Killar.se---Porr1.jpg

Sifo-undersökning visar: Fyra av tio killar vill titta mindre på porr

Fyra av tio killar i åldrarna 13-25 år har en negativ inställning till porr och en lika stor andel vill titta mindre på porr än vad de gör i dag. Samtidigt tror sju av tio killar att andra killar har en positiv inställning till pornografi. Det visar en Sifo-undersökning som organisationen MÄN lanserar i dag.

I dag den 15 mars lanserar organisationen MÄN en nationell Sifo-undersökning, där killar i åldrarna 13–25 år har svarat på frågor om sin porrkonsumtion, vad de tittar på, och vad de tycker om sitt eget tittande.

Undersökningen lanserades i samband med ett frukostseminarium i Hammarby Sjöstad i Stockholm där bland andra representanter från Malmö universitet, Unizon och Make Equal medverkade. Här i MÄN:s Youtube-kanal kan du ta del av hela seminariet i efterhand.

"Faller tillbaka i gamla mönster"

Sifo-undersökningen visar bland annat att fyra av tio killar i åldersgruppen har en negativ inställning till porr. Trots det svarar de flesta, 63 procent, av de som är negativt inställda att de kollat på porr det senaste året, och 16 procent under den senaste veckan.

– Det blir en diskrepans mellan teori och praktik som är vanligt förekommande bland killar och män, säger en av paneldeltagarna Johan Pettersson, jämlikhetskonsult och utbildare på Make Equal och fortsätter.

– Studien är intressant för att den problematiserar porren, dels för hur den är men också hur den känns för den som tittar. Många är principiellt emot men tittar ändå och det går att koppla till det större samtalet om män och maskulinitet där vi ofta är bra på att ha åsikter som går i linje med jämställdhet och feminism men ändå faller tillbaka i gamla mönster.

Karin Caspani och Andreas Abrahamsson presenterar Sifo-undersökningen på MÄN:s frukostseminarium den 15 mars.
Karin Caspani och Andreas Abrahamsson presenterar Sifo-undersökningen på MÄN:s frukostseminarium den 15 mars.

Andelen positiva överskattas

Det är få som uppger att de har en positiv inställning till porr – ändå tror de allra flesta att andra killar har det. Endast 17 procent uppger själva att de är positivt inställda till porr. Samtidigt tror hela 69 procent att andra killar i den undersökta åldersgruppen är positivt inställda.

Av de killar som tittar allra mest på porr vill sex av tio titta mindre än vad de gör i dag, visar undersökningen.

– Det är något jag tar med mig in i vår stödverksamhet. Det hjälper oss i bemötandet då vi träffar väldigt många av de här killarna i individuella samtal. Att ha vetskapen att det är så många som känner så hjälper oss, säger Andreas Abrahamsson, metodutvecklare och samtalsstöd på MÄN:s stödplattform Killar.se.

Unga mest negativa

Det finns en tydligt delad uppfattning om porr i den tillfrågade gruppen. De som har en positiv inställning till porr framhåller att det är "bra att titta på om man är singel eller ensam" och att den ger möjlighet att utforska den egna sexualiteten. De som har en negativ inställning tycker att pornografin är obehaglig, extrem, beroendeframkallande, nedvärderande eller att den minskar sexuell tillfredställelse. Återkommande är också kommentarer som handlar om en negativ inställning till porrindustrin. Ju yngre de svarande är desto större andel är det som har en negativ inställning till pornografi.

– Det är tydligt att killar uttrycker att de egentligen inte vill titta och att de är kritiska till pornografi men att de tror att alla andra killar tycker att det är bra. Den lögnen har vi varit med och skapat och den lögnen måste vi ta hål på, säger Rebecka Andersson, Unizons generalsekreterare.

Sifo-undersökningen visar att många killar har pratat med pornografi med andra, men oftast bara någon enstaka gång och mest med jämnåriga. Var tredje uppger att de pratat med sina föräldrar minst en gång och glädjande är att bland de yngsta, 13-14 åringarna, har hälften svarat att de pratat med sina föräldrar om pornografi någon gång. Vi tror på vikten av att vuxna tar det samtalet och projektet Killar om porr syftar bland annat till att skapa bra underlag för det.

Panelen under frukostseminariet: Elias Charbachi, ungdomsrepresentant, Kim Ringmar Sylwander, fil.dr. i barn-och ungdomsvetenskap och postdoktor i sexologi och sexualitetsstudier, Malmö universitet, Rebecka Andersson, generalsekreterare Unizon, Johan Pettersson, jämlikhetskonsult och utbildare, Make Equal, Andreas Abrahamsson, metodutvecklare och samtalsstöd, MÄN.
Panelen under frukostseminariet: Elias Charbachi, ungdomsrepresentant, Kim Ringmar Sylwander, fil.dr. i barn-och ungdomsvetenskap och postdoktor i sexologi och sexualitetsstudier, Malmö universitet, Rebecka Andersson, generalsekreterare Unizon, Johan Pettersson, jämlikhetskonsult och utbildare, Make Equal, Andreas Abrahamsson, metodutvecklare och samtalsstöd, MÄN.

Kommentar

Vi har, i vår debattartikel, tagit bort hänvisningen till FHM:s rapport ”Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Sverige 2017”. Anledningen var att det uppstod förvirring som tog fokus från resultaten av Sifo-undersökningen (2022) som vi ville presentera. Den korrekta källhänvisningen, som även FHM refererade till, är “Bridges et al 2010”. Det är en bland flera studier där olika resultat visar på att våld är vanligt förekommande i mainstreamporren. Vårt syfte var att synliggöra behovet av en bred våldsdefinition i forskning om porr. Det blev inte tydligt, taget ur sitt sammanhang. 

När vi på MÄN pratar om våld, utgår vi ifrån en bred våldsdefinition. Vi hänvisar ofta till psykologen Per Isdal, som beskriver våld så här: att någon gör något med avsikt att skada, smärta, skrämma eller kränka en annan person, eller för att få personen att göra något mot sin vilja. Våldsskildringar finns i många sammanhang i samhället och porren är inget undantag. Vår strukturella analys kvarstår, nämligen att mycket av den porr som finns online och som killar tittar på innehåller olika former av våldsamma handlingar, såsom vi definierar våld. Vi vuxna behöver vara medvetna om det i öppna samtal om porr för att sätta igång en reflektion hos unga om normer och förväntningar kring sex och tydligare prata om samtycke.

Del i treårigt projekt

Sifo-undersökningen är en del i ett treårigt, Arvsfondsfinansierat projekt vars långsiktiga målsättningar är att minska unga, framför allt tjejers, utsatthet i sina relationer, att minska det sexuella våldet och förbättra ungas sexuella och reproduktiva hälsa samt att stötta killar i att bryta destruktiva manlighetsnormer. Här kan du läsa mer om MÄN:s projekt Killar om porr.