webben-nufortsatteruppropet.jpg

MÄN har lämnat över namninsamlingen – nu fortsätter uppropet!

Den 30 april lämnade MÄN över sin namninsamling till regeringen. Insamlingen lämnades över till de tre stadsråd som bjöd in män till fredagens rundabordssamtal om mäns våld mot kvinnor. Närvarande statsråd var Mikael Damberg (S), inrikesminister, Märta Stenevi (MP), jämställdhets- och bostadsminister och Morgan Johansson (S), justitie- och migrationsminister.

Det var mycket lovande att både Märta Stenevi och Mikael Damberg tog upp vikten av det förebyggande arbetet med män och pojkar. Morgan Johansson lovade dessutom att den kommande åtgärdsplanen mot mäns våld mot kvinnor ska vara lika ambitiös som 34-punktsprogrammet mot gängvåld – ett krav som Unizon framfört vid flera tillfällen. Under mötet lyfte MÄN behovet av en modig och offensiv satsning på att förebygga våldet innan det sker.

Vid tiden för överlämningen hade uppropet samlat 29 000 underskrifter. Nu fortsätter namninsamlingen! Vårt nästa mål är att få ihop 50 000 underskrifter – lika stor publik som får plats på Friends Arena under ett idrottsevenemang. Fortsätt gärna att sprida uppropet!

Kopiera och dela länken till vår namninsamling: http://chng.it/NyysGYmrzw

Här kan du bli medlem i MÄN.