_DSC8057.jpg
Johan Nikula, Lena Berg och Henrik Westin från MÄN.

Stort intresse för MÄN:s konferens om att prata med killar som använder våld

Intresset var stort när organisationen MÄN bjöd in till en heldagskonferens om att möta killar med våldserfarenheter. Södra teatern var fullsatt, enligt givna restriktioner, och över 300 personer deltog digitalt under konferensen, med temat ”Hur pratar vi med killar som använder våld?”.

På fredagen den 27 augusti anordnade organisationen MÄN en heldagskonferens på Södra teatern i Stockholm. Temat för konferensen var ”Hur pratar vi med killar som använder våld?”.

– Det är en jättekomplex fråga vilket vi har försökt visa på i den här konferensen. Vi har bjudit in väldigt olika talare, som är kompetenta inom olika områden och som därför har kunnat hjälpa oss framåt på olika sätt. Eftersom våld är ett väldigt brett begrepp behöver vi också ha en väldigt bred kunskap och kompetens om det vi gör, säger Johan Nikula, som är socionom, projektledare på MÄN och en av arrangörerna för konferensen.

Johan Nikula, Lena Berg och Henrik Westin om MÄN:s samtalsmottagning, två år in i arbetet.
Johan Nikula, Lena Berg och Henrik Westin om MÄN:s samtalsmottagning, två år in i arbetet.

MÄN:s samtalsmottagning

Som en del i organisationen MÄN:s treåriga projekt Samtal för ett liv fritt från våld, som finansieras av Allmänna arvsfonden, har vi startat en samtalsmottagning. Killar i åldrarna 15–25 år, som använder eller har använt sig av våld, kan få kostnadsfria terapisamtal. Målet är att de som kommer till samtalsmottagningen ska få en förändrad syn på sitt våldsanvändande och att de ska göra andra val i framtiden – val som inte innebär våld. Mottagningen går att besöka vid Fridhemsplan i Stockholm men samtalen kan också hållas digitalt, vilket gör att den tar emot killar och män från hela landet.

Lena Berg, metodutvecklare och samtalsterapeut på MÄN, har på olika sätt arbetat med mäns våld mot andra, framför allt kvinnor, sedan 1993 och är en av de som driver MÄN:s samtalsmottagning.

– Jag har mer och mer landat i att för att vi ska lyckas måste vi prata mycket mer relationer med killar. Relationsgörande, hur killar gör relationer. Får vi igång samtal med killar om det tror jag att det går att förebygga mycket våld. Det finns mycket förväntningar på tvåsamhet och kärlek som bygger på skeva maktstrukturer. Vi har sådana samtal redan och de verkar vara hjälpsamma, säger Lena Berg.

Lena Berg, metodutvecklare och samtalsterapeut på MÄN och Micaëla Gripenberg volontärsamordnare på Killar.se.
Lena Berg, metodutvecklare och samtalsterapeut på MÄN och Micaëla Gripenberg volontärsamordnare på Killar.se.

Utbyte av lärdomar

Under dagen utbytte vi och andra verksamma inom det våldspreventiva fältet erfarenheter och lärdomar. Flera tunga experter löste av varandra på scenen. Bland dem Maria Eriksson, professor i socialt arbete vid Ersta Sköndal Bräcke högskola, vars forskning handlar om vad ojämlikhet betyder för arbetet med mäns våld mot kvinnor, och Anette Birgersson, socionom och legitimerad psykoterapeut, som utvecklat ett behandlingsprogram för barn och unga med sexuella beteendeproblem. I publiken fanns representanter från jourrörelsen, socialtjänsten och polisen, samt psykologer, kuratorer, socionomer och terapeuter, bland många andra.

Lena Berg vill framför allt dela med sig av en viktig lärdom från sitt arbete.

– Ni killar måste börja prata med era kompisar. Ni måste börja ställa frågor, vara nyfikna, våga vara obekväma. Jävlas lite med era polare, för ni behövs, säger hon.

Anette Birgersson om ungdomar som gått över andras sexuella gränser.
Anette Birgersson om ungdomar som gått över andras sexuella gränser.
Dan Wetterborg om män med antisocialt personlighetssyndrom.
Dan Wetterborg om män med antisocialt personlighetssyndrom.

Våld är ett val

Dagens sista talare var terapeuten Theresa Gerritsen, som klivit upp tidigt för att kunna delta i konferensen via videolänk från sitt hem i Kanada. Hon har stor erfarenhet av att arbeta med Response Based Practice (RBP), en metod vars förhållningssätt MÄNS:s samtalsmottagning bygger på, där allt våld ses som ett val, vilket öppnar upp för att våldsutövaren väljer att göra andra, icke-våldsamma handlingar.

Se hela konferensen här: