0443b821-0c30-47b7-835f-a9c2e2efa5b1.jpg

Delta i studie om kamratstöd till nyblivna pappor

MÄN har haft ett längre samarbete med forskare på Karolinska Institutet kring pappagrupper, och nu söker de deltagare till en studie om kamratstöd för nyblivna pappor. Tidigare studier har visat att kamratstöd för nyblivna mammor kan förebygga psykisk ohälsa, men det saknas fortfarande studier om hur nyblivna pappor upplever sådant stöd.

Är du nybliven pappa och vill vara med i KI:s studie om kamratstöd?
Deltagandet innebär att du kommer få kamratstöd via telefon (av en pappa som du inte tidigare känner, men som har fått utbildning i kamratstöd) vid minst fyra tillfällen. Du kommer även att besvara en enkät innan samt efter avslutat stöd. Frågorna kommer bland annat att beröra psykisk hälsa, stöd och samspel i familjen. Det är frivilligt och deltagandet kan avslutas när som helst. Studien är godkänd av Etikprövningsnämnden.

Vid intresse så anmäl Dig till forskarteamet så skickar vi mer information och en länk till första enkäten till dig.

Forskarteamet:
Ewa Andersson – ewa.andersson@ki.se
Michael Wells – Michael.wells@ki.se