killar5.jpg
Illustration: Simon Graf

Våld i ungas parrelationer – MÄN:s våldsförebyggande arbete lyfts i DN

Tre av MÄN:s medarbetare har blivit intervjuade i DN om hur vi förebygger våld bland unga. Artikelserien är publicerad på Insidan i DN och har temat "I skuggan av ung kärlek" – om våld i ungas parrelationer. Här följer ett referat av intervjuerna där MÄN medverkar.

Artikelserien som är publicerad på Insidan i DN består av sex delar. Här intervjuas personer från flera olika typer av verksamheter och med varierande yrkesbakgrund. Den gemensamma nämnaren är att de arbetar med att möta våld i ungas relationer.

Enligt en rapport från Brottsförebyggande rådet (Brå) har var femte ung person utsatts för brott av en nuvarande eller tidigare partner. I rapporten skrivs också att konsekvenserna av våld i parrelationer kan vara mer skadliga för unga än för vuxna då ”ungdomstidens kritiska utvecklingsfas påverkar möjligheterna till en framgångsrik övergång till vuxenlivet”.

Micaëla Gripenberg, volontärsamordnare på Killar.se
Micaëla Gripenberg, volontärsamordnare på Killar.se

I artikelseriens fjärde del ”De chattar med unga som upplever våld” intervjuas Micaëla Gripenberg, volontärsamordnare på killar.se. Hon svarar på frågor om hur MÄN möter killar i chatten som har använt våld, killar som inte alltid själva förstår att det är en våldshandling eller i vissa fall ett brott. I artikeln förklarar Micaëla hur detta märks i chatten: 

”Det vi ser väldigt mycket av är att man har fått berättat för sig att man har gått över en gräns, ofta i sexuella sammanhang, där någon har sagt ifrån. Men man förstår inte och det är då man tar kontakt för att förstå vad man faktiskt har gjort.”

Nyckeln blir därför att ”vi vuxna lär killar att det finns olika sätt att vara kille på och vilka beteenden vi uppmuntrar och inte”, säger Micaëla i intervjun.

Syftet med den anonyma chatten på Killar.se är att stötta, lyfta och hjälpa de stödsökande att själva reflektera över sina tankar och beteenden, bland annat kring våld. Det går även att få en samtalskontakt för fortsatta samtal om man vill ha en stödperson under en längre tid. 

Läs mer på killar.se!

Emilia Eriksson, processledare och utbildare på MÄN
Emilia Eriksson, processledare och utbildare på MÄN

Våld i ungas parrelationer sker ibland i skolan. I artikelseriens femte del ”Våld bland unga – så blir du en aktiv åskådare” intervjuas Emilia Eriksson, processledare och utbildare på MÄN. Emilia berättar hur MÄN jobbar med det våldsförebyggande programmet MVP för att få fler att bli ”aktiva åskådare” – då det är av stor vikt att omvärlden agerar på ett eller annat sätt när man bevittnar våld. 

”Vi arbetar mycket med att få deltagarna att känna igen våld. Hur ser fysiskt våld ut, vilka handlingar är sexualiserat våld? Det kan även handla om taskiga skämt, homofoba kommentarer, blickar och att frysa ut någon”, säger Emilia i artikeln.

Hon beskriver också hur skolorna behöver jobba mer långsiktigt och förebyggande:

”Det räcker inte med punktinsatser. Det förebyggande arbetet ska helst vara kontinuerligt och kroka i andra lektioner. Det är en av anledningarna till att MÄN arbetar med att göra personalen de träffar till utbildare själva, för att kunna föra vidare det våldsförebyggande arbetet till sina skolor.”

Läs mer om MÄN:s arbete med MVP!

Johan Nikula, projektledare MÄN:s samtalsmottagning
Johan Nikula, projektledare MÄN:s samtalsmottagning

I den avslutande artikeln i serien intervjuas Johan Nikula från MÄN:s samtalsmottagning i Stockholm. Han svarar på hur de på mottagningen möter killar och unga män som utövar våld. 

I artikeln berättar Johan att det är viktigt att visa på att de våldsamma agerandena alltid är ett val och att det av den anledningen blir viktigt att prata om detaljer kring vad de gjort och fokusera på deras avsikt och orsak. Killarna han möter är ofta upptagna med vad som händer i dem själva, men tänker inte lika mycket på vad som händer med de som utsätts. Något som blir viktigt att lyfta in i samtalen. 

Johan förklarar också att något gemensamt för nästan alla killar och unga män de möter är att de kontrollerar och trycker ner sin partner. Många av dem har också utövat olika former av sexuellt våld. Därför talas det ofta i samtalen om samtycke och om de outtalade förväntningar som kan finnas i en kärleksrelation och om vad som är rimligt i ett hälsosamt förhållande. På frågan om effekten av samtalen svarar Johan:

”Vi kan inte uttala oss om hur länge effekten av våra samtal sitter i. När vi följt upp efter cirka två månader framstår de som lika motiverade att fortsätta göra relationer på ett värdigt och respektfullt sätt.”

Läs mer om MÄN:s samtalsmottagning!