_DSC0383.jpg

MÄN söker fyra nya medarbetare

MÄN söker en press- och påverkansansvarig, en samordnare till MenEngage Europas Sekretariat, en verksamhetsutvecklare och en internationell projektledare.

MÄN arbetar för jämställdhet och mot mäns våld. Vi utgår från en feministisk syn på världen och tanken att vi behöver förändra destruktiva manlighetsnormer för att stoppa våldet. Vi vill att fler män och killar ska engagera sig för jämställdhet och att fler män och killar tar ett större ansvar för omsorgen. På vårt kansli i Stockholm arbetar ca 35 personer - med olika kön och bakgrund - i nationella och internationella verksamheter och projekt.

Press- och påverkansansvarig

Till tjänsten som press- och påverkansansvarig söker vi dig som med kreativitet och nytänkande vill utveckla och ansvara för vårt press- och påverkansarbete. Som press- och påverkansansvarig har du en central roll i att forma och driva MÄN:s påverkansarbete och opinionsbildande arbete både på kommunal, regional och nationell nivå. 

Detta är en ny tjänst och vårt arbete på det här området är under utveckling så du kommer att ha möjlighet att utveckla och etablera strukturer för påverkansarbetet i organisationen. Läs mer om tjänsten och ansök senast 15 augusti 2021.

Samordnare till MenEngage Europas Sekreatariat

MenEngage Europe (MEE) är ett av sex regionala nätverk inom MenEngage Alliance, ett globalt nätverk som samlar drygt 700 organisationer som arbetar med att engagera pojkar och män för jämställdhet och för att förändra normer kring maskulinitet.

Under perioden 2020–2022 är MÄN värdar för MEE:s regionala sekretariat, som fungerar både som en stödfunktion och den operativa motorn för nätverket. Vi söker nu en person som vill vara med och bygga och stärka såväl nätverkets struktur som aktivitet och medlemsengagemang, ta det tematiska och strategiska utvecklingsarbetet vidare och bidra till långsiktig hållbarhet. Läs mer om tjänsten och ansök senast 8 augusti 2021.

Verksamhetsutvecklare

Tjänsten som verksamhetsutvecklare är förlagd i metod- och utbildningsteamet på MÄN. Metod- och utbildningsteamet förvaltar och utvecklar MÄN:s våldspreventiva arbete samt verksamhet kopplad till jämställt föräldraskap. Centralt i allt vårt arbete ligger förståelsen av våld och en skarp feministisk analys.

Teamet består idag av 9 anställda och samarbetar utöver det med ett flertal utbildare och andra team på MÄN. Läs mer om tjänsten och ansök senast 8 augusti 2021.

Internationell projektledare (vikariat)

Vi söker nu en vikarierande projektledare till ett av dessa samarbetsprojekt som MÄN genomför tillsammans med Unizon, ett riksförbund för svenska kvinno-, tjej- och ungdomsjourer. En projektgrupp, där också en sakkunnig kollega från MÄN och en medarbetare från Unizon ingår, ansvarar gemensamt för att koordinera och utveckla projektet. Ni kommer att arbeta nära, men du kommer att ha en nyckelroll vad gäller att samordna arbetet i gruppen samt olika processer inom projektets ramar. Läs mer om tjänsten och ansök senast 1 augusti.