unga samiska män från ungdomsorganisationen Sáminuorra (som MÄN samarbetat med), en med vita arbetarklasskillar från ett byggymnasium i Hälsingland, och en grupp killar som rasifieras från en gymnasieskola i Stockholmsförorten Kärrtorp.

Mannen Myten har arbetat processorienterat med att utgå ifrån fokusgruppernas närmiljö och de frågeställningar som är viktiga för deltagarna själva.

– Vi vill stärka målgruppen och uppmana dem till att själva bära frågorna på egna villkor. Genom att visa solidaritet med andra grupper som för sin kamp utifrån andra maktordningar har Mannen Myten varit ett sätt att bredda MÄN:s analys, där faktorer som till exempel etnisk tillhörighet, sexuell läggning och socio-ekonomisk bakgrund blir viktiga att förhålla sig till. Kunskapen som vi har samlat på oss under projektets gång har successivt förankrats i våra verksamheter och är en del i en pågående process för att organisationen ska genomsyras av den intersektionella maktanalysen. 

I rapporten ”Mannen Myten – en fältstudie i manlighet” presenteras projektets utgångspunkter, metoder och de viktigaste slutsatser som gjorts under projektets gång. Rapporten finns att ladda ner här i PDF-format, och kan också beställas i pappersform.
Senare i höst lanseras även kortspelet ”I andra skor” som vänder sig till ungdomar på högstadiet och gymnasiet, och vars syfte är att få deltagarna att utforska hur olika maktordningar påverkar deras möjligheter att agera.

Ladda ned rapporten som PDF.
Med stöd från Allmänna Arvsfonden