_DSC0383.jpg

MÄN deltar i rundabordssamtal – uppropet #20000mänmotvåld lämnas över till regeringen

Tack alla som har skrivit under vårt upprop. På fredag 30 april lämnar MÄN över vår namninsamling till regeringen i samband med ett rundabordssamtal om mäns våld mot kvinnor.

MÄN är inbjuda för att regeringen vill ta del av MÄN:s, och andra inbjudna organisationers, erfarenheter i arbetet mot mäns våld mot kvinnor.

MÄN vill se en nollvision för mäns våld mot kvinnor. MÄN anser att vi behöver långsiktiga och breda satsningar på att hantera och förebygga mäns våld – satsningar som ligger i nivå med problemets allvar. MÄN ställer sig bakom kvinnojoursrörelsen krav på åtgärder mot mäns våld.

Utifrån vårt arbete med män och pojkar kräver MÄN också:

  • Att Sveriges ambitiösa 10-årsstrategi mot mäns våld mot kvinnor får ett statligt anslag som möjliggör att strategin kan omsättas i konkret handling.

  • Aktivera fler män i det våldsförebyggande arbetet, till exempel på arbetsplatser och överallt där vi når föräldrar.

  • Satsa på ett preventionslyft för skolan! Vi vill att alla unga ska nås av våldsförebyggande insatser under hela sin skolgång.

  • Stärka arbetet med förövare – även tidiga insatser.

Vi vill också se 20 000 män skriva under mot mäns våld. Vi är inte i mål än – fortsätt sprida namninsamlingen. Män, nu är det upp till bevis.

Skriv under och dela uppropet: http://chng.it/8cFnT2w2