_DSC4386.jpg

Vi är 30 000 män mot våld!

Inom loppet av tre veckor i mars–april 2021 blev fem kvinnor mördade i Sverige. I samtliga fall var de misstänkta förövarna män som kvinnorna haft en nära relation till. Många frågade sig: var är alla de män som säger ifrån mot mäns våld?

Det som blev ovanligt synligt under dessa mörka veckor var egentligen bara toppen av ett isberg. Mäns våld mot kvinnor och barn pågår varje dag, hela tiden. Med anledning av det startade organisationen MÄN namninsamlingen #20000mänmotvåld. Kunde vi samla lika många män som går på en fotbollsmatch i Allsvenskan till att stå upp mot mäns våld mot kvinnor? Svaret blev ett rungande ja. Vi samlade inte bara 20 000 namnunderskrifter – utan över 30 000.

Den 30 april lämnade MÄN över namninsamlingen till statsråden Mikael Damberg (S), Märta Stenevi (MP) och Morgan Johansson (S) i samband med ett rundabordssamtal om mäns våld som organisationen bjudits in till. 

Fem män: Därför valde vi att skriva på uppropet

Bland de som skrivit under namninsamlingen har hundratals valt att skriva en kommentar där de förklarar vad underskriften betyder för just dem. Alla underskrifter är förstås lika viktiga, men här har vi valt ut några kommentarer för att visa på den bredd som finns, att det finns en stor gemensam mark att mötas på för män som kanske inte delar alla åsikter och värderingar, men som kan mötas i att de alla väljer att fördöma mäns våld mot kvinnor.

Alán Ali, ordförande för organisationen MÄN, var den första som kommenterade i uppropet. Han motiverar sin underskrift med följande ord:

”Länge har män i ord fördömt våld mot kvinnor och sagt "inte alla män". Nu är det upp till bevis! Det är dags att visa att vi står för det och visar omgivningen att vi inte accepterar våld mot kvinnor! Vi skriver under, delar och visar för vår omgivning att det är var och ens ansvar att ta ställning mot våld!”

Emil Lindström kommenterar sin underskrift så här:

”För att många har närmare till att höja rösten mot en fotbollsdomares offsideavblåsning än vad de har mot mäns våld mot kvinnor. Prata med dina vänner, förstå och lär av varandra.”

Alazar Keiredin från Göteborg skriver att ”Vi måste se till att kvinnor, trans-personer och icke-binära känner sig trygga i vårt samhälle. Det börjar med oss, män.”

”Vi behöver visa att vi är många som säger ifrån. Vi kan inte längre sitta tysta och se på medan kvinnor kämpar för sin rätt att vara fredad.” skriver Jonathan Pennheim.

Johan Bäckander uppmanar alla män att rannsaka sig själva: ”Ingen kvinna ska behöva vara rädd. Alla män måste börja ta ansvar för sina känslor och mot strukturellt könsförtryck.”

Tack till alla er som skrivit under och som delat med er av era tankar och åsikter om mäns våld mot kvinnor!

Namninsamling finns här.