_DSC9979.jpg

Stort engagemang under En vecka fri från våld

Under förra veckan uppmärksammade MÄN tillsammans med Unizon vikten av våldsförebyggande arbete med genusperspektiv och hur vi tillsammans kan förebygga mäns och killars våld genom kampanjenveckan En vecka fri från våld.

Under en veckan arrangerades runt om i landet träffar, föreläsningar och olika former av evenemang av aktiva medlemmar i MÄN:s lokalgrupper. Lokalgrupper i bland annat Karlstad, Umeå och Östersund höll i introduktionsföreläsningar om MÄN och MVP. Flera lokalgruppsrepresentanter skickade även in ett öppet brev till lokalmedia och lokalpolitiker.

Det öppna brevet publicerades som debattartikeln i flera lokaltidningar under veckan. 

Aktiva medlemmar och lokalgruppsrepresentanter syntes i media på flera håll runt om i landet. Ta del av ytterligare publiceringar nedan:

22 november

24 november

25 november

28 november

Medverkan i radio under veckan:

Slipsar för att symbolisera män misstänkta för våldsbrott mot kvinnor

I Norrköping samlade MÄN Norrköping in och hängde upp slipsar runt om i staden för att synliggöra mäns våld mot kvinnor. Slipsen valdes som symbol för att understryka att den gemensamma nämnaren av våldet i samhället begås av just män. De flesta män i vår del av världen bär slips åtminstone vid festliga tillfällen. Det är ett plagg som överskrider klass, ålder, etnicitet men som, liksom våldet, tills största del bärs upp av män.

Uppläsning av öppet brev till kommunpolitiker i Göteborg

I Göteborg samlades MÄN Göteborg tillsammans med kvinnojouren Lex Femme för att sätta upp affischer och läsa upp debattartikeln som uppmanar Göteborgs lokalpolitiker att göra mer för att stoppa mäns våld mot kvinnor innan det sker.

Överlämning av brev till kommunpolitiker i Stockholm

I Stockholm samlades MÄN Stockholm utanför stadshuset för att sätta upp affischer och lämna över ett öppet brev till Stockholm lokalpolitiker. Brevet togs emot av socialborgarrådet Jan Jönsson (L). I brevet uppmanar MÄN Stockholm lokalpolitiker i staden att göra mer för att stoppa mäns våld mot kvinnor innan det sker.