Men-Engage.jpg

Pappagruppsluncher med start 1 februari

Nu drar MÄN igång regelbundna öppna pappagruppsträffar på lunchtid för att stötta föräldrar att klara vardagens utmaningar bättre. 

Träffarna ordnas varannan vecka och är öppna för alla, oavsett åldern på ditt/dina barn.
Du behöver inte ha några förkunskaper för att delta. Det är heller inget krav att delta på alla träffarna, utan kom när det passar och när du kan. 

Pappagruppsträffarna är ett tillfälle för dig som förälder att få dela med dig av det just du kämpar med, lyssna på andras utmaningar, bryta dåliga mönster, reflektera över din roll som förälder, och stöd att göra saker annorlunda. 

Vi riktar oss främst till pappor, men några av träffarna kommer vara öppna för föräldrar av alla kön. Varje träff kommer vi fördjupa oss lite extra i ett tema, till exempel:

  • separerad och pappa

  • blivande förälder - “jag ska bli pappa”

  • att vara förälder till tonåringar

  • barn, mobiler och skärmtid

  • att vara förälder till pojkar

  • pappor och depression

  • att bli bättre på jämställt hemarbete

  • att vara förälder till flickor

  • arbetsliv och föräldraskap

Pappagruppsträffarna anordnas varannan vecka och varje träff är en timme lång.
Träffarna är helt kostnadsfria och organiseras av den ideella riksorganisationen MÄN. 

Första pappagruppslunchen är den 1 februari kl. 12.00 och sker på Zoom.
Anmäl ditt intresse för att vara med här