_DSC9148.jpg

Kongressen 2021 avslutad – han är MÄN:s nya ordförande

Den 15 till 17 oktober hölls organisationen MÄN:s allra första kongress. Den kommer att hållas vartannat år och ersätter de tidigare årsmötena. Kongressen ägde rum på Eatery Luma Park i Hammarby Sjöstad i Stockholm.

Kongressen inleddes på fredag eftermiddag med mingel och registrering. Ett 50-tal representanter från våra lokalgrupper i hela landet deltog under helgen. På lördagen öppnade MÄN:s avgående ordförande Alán Ali kongressen. Under talet lyfte han bland annat hur organisationen blivit inbjudna att delta i många diskussioner på hög politisk nivå de senaste åren.

– Vi har blivit en rörelse som statsråd söker upp, inte för säga åt oss vad vi ska göra utan för att lyssna på vad vi har att säga. Jag vet inte om det var något vi vågade drömma om när vi bildades -93, sade Alán.

MÄN:s avgående ordförande Alán Ali
MÄN:s avgående ordförande Alán Ali

Under lördagen genomfördes ett så kallat åsiktstorg där kongressens motioner diskuterades. Särskilt viktiga frågor var dem om MÄN:s transinkluderande arbete och om organisationen bör ta fram en antirasistisk handlingsplan med tydligt uppsatta mål. Lördagkvällen avslutades med underhållning av Tina Wilhelmsson, som höll en kombinerad viskonsert och föreläsning om betydande kvinnor som har raderats ur historien.

Söndagen var dagen för yrkanden och beslut. Bland annat antogs en uppdaterad idéplattform (som kommer att finnas tillgänglig här på webbplatsen inom en snar framtid) och budget för 2022 och 2023. Andra viktiga beslut som togs var att organisationen ska undersöka möjligheten att starta pappagrupper i fängelser och andra delar inom Kriminalvården.

Kongressen beslutade också om ny ordförande och styrelse. Ny ordförande är Shahab Ahmadian, som sedan 2014 är anställd på MÄN:s kansli som producent och projektledare. Han har bakgrund som journalist och har varit en av de drivande bakom samarbetsprojektet Fatta Man med Make Equal och Fatta. I sitt första tal som ordförande lyfte Shahab Ahmadian vikten av att vara handlingskraftig för att nå förändring.

– Perspektiv utan handling är bara luftslott. Perspektiv kan ge dig verktyg till förändring men förändringsarbetet måste göras. Vi står inför stora utmaningar och nu mer än någonsin behöver vi agera som ett alternativ som människor kan tro på. Vi kan inte dutta runt och ta avstånd från olika personer som har sagt eller gjort något vi anser vara fel och kalla det för ett engagemang. Vad handlar ens det engagemanget om, att få säga att någon dålig så att jag kan framstå som den bra?

MÄN:s nyvalda ordförande Shahab Ahmadian.
MÄN:s nyvalda ordförande Shahab Ahmadian.

Han talade också om att hitta näring i det visionära snarare än i missnöjet.

– Vi har inte råd att vara rörelsen som är trötta på eller arga mot en massa saker. Är det därifrån vi ska hämta kraft till att förändra? Är det det som ska ena oss som rörelse och bygga vår gemenskap?

Kongressen beslutade också om ny styrelse. Se lista nedan.

Styrelse

 • Andreas Sköld, 35 år, Varberg (ledamot, nyval)

 • Oliver Stenvall, 27 år, Södertälje (ledamot, nyval)

 • Karen Austin, 56 år, Stockholm (ledamot, omval)

 • Roger Gustafsson, 76 år, Stockholm (ledamot, omval)

 • Susanne Persson, 45 år, Brunflo (ledamot, nyval)

 • Andreas Åsander, 40 år, Stockholm (ledamot, omval)

 • Åsa Sundin, 53 år, Göteborg och Stockholm (ledamot, nyval)

 • Jelena Dojcinovic, 38 år, Landskrona (ledamot, omval)

Suppleanter

 • Gunnar Sandell, 74 år, Stockholm (nyval)

 • Johannes Lindelöw, 30, Stockholm (nyval)

Ordförande

 • Shahab Ahmadian, 37 år, Stockholm (ordförande, nyval)

Här kan du läsa mer om de nyvalda i styrelsen.