_DSC2492.jpg
Bild från Våldsprevention 2019 – Våld på nätet

Save the date! Den 26 november: Konferens om våldsprevention 2021

Arbetet att stoppa mäns våld mot kvinnor får inte upphöra. Därför bjuder vi på Unizon och MÄN, tillsammans med Länsstyrelsen i Norrbotten, in till vår årliga konferens om våldsprevention: Makt, våld och prevention – Olika perspektiv i arbetet med att förebygga mäns våld mot kvinnor.

I år ämnar vi att ge dig både kunskap och praktiska exempel på att arbeta med flera perspektiv och makt­ordningar samtidigt i det förebyggande arbetet. Några av de perspektiv som kommer tas upp under dagen är våld i relation till ålder samt hur maskulinitet och klass påverkar varandra i relation till våld.

Årets konferens som vi kallar Makt, våld & prevention ­– Olika perspektiv i arbetet med att förebygga mäns våld mot kvinnor infaller den 26 november och är en del av En vecka fri från våld.

Bekräftade talare

Katarina Wennstam (journalist, författare och debattör)
Sibel Korkmaz (doktor i socialt arbete, Stockholms Universitet)
Jesper Fundberg (etnolog och lektor på Malmö Högskola)

Spara datumet! Mer info kommer snart. Vid frågor, mejla info@unizon.se eller info@mfj.se.

Konferensen är en återkommande del av En vecka fri från våld som inträffar 22–28 november 2021. Initiativet är skapat av Unizon och MÄN och stöds av Jämställdhetsmyndigheten, Länsstyrelserna och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Med stöd av: