_DSC4664.jpg

Nyblivna pappor sökes för studie kring kamratstöd

MÄN har, som vi tidigare berättat, haft ett längre samarbete med forskare på Karolinska Institutet kring pappagrupper. De söker fortsatt deltagare till en studie om kamratstöd för nyblivna pappor. Tidigare studier har visat att kamratstöd för nyblivna mammor kan förebygga psykisk ohälsa, men det saknas fortfarande studier om hur nyblivna pappor upplever sådant stöd.

Är du nybliven pappa och vill vara med i Karolinska Institutets studie om kamratstöd? Deltagandet innebär att du kommer få kamratstöd via telefon (av en pappa som du inte tidigare känner, men som har fått utbildning i kamratstöd) vid minst fyra tillfällen. I studien ingår även att besvara en enkät innan samt efter avslutat stöd. Frågorna berör bland annat psykisk hälsa, stöd och samspel i familjen. Det är frivilligt och deltagandet kan avslutas när som helst. Studien är godkänd av Etikprövningsnämnden.

Vid intresse anmäler du dig till forskarteamet så skickar de mer information och en länk till den första enkäten.

Forskarteamet:
Ewa Andersson, ewa.andersson@ki.se
Michael Wells, michael.wells@ki.se