webb-klimatet-1629372215.jpg

Så hänger papparollen och klimatet ihop

MÄN:s sakkunnige Vidar Vetterfalk skriver om hur det att bli pappa kan användas som en ingång till att tänka mer på klimatfrågan. Texten publiceras i samarbete med organisationen Våra barns klimat.

Papparollen och klimatet – hur hänger de ihop? Att bli pappa är en stor omställning. Helt plötsligt finns ett litet liv att ta hand om och de allra flesta är beredda att göra stora uppoffringar för sina barn.

Vad kan jag som pappa göra för mitt barns framtid? Gäller det även klimatförändringarna? Vidar Vetterfalk, sakkunnig hos MÄN förklarar hur papparollen och klimatet hänger ihop.

Män har högre klimatpåverkan

Som pappa kan du göra mycket genom att föregå med gott exempel och särskilt genom att inspirera och engagera andra män.

Forskning visar nämligen att det är extra viktigt att många män förändrar beteende, konsumtionsvanor. Män har generellt högre klimatpåverkan och engagerar sig i mindre utsträckning för både individuell och samhällelig förändring.

– Vi är många pappor som bryr oss om våra barns framtid och klimatet och vi är oroliga. Men att bry sig och att vara orolig betraktas som omanligt och kan hindra män från att engagera sig. Det kan vi förändra! säger Vidar Vetterfalk.

Tre tips till pappor

Vidar Vetterfalks tips till dig som är pappa:

  • Engagera dig för klimatet genom en organisation.

  • Se över dina konsumtionsvanor.

  • Prata om klimatomställningen med andra och visa tydligt att du står bakom den.

Artikeln publiceras i samarbete med Våra barns klimat.