”Om jag vill ha förändring så behöver jag själv vara med och bidra”

Under 2021 har det dykt upp flertalet nya lokalgrupper inom MÄN och ytterligare lokalgrupper är på gång runt om i landet. En av alla dem som är aktiva i en lokalgrupp är Martin Svanborg, från MÄN Örebro. Genom MÄN hittade han personer att identifiera sig med och kunde sätta ord på saker som han hade funderat på som vuxen.

I dag har MÄN 21 lokalgrupper i Sverige och finns representerade från Luleå i norr till Malmö och Lund i söder. Senaste tillskottet är MÄN Skellefteå, men nya lokalgrupper är i startgroparna att bildas i Jönköping, Karlstad, Dalarna, Bollnäs och Strömstad. Att gå med i en lokalgrupp är ett sätt som medlemmar i MÄN kan engagera sig på. MÄN:s lokalgrupper samlar drygt 2 000 medlemmar, en av dem som har valt att engagera sig är Martin Svanborg, regional samordnare för MÄN Örebro.

– Efter #metoo började jag följa Peter Rung och Atilla Yoldas på Instagram och det var där jag första gången kom i kontakt med MÄN. Jag hittade personer jag kunde identifiera mig med och som kunde sätta ord på saker jag funderat på från och till under större delen av mitt vuxna liv. Atilla och Peter fångar i sina texter och inlägg mycket av det som jag i dag brinner för, men behöver jag välja ut något är det podden "Fannys förebilder" där Peter Rung medverkar och diskuterar just machokulturen och den manliga snäva boxen på ett sätt som jag kan relatera väldigt mycket till, berättar Martin Svanborg.

Martin Svanborg, regional samordnare MÄN Örebro.Martin Svanborg, regional samordnare MÄN Örebro. Foto: Privat

Han tycker att män behöver bli bättre på att ta hand om sina känslor: 

– Jag har aldrig riktigt tilltalats av sammanhang eller miljöer med en typiskt "grabbig" jargong. Att diskutera känslor och reflektera över hur de påverkar mig och relationen till andra har länge varit viktigt för mig. Just förmågan att hantera, bearbeta och förhålla sig till sina känslor är något jag tycker män rent generellt behöver bli mycket bättre på och uppmuntras till, redan från tidig ålder. Det tror jag kan vara en stor nyckel till att kunna uppnå ökad jämställdhet, minska våldet i samhället, samt över tid också kunna minska mäns överrepresentation i statistik kopplat till riskbeteenden – till exempel vad gäller trafikolyckor och drunkningsolyckor.

– Att jag också har två barn, en son och en dotter har säkert bidragit till att jag känner än mer för dessa frågor i dag. Om jag vill ha förändring så behöver jag själv vara med och bidra och göra vad jag kan, för att mina barn ska få så lika möjligheter det går för att kunna välja de vägar som de önskar längre fram i livet.  

MÄN Örebro bildades 2019 och är på gång med att bilda en styrgrupp. Martin Svanborg och MÄN Örebro har i år varit i kontakt med en forskare på Örebro universitet, som forskar om jämställdhet och idrott. De har även kontaktat Örebro Mansmottagning och andra möjliga samarbeten ses över löpande. De som är medlemmar i en lokalgrupp är själva med, om de vill, för att påverka och tillsammans bestämma vad gruppen ska göra.

Ett ställe att prata om jämställdhet
Hur många som är engagerade i de olika lokalgrupperna varierar, men grunden är att det ska vara minst tre personer i en lokalgrupp för att medlemmarna ska kunna dela på ansvaret och hjälpa varandra i arbetet.

– För många är lokalgruppen ett sätt att samla personer som står bakom MÄN:s värdegrund och som delar vår feministiska analys. Lokalgruppen blir då ett tryggt ställe att prata om våra frågor och ett ställe där vi kan tänka tillsammans hur vi motverkar våld och jobbar för jämställdhet, säger Mattias Lindholm, föreningsutvecklare på MÄN.

Bland de mindre lokalgrupperna kanske medlemmarna samlas då och då för samtalskvällar, medan de större ordnar föreläsningar och bedriver egna projekt. För Mattias Lindholm är det viktigt att MÄN är representerade på så många orter som möjligt.

Mattias Lindholm, MÄN.Mattias Lindholm, föreningsutvecklare på MÄN.

– Även om det ibland inte finns tid att arrangera aktiviteter så tror jag det finns en nytta av att bara finnas som lokalgrupp och visa att vi samlar medlemmar över hela Sverige. Det viktigaste tycker jag är att det finns en vilja att vara med i förändringen – alla är välkomna att vara med i det arbetet. 

För hen som vill starta en ny lokalgrupp hjälper MÄN till. Första steget är att hitta fler personer, just för att det är bra att ha några att dela ansvaret med och det underlättar även för att hålla igång evenemang när fler kan vara med och hjälpa till. På MÄN:s förbundskansli i Stockholm kan vi hjälpa till i uppstarten med alla formella delar, men också med att hitta personer som vill engagera sig.

– Att vara medlem i MÄN är för många ett sätt att ta ställning och stötta kampen för jämställdhet och mot våld. Det kan vara okej att stanna i den rollen också. Det är inte alla som har tid eller möjlighet att avsätta tid för engagemang, och då är medlemskapet ett bra steg att ta, säger Mattias Lindholm. 

Han menar att det finns ett egenvärde i att vara medlem i MÄN.

– Som medlem stödjer du oss inte bara genom medlemsavgiften, utan också genom att bara vara medlem. Om vi är fler medlemmar i MÄN så visar vi samhället vi är många som gemensamt vill ha förändring. Sen finns det såklart massor av bra sätt att engagera sig på om det finns tid och vilja. Många lokalgrupper bjuder in till öppna träffar där det finns möjlighet att engagera sig. Du kan också gå en medlemsutbildning för att lära dig mer om MÄN, delta i en pappagrupp eller samtalsgrupp, bli chattvolontär på killar.se eller något annat som du själv brinner för.


Läs mer:
Här kan du hitta din närmsta lokalgrupp. Saknas en grupp på din ort? Då kan du vara med och bilda en, vi hjälper gärna till! Kontakta oss på medlem@mfj.se.

Bli medlem i MÄN här!