1920x1080-will-smith.jpg

Det var inte på grund av kärlek som Will Smith slog Chris Rock

Från Fresh Prince i Bel-Air till King Richard i Hollywood. Bakom de båda rollerna Will har spelat så väl och blivit hyllad och prisad för finns dock fortfarande pojken som växte upp med skeva idéer om att vara man på. Samma idéer som bland annat jag har blivit tränad att tro på och följa efter, skriver Marco Vega, utbildare på MÄN.

Idéer om att våld är ett effektivt sätt att gränssätta gentemot andra män. Att våld är ett sätt att hantera egna känslor av obehag och smärta på ett manligt sätt. Att ge igen. Att en kvinna som du har en kärleksrelation med måste försvaras om hon attackeras av en annan man. Eftersom det förväntas av dig som man. En förväntan du tidigt lärde dig handlar mer om din heder och inte bara om hennes smärta och kränkta värdighet. Även om du och jag förklarar det för oss själva och för andra som att “Det var kärleken till henne som fick mig att använda våld”.

Diskussionerna hos oss som sett det hela landar i att Will slog Chris. Som i sin tur kränkte Jada. Och nu ska vi alla slå på Will? Jag är inte vän av att demonisera människor på grund av enstaka handlingar. Särskilt inte om personen i fråga ser varför handlingen den valde att utföra fördöms. Will verkar vara ett litet steg på den vägen med sin officiella ursäkt. Kommer Chris, som var offret för våldet i denna situation, också att följa efter och be om ursäkt för sina misogyna skämt under sin karriär?

Troligen inte, eftersom vi alltför ofta fastnar i det fysiska våldet och glömmer bort att örfilen är kulmen av en summa av olika typer av våld som Will, Chris och Jada har utsatts för i sina liv sen de var barn. Och allt på grund av de skeva ideal om manligt och kvinnligt vi ständigt följer i våra samhällen.

Att göra upp med dessa gamla ideal kräver en förståelse av strukturer och normer som skapar en identitet hos många av oss som identifierar oss som män. Det kräver ett ständigt och personligt arbete hos var och en av oss eftersom vi också är produkter av idéerna som Will och Chris så tydligt har exemplifierat under sina offentliga karriärer.

Samtidigt som det arbetet pågår måste vi i samlad trupp bli bättre på reagera på våldet. Både före, under och efter något sker. Om våra barn ser våldet och ser också vår passivitet berättar vi för dem att våld är ett effektivt verktyg i alla våra relationer.

Vi på MÄN tror på en värld där situationen kunde sett annorlunda ut. En värld där en manlig vän tagit Will åt sidan och med kärlek förklarat att hans beteende inte var okej. Vännen kunde poängterat att han skulle ha haft fokus på Jada och kollat av hur hon mådde. Att Will borde bett Denzel Washington följa med fram till Chris för att ta ett snack med honom för att berätta hur sårad han blev av Chris skämt. Utan att bruka våld.

Vi vill se en värld där män utmanar andra män att inte skämta på andras bekostnad. Att be varandra att sluta vara THE MAN inför andra män oavsett konsekvenserna för sina och andras liv.

Marco Vega
utbildare på MÄN och kassör i lokalgruppen MÄN Malmö / Lund