MF5.jpg
Stillbild från en film i metodmaterialet

Mer än 10 år med Machofabriken

Machofabriken är ett verktyg för arbete för jämställdhet och mot våld bland unga. Det består av filmer, övningar och samtalsunderlag som möjliggör starten på ifrågasättande av begränsande och destruktiva killnormer. Idag är det mer än tio år sen den första versionen av metodmaterialet färdigställdes – har det hänt något sen dess?

Machofabriken startade som ett 3-årigt arvsfondsprojekt 2008, där MÄN tillsammans med Amphi, Unizon och Roks skapade ett metodmaterial för att sätta fokus på destruktiva normer kring maskulinitet i jämställdhetsarbetet och för att förebygga killars våld mot tjejer. Det ägs idag gemensamt av MÄN och Unizon.

Materialet är framtaget för att kunna användas inom skolan och i till exempel öppen ungdomsverksamhet, idrottsföreningar och tjej- och ungdomsjourer. Machofabriken vänder sig till ungdomar – oavsett kön – i åldrarna 13–25. Deltagarna får genom filmer, interaktiva övningar och samtal möjligheten att reflektera kring ämnen såsom vänskap och relationer, sexuella trakasserier, samtycke, våld och ungas utsatthet på nätet. Målet är att skapa förutsättningar för unga att leva friare liv och minska förekomsten av killars våld, kränkningar och trakasserier.

Vi frågade utbildarna Robert Petersén och Adam Wassrin om hur utvecklingen har sett ut över tid.

Är det någon skillnad på dagens metodmaterial och hur den första versionen såg ut 2011?

– Det är stor skillnad! År 2016-2019 gjorde vi en genomgående revidering med nya filmer, nya övningar och ett mindre akademiskt språk. Den första versionen av metodhandledningen var ganska texttung, nu är materialet betydligt enklare att ta till sig. Det är även tillgängligt digitalt, så man slipper använda DVD-skiva, säger Adam.

– Det går snabbare att komma igång med arbetet, antingen genom att beställa materialet på Machofabriken.se eller att boka en utbildning. Det är också relativt billigt vilket gör att till exempel två ungdomsgårdar kan gå ihop och gå en grundutbildning tillsammans. Metodmaterialet är lätt att anpassa till olika verksamheter och grupper vilket ökar möjligheterna att börja jobba med frågorna, inflikar Robert.

Robert Petersén, metodutvecklare och utbildare på MÄN
Robert Petersén, metodutvecklare och utbildare på MÄN

Har några ämnen seglat upp som mer aktuella på senare tid? 

– Något som många vill prata om är ämnet social kontroll, till exempel i en kärleksrelation. ”Kontroll-omsorg”-skalan finns med som ett kapitel i metodhandledningen. Där finns det också bra övningar för att få syn på när en relation är omsorgsfull och när den riskerar att slå över i kontroll, nämner Robert.

Adam berättar att även porr är något som lyfts mer på senare tid, tillsammans med andra frågor kring sex.

– Sexualitet, samtycke och relationer är ett stort fokus i materialet. Mycket i Machofabriken passar in i den nya läroplanen för ämnet som numera kallas just Sexualitet, samtycke och relationer.

Upplever ni i att något i samtalet kring manlighetsnormer har ändrats över tid?

– Det känns som vi är på en annan plats idag än för tio år sen. Det talas mer i det allmänna samtalet om kopplingen mellan destruktiva manlighetsnormer och olika problem i samhället. Medvetenheten hos ungdomarna är också högre, det är inte längre ett uppifrånperspektiv när vi kommer – ett ”nu ska vi prata om det här” – utan viljan att fördjupa sig kommer från ungdomarna själva, säger Robert.

Adam instämmer, men tillägger också många killar inte riktigt känner igen sig i den stereotypa bilden av machomannen längre.

– Det kan lätt bli en ”Rambo” som målas upp i diskussioner om manlighet, men när frågan ställs om det är något deltagarna vill leva upp till så känns bilden lätt lite daterad. Det finns fler nyanser i samtalet och ofta en annan attityd idag, även om killars beteenden inte nödvändigtvis har ändrats. Man kan vara medvetna om problematiken, men det svåra är att ändra beteenden.

Adam Wassrin, projektledare på MÄN
Adam Wassrin, projektledare på MÄN

På vilket sätt kan Machofabriken ändra på könsstereotypa beteenden?

– Materialet aktiverar gruppen att reflektera genom att problematisera normer som ökar risken för våld, vidga synen på våld och se det som ett könat fenomen. Bara att få höra en polare reflektera kan ändra beteenden. Det är en styrka att vi utgår från deltagarnas egna intressen och att de får sätta ord på vad som sker i deras vardag. Jag har också hört många ledare och deltagare säga att materialet har skapat ett lugn i grupper där de använts, berättar Robert.

Vad brukar ledarna, respektive eleverna gilla mest med materialet?

– Att det är samtal som ungdomarna redan vill ha. Materialet hjälper ledarna att föra dem på ett systematiserat sätt och kan välja teman som de vet skapar engagemang, säger Robert. Adam håller med.

– Att de får prata med varandra på ett nytt sätt är bland det bästa. Att få syn på att alla är bärare av normerna, har sina egna gränser och förhåller sig till våld på olika sätt är en viktig grej för många. Det gäller också för de vuxna ledarna som går våra utbildningar i Machofabriken, fortsätter Robert.

– Att 20 vuxna ledare som jobbar tillsammans får möjlighet att diskutera och definiera det våld som finns i deras verksamhet och vardag skapar en samstämmighet på arbetsplatsen. Detta är viktigt och brukar uppskattas mycket av de som går utbildningen. Bara att vuxna engagerar sig i frågan och ser problemen, kan hjälpa barn och unga att våga prata.

Machofabriken är en del av det vi på MÄN erbjuder dig för att skapa trygga och inkluderande skolor, platser och organisationer, fria från diskriminering, trakasserier och våld. Vår utgångspunkt är alltid relevant forskning och beprövade metoder. Läs mer om våra andra erbjudanden.

Vi vänder oss till dig som vill vara med och skapa en positiv förändring – för ett samhälle fritt från våld!

Stillbild från en film i metodmaterialet
Stillbild från en film i metodmaterialet

Unizon är riksförbund för över 130 idéburna kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Läs mer på Unizon.se.