MF4-1643120648.jpg
Bild från MÄN och Unizons projekt Machofabriken, ett metodmaterial för praktiskt arbete för jämställdhet och mot våld tillsammans med unga.

Många pojkar tycker att flickor får skylla sig själva om nakenbilder sprids

En ny rapport från barnrättsorganisationen Ecpat visar att många unga killar lägger ansvaret på tjejen, när en tjej utsätts för sexualbrott. Pojkar resonerar väldigt lite kring sitt eget beteende, till exempel när det gäller att sprida vidare nakenbilder. Istället anser många av pojkarna att det är flickorna som ska vara försiktiga.

Johan Nikula, projektledare på MÄN, känner igen det som kommer fram i rapporten. Han möter liknande resonemang hos killarna som söker stöd i chatten och samtalsmottagningen på MÄN:s stödsida Killar.se.

– Killar som har gått över andras gränser vill gärna hitta orsaker till det utanför sig själva, ofta att det är den utsattas eller tjejens fel. Samtidigt vet de ofta om att de gjort fel och skäms. De killar som självmant söker sig till oss har ofta fått höra från sin omgivning att de behöver söka stöd eller prata om det. Men de allra flesta killar söker inte stöd utan får sitt beteende delvis "legitimerat" av att lägga fokus på den utsatta, säger Johan.

Chatten på Killar.se är anonym, vilket kan göra det lättare att berätta om sin egen utsatthet eller om utsatta kompisar. Det kan också vara lättare att berätta om att man gått över någon annans gräns. Volontärerna i chatten, som alla har samtalsutbildning, är vana vid att prata om även svåra frågor, som våld och utsatthet.

– Det är vanligt att inte veta hur en ska börja prata, men i samtal på chatten kan vi ta oss framåt tillsammans. På samtalsmottagningen fokuserar vi särskilt på just relationer och att gå över andras gränser, så där kan vi erbjuda killar som har utövat våld extra mycket stöd. En kan både få samtalsstöd på plats i Stockholm och online, säger Johan.

Omsorg och förändring

I Ecpats rapport resonerar killarna utifrån homofobiska, rasistiska och sexistiska föreställningar. Det är också tydligt att killarnas förväntningar på kärleksrelationer är ojämställda och att kontrollerande beteenden mot partners inte problematiseras.

– För att göra ett förändringsarbete behöver fokus vara på de val en själv gjort, även om det är saker en skäms över, samtidigt som en försöker förstå hur det blir för den andra. Och hitta vägar att vara i en relation eller mot andra som är respektfulla för båda. Det försöker vi göra med mycket omsorg, konstaterar Johan.

Johan säger också att det är viktigt att reagera när ens kompisar gör något som känns fel, även om det är svårt. Det är aldrig för sent att säga ifrån, även om det redan hänt något.

– Om ni är kompisar har du också större chans att påverka honom. Visa tydligt att du tar avstånd från det han gjort men att du finns kvar som vän och stöttar honom att inte göra något liknande framåt, tipsar Johan.

Det är också viktigt att lyssna på och ta in utsattas berättelser – det kan vara andra vänner, dokumentärer, filmer eller böcker. Med dessa berättelser i bakhuvudet är det lättare att reagera och stå upp mot kränkningar, övergrepp och våld. Vi på MÄN har samlat kulturtips som du kan ta del av.

Metodmaterial för jämställdhet, mot våld

På MÄN har vi olika metodmaterial med fokus på att arbeta för jämställdhet och mot våld bland unga. Metodmaterialen riktar sig till skolor såväl som andra verksamheter där unga träffas. Jobbar du kanske som lärare, ungdomsledare, tränare, fritidspersonal eller fältassistent? Eller träffar du unga i ditt yrke? Kolla in våra metodmaterial.