sevilla1-1635859137.jpg
Lena Wallquist (mitten), MÄN:s internationella chef och Luis Linero (höger), som arbetar med MenEngage Europes sekretariat hos MÄN, på plats i Sevilla.

Över 1 000 män i demonstration mot mäns våld i Sevilla

MÄN har i dagarna deltagit i en stor europeisk sammankomst i Sevilla för organisationer som engagerar pojkar och män mot mäns våld. Som final hölls ett demonstrationståg bestående av över tusen män som tågade genom gatornai protest mot mäns våld mot kvinnor.

MÄN är en del av det globala nätverket MenEngage som samlar organisationer som på olika sätt arbetar för att engagera pojkar och män för jämställdhet. I Europa samordnas arbetet med MenEngage av ett sekretariat som är placerat på MÄN:s kansli. MÄN sitter även med i styrgruppen för MenEngage Europa och leder arbetet i den tillsammans med organisationerna Poika i Österrike och Men´s Development Network på Irland.

Utbyte av erfarenheter

I Sevilla, Spanien möttes ett femtiotal MenEngage-medlemmar från 17 europeiska länder i det första fysiska mötet sedan 2018. Deltagarna utbytte erfarenheter och exempel från deras praktiska arbete samt diskuterade frågor som är viktiga för nätverket, till exempel hur vi kan arbeta med mäns efterfrågan på prostitution, hur vi kan anlägga intersektionella perspektiv på maskulinitet och hur vi kan vara solidariska med rörelser som kräver systemförändring, som klimatrörelsen.

 1 000 män demonstrerade

Att mötet hölls i just Sevilla beror på att nätverkets spanska och portugisiska medlemmar under 2021 tillsammans med den feministiska rörelsen har arbetat fram en ”Agenda on Men & Masculinities” och höll sin slutkonferens för den processen under samma vecka.

Den 21 oktober är sedan femton år tillbaka en dag då män över hela Spanien manifesterar sitt motstånd mot mäns våld. Men Engage Europa deltog också i ett stort demonstrationståg med närmare tusen män som vandrade genom Sevilla i protest mot ”la violencia machista”, mäns våld mot kvinnor.