MÄN och Unizon ordnar webbinarium om sexualiserad exploatering

MÄN och Unizon sätter ljus på frågor om prostitution, pornografi och andra former av sexualiserad exploatering av kvinnor, flickor och andra utsatta under första veckan i juni. Som introduktion till veckan ordnas ett webbinarium redan den 28 april.

MÄN och Unizon har länge sett ett behov av att bredda det redan existerande samtalet om sexualiserat våld samt sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter till att även inkludera samtal om prostitution, pornografi och andra former av sexualiserad exploatering av kvinnor, flickor och andra utsatta.

Under en vecka i månadsskiftet maj/juni ordnar MÄN och Unizon en Week of Visibility of Sexualised Exploitation för att uppmärksamma dessa frågor. Veckan arrangeras tillsammans med ytterligare tre medlemmar inom MenEngage; Men’s Development Network (Irland), Crisis Centre for Women in St Petersburg (Ryssland) och Gender Violence Institute (USA).

Under Week of Visibility of Sexualised Exploitation kommer vi tillsammans med våra medarrangörer att hålla flertalet events där vi sätter fokus på olika frågor kopplade till sexualiserad exploatering. MÄN kommer bland annat att samarrangera ett webbinarium om webcamming och sexualiserad exploatering online samt ett webbinarium där vi djupdyker i frågor kring mäns ansvar, hur vi kan bygga allianser med kvinnojoursrörelsen och hur vi jobbar med att omsätta våra ord till handling.

Sexuell exploatering är en del av mäns våld och därför vill MÄN, i samband med de här frågorna, särskilt lyfta det ansvar vi har som en organisation som engagerar pojkar och män mot mäns våld.

Redan den 28 april ordnas ett webbinarium där MÄN tillsammans med Unizon, Crisis Centre for Women in St Petersburg, Men's Development Network (Ireland) och Gender Violence Institute (USA) vill sätta ramen och tydliggöra kopplingen mellan sexualiserat våld och sexualiserad exploatering samt pusha för eventet Week of Visibility of Sexualised Exploitation.

 

Week of Visibility of Sexualised Exploitation
När: 31 maj–4 juni. 
Mer information och program kommer.

Webbinarium: Building alliances to strengthen the work against sexualised exploitation of women and girls 

När: 28 april klockan 16–18.
Språk: Engelska. 
Läs mer och anmäl dig här