1920x1080-Alan-mot-svart.jpg

Därför kan vår blotta närvaro vara ett hot mot kvinnor

I DN Kultur 12/4 skriver Carsten Jensen träffsäkert om mäns våldskapital och kvinnors befogade rädsla i det offentliga rummet.

Att män som grupp står för majoriteten av alla våldsbrott som begås vet vi redan. Men låt oss också synliggöra det våldskapital som vi män, i egenskap av att vi är just män, bär på. Även om jag som man inte har för avsikt att skada eller trakassera kvinnor i det offentliga rummet, så utgör min blotta närvaro ett potentiellt hot om våld. Kvinnor måste hela tiden förhålla sig och anpassa sina liv till det våldskapital som vi män har, oavsett om vi använder det eller inte. De flesta av oss män har varit med om att kvinnor skyndar på stegen om vi går bakom dem, att de korsar gatan för att slippa möta oss, eller sänker blicken när de måste passera oss.

Därför är det viktigt att vi män tar oss tiden att lyssna på kvinnors upplevelser och inte nonchalerar den otrygghet och rädsla som risken för våld skapar hos kvinnor. Nästa steg är att engagera sig för att vara en del av lösningen. Det kan du till exempel göra genom att gå med i MÄN och förändra tillsammans med oss!

Alán Ali, ordförande MÄN

Bli medlem i MÄN här!
Här kan du läsa Carsten Jensens artikel.