webb-utropst-mars.jpg

"Män har ett särskilt ansvar: lyssna och tro på kvinnor"

MED ANLEDNING AV DEN SENASTE TIDENS HÄNDELSER

Det är helt oacceptabelt att kvinnor som anmäler en förövare utsätts för offentlig smutskastning, hat och hot. Medier måste visa bättre omdöme, och public service har ett särskilt stort ansvar att inte ge misstänkta förövare utrymme att förtala kvinnor. Vi måste alla skapa ett klimat där den som har blivit utsatt för ett brott vågar anmäla och ges stöd i den svåra situationen.

Oerhört få som blir utsatta för sexuella övergrepp vågar anmäla. Väldigt få av dessa anmälningar leder till fällande dom. Det här måste ändras. Vi backar därför kvinnojoursrörelsens krav på att utbilda hela rättsväsendet i dessa frågor. Män har ett särskilt ansvar i frågan om sexuella övergrepp och mäns våld: att lyssna på kvinnor och andra utsatta, att uttrycka sitt stöd för kampen mot mäns våld. Lyssna och tro på kvinnors berättelser.

Stöd gärna din lokala kvinnojour, och bli medlem i MÄN. Vi behöver bli fler som engagerar oss i kampen för en jämställd värld utan våld. Här kan du bli medlem.