kickoff2022-3.jpeg
Andreas Abrahamsson, metodutvecklare på MÄN, under föreläsningen om killars porrtittande.

Samtal om föräldraskap och killars porrvanor under fullspäckad medlemshelg

Den 14 till 15 maj höll MÄN en kick off för medlemmar på Kärsögården i Stockholm. Pappagruppsledare, chattvolontärer och andra aktiva medlemmar deltog i en helg vars fullspäckade schema rymde allt från organisationens historia till killars porrvanor och självreflekterande samtal om föräldraskap.

Ett 40-tal MÄN-medlemmar deltog i kick offen på konferensgården som ligger på Kärsön utanför Drottningsholm. Helgen inleddes på lördag morgon med en introduktion följt av ett tal av MÄN:s ordförande Shahab Ahmadian. Han lyfte bland annat organisationen MÄN och hela civilsamhällets utmaningar i en tid av upprustning, med krig i Europa, ett Sverige på väg in i en kärnvapenallians och "det våld som utövas i samband med koranbränningarna, på olika plan innan vi kommer till det synliga våldet i sammandrabbningarna mellan polis och demonstranter."

– Vi organiserar män mot mäns våld. Och krig är den yttersta formen av manligt våld. Om man ser på det på det sättet borde det vara självklart var vi som organisation står – emot våldet – men vad gör vi från vår ståndpunkt? sade Shahab Ahmadian.

MÄN:s ordförande Shahab Ahmadian.
MÄN:s ordförande Shahab Ahmadian.

Samtal om killar och porr

Efter det inledande talet höll Karin Caspani och Andreas Abrahamsson, projektledare respektive metodutvecklare på MÄN, en föreläsning om killars porrtittande och om de som utsätts i sexindustrin. Som en del i projektet Killar om porr har en Sifo-undersökning genomförts på uppdrag av MÄN. En undersökning som bland annat visar att de killar som tittar mest på porr vill titta mindre och att de killar i åldrarna 13-25 år grovt överskattar hur stor andel av den egna gruppen som har en positiv syn på porr.

Under föreläsningen lyftes frågor om hur vi kan samtala om porr med killar på ett respektfullt och inkännande sätt, bland annat på vår stödplattform Killar.se, samtidigt som vi problematiserar porren och dess konsekvenser.

– Vi måste kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt. Dels har vi den strukturella analysen – varför gör vi det här? – dels det individuella bemötandet där utgångspunkten är att ungdomar som utforskar sin sexualitet är något jättebra. Alla som söker stöd hos oss ska kunna vänta sig ett varmt bemötande, att vi lyssnar och stöttar vid behov, sade Andreas Abrahamsson.

Karin Caspani, projektledare för Killar om porr, presenterar resultaten från Sifo-undersökningen. Andreas Abrahamsson till vänster.
Karin Caspani, projektledare för Killar om porr, presenterar resultaten från Sifo-undersökningen. Andreas Abrahamsson till vänster.

"Lyssnandet är värdefullt"

Under helgen hölls en grundutbildning för Killar.se:s nya chattvolontärer. Gunnar Nordström, 24 år, som är engagerad i MÄN Västerås och som var på plats under helgen, har tre års erfarenhet som chattvolontär. Han tycker att det har varit givande att kombinera volontärskapet med det ordinarie arbetet som skolkurator.

– När jag började i chatten pluggade jag till socionom och hade redan tankar om att ville jobba som kurator. Lyssnandet är något jag har kunnat ta med mig från rollen som chattvolontär in i mitt dagliga arbete. När jag hamnar i svåra samtal kan det vara en bra väg framåt att inte fastna i att jag ska komma med lösningar och tips, utan att lyssnandet är värdefullt i sig. Att finnas där, vara närvarande och motivera till att söka övrig hjälp vid behov, säger Gunnar Nordström.

Under helgen ägde också flera Lilla rummet-samtal (här kan du läsa mer om metoden), en förinspelad föreläsning om sexindustrins skadeverkningar av Talitas forskningsledare Meghan Donevan och samtal om pappagrupper rum.

Gunnar Nordström, 24, medlem i MÄN Västerås, började som chattvolontär när han pluggade till socionom. I dag arbetar han som skolkurator.
Gunnar Nordström, 24, medlem i MÄN Västerås, började som chattvolontär när han pluggade till socionom. I dag arbetar han som skolkurator.

Följ med oss nästa gång!

Låter det här som något för dig? Skulle du vilja vara med nästa gång vi träffas och pratar om maskulinitet, mäns våld och att vara pappa? Bli medlem i MÄN, om du inte redan är det!