1920x1080-Alan-mot-svart.jpg

MÄN välkomnar regeringens åtgärdspaket mot mäns våld mot kvinnor

I dag presenterade regeringen ett åtgärdspaket för att intensifiera arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Paketet innehåller 40 punkter och innefattar en rad insatser som fokuserar på det våldsförebyggande arbetet, stärkt skydd och stöd till utsatta, effektivare brottsbekämpning och förbättrad kunskap och metodutveckling.

Vi ser att det finns många kraftfulla punkter i åtgärdspaketet, och välkomnar att regeringen är tydliga med att vi behöver få till en normförskjutning med mer fokus på att förebygga våldet. Att behovet av långsiktighet i kvinno- och tjejjourernas arbete lyfts är grunden i arbetet mot mäns våld mot kvinnor och vi ser fram emot hur förutsättningarna för de som arbetar med stöd och skydd ska säkras. Vi tycker också att det är särskilt positivt att ett utökat arbete mot sexualiserat våld, pornografi och sexuell exploatering finns så tydligt uttalat bland de åtgärder som behöver stärkas. 

MÄN har en mångårig erfarenhet av att arbeta med universell våldsprevention, med bland annat program som Mentors in violence prevention MVP, i nära samarbete med kommuner och skolor i Sverige. Ett behov av ett nationellt program med en tydlig koppling till forskning och uppföljning har saknats. Vi välkomnar därför förslaget om ett nationellt program för våldsprevention samt att regeringen också tydligt pekar ut skolan som en arena för ett förebyggande arbete. Att stärka upp skolans arbete och kompetens kring samtycke och våldsprevention är nödvändigt för att på längre sikt stoppa mäns och killars våld mot kvinnor, tjejer, icke-binära och transpersoner.  

Vi är positiva till att regeringen särskilt uppmärksammar våldet i ungas parrelationer. Att arbeta aktivt med unga pojkar och män kring våld, relationer och ansvar har MÄN gjort sedan 1993. Sedan 2009 driver vi Sveriges enda nationella chatt för killar. Där kan vi tidigt och förebyggande fånga upp unga killar som riskerar att utsätta sig själva eller andra för våld. Vi har i dag också en mottagning där vi arbetar med unga förövare, ett nationellt arbete som idag är unikt i sitt slag.

Vi ser fram emot att regeringen backar upp de här satsningarna med långsiktiga och välfinansierade åtgärder i samband med budgetarbetet. Vi förutsätter att riksdagens samtliga partier ställer sig bakom de förebyggande punkterna så att förslagen har en hållbarhet bortom valet 2022. Att arbeta för att stoppa mäns och killars våld bör vara en prioriterad fråga för alla partier som värnar om mänskliga rättigheter och demokrati. 

Alán Ali, ordförande MÄN.

Här kan du läsa regeringens åtgärdspaket i sin helhet: