ralston-smith-sEgodrJdMGw-unsplash.jpg

MÄN använder spel i nytt projekt för att prata med unga om våld

Det nystartade projektet Samspel ska använda spel som ett verktyg för att förebygga våld i barns vardag genom att förändra normer och beteenden. Projektet, som är ett samarbete mellan organisationerna Sverok och MÄN, vänder sig till barn och vuxna i skolor, fritidshem och ideella föreningar.

– Nu vill vi tillsammans med Sverok ta ett nytt grepp om det våldsförebyggande arbetet och möta barnen på deras egen arena. Idag utspelar sig barns vardag lika mycket i spelvärlden på nätet som i skolan och hemmet, säger Adam Wassrin, metodutvecklare på MÄN.

I en ny undersökning uppger 40% av de tillfrågade föräldrarna att de vet lite eller för lite om sina barns liv på internet, och endast 8% uppger att de till stor del delaktiga är i det. (Källa: Barn och Unga på nätet 2020 - Tele2 / Novus). Studier visar även att vuxna ofta väljer att fokusera på att skydda sina barn från risker på internet, trots att andelen barn som anger att de har negativa upplevelser på internet är relativt liten. Många barn uppger också att de har större möjlighet att vara sig själva online. (Källa: EU Kids Online 2020.)

– Många missar att de digitala miljöerna kan vara en stor möjlighet för att skapa positiva beteende- och attitydförändringar. Vi tror på att använda barnens egna intressen och upplevelser för att tillsammans kunna bidra till en bättre vardag för alla, säger Sam Bäfvenberg, projektledare från Sverok.

Vill du ha mer information eller har du frågor om Samspel?

Adam Wassrin, metodutvecklare, MÄN
E-post: adam.wassrin@mfj.se

Björn Adriansson, kommunikatör, Sverok
Telefon: 076-026 51 40
E-post: bjorn.adriansson@sverok.se

Projektet drivs med stöd från Allmänna arvsfonden.