190328--Machofabriken-dag-10560.jpg

Mäns våld är mäns ansvar

Var är alla de goda männen i kampen mot det sexuella våldet, frågar skribenten Lisa Magnusson i sin angelägna och högst aktuella text som publicerades i Dagens Nyheter 15/3 2021.

Hon skriver med anledning av det uppmärksammade fallet i London där Sarah Everard överfölls, våldtogs och mördades när hon var ute och promenerade. En polis är nu häktad, misstänkt för att ha utfört dådet. Londons gator har trots rådande pandemi fyllts av kvinnor som protesterar mot mäns våld och mot att London-polisen har uppmanat kvinnor att stanna hemma för att undvika att bli överfallna.

Vi på MÄN delar självklart de protesterande kvinnornas ilska, frustration och sorg, och tycker att det är allvarligt att polisen väljer att lägga ansvaret på de som utsätts istället för på förövarna. Samtidigt vill vi svara på Lisa Magnussons fråga var männen som kämpar mot mäns sexuella våld mot kvinnor är:

Här är vi.

Vi kallar oss inte “de goda” männen, men vi är en organisation som sedan 1993 har haft ambitionen att mobilisera män mot mäns våld mot kvinnor och för ett jämställt samhälle. MÄN är allierade till kvinnorörelsen och försöker ödmjukt lyssna och lära av dem. Av den senaste tidens uppmärksammade fall, inte minst det i London, ser vi hur kvinnor snabbt mobiliserar sig mot mäns våld, och samtidigt ser vi att männen saknas. Men mäns våld är inte en kvinnofråga, det är ett av våra största samhällsproblem och eftersom män står för merparten av allt våld så är det också främst mäns ansvar att bekämpa det.

Vi som utgör gruppen män och killar som kämpar för jämställdhet och mot våld behöver bli fler. Jag vänder mig därför till dig som är man och uppmanar dig att tillsammans med oss fortsätta kampen mot mäns våld och för jämställdhet! Ett sätt att göra det på är att bli medlem i MÄN. För varje medlem blir vår röst starkare. Mäns våld är mäns ansvar. Ta ställning nu!

Alán Ali, ordförande MÄN

https://www.dn.se/ledare/lisa-magnusson-var-ar-alla-de-goda-mannen-i-kampen-mot-det-sexuella-valdet/