_DSC0863.jpg
Federico Pasik, Magnus Andersson, Viktor Jinnevång och William Anklew från lokalgruppen MÄN Norrköping.

8 anledningar för män att engagera sig

Många gillar jämställdhet som idé, men det är fortfarande få män som engagerar sig aktivt för jämställdhet och mot våld. Här kommer åtta starka anledningar till att börja idag.

  1. Mäns våld skapar ett enormt lidande hos kvinnor och flickor

Varje kvinna som drabbas av våld är ett misslyckande för samhället. Vi män står för majoriteten av våldet och behöver också ta ansvar för att våldet upphör.

  1. Mäns våld drabbar alla

Mäns våld drabbar inte bara flickor, kvinnor, icke-binära och transpersoner, utan även män och killar själva. Vi män bör ta det på lika stort allvar och säga ifrån mot våldet!

  1. Få närmre relationer till dina barn

Att vara närvarande för våra barn genom att ta ut mer föräldraledighet och dela lika på omsorgsarbetet kan vara ett aktivt sätt att bli mer jämställd i vardagen – och är bra både för oss och våra nära relationer.

  1. Förbättra miljön

Klimatkrisen är både ojämställd och ojämlik. Flickor och kvinnor i fattigare delar av världen drabbas hårdast, medan män i högre grad bidrar till klimatkrisen och miljöförstörelsen. Vi män behöver lyssna på kvinnorna innan det är försent!

  1. Män mår dåligt av manlighetsnormer

Killar och män mår dåligt, både psykiskt och fysiskt av att följa idéer om hur en "riktig man" ska vara. Vi män ska kunna be om hjälp och inte behöva klara oss själva! 

  1. Samhället tjänar på det

Forskning visar att länder och organisationer tjänar på ökad jämställdhet – både ekonomiskt och i höjd livskvalitet. Vi män kan engagera oss i jämställdhetsarbetet inifrån, t.ex. på en arbetsplats eller skola! 

  1. För att det är rätt

Jämställdhetskampen har länge drivits av kvinnor och kvinnoorganisationer. Om vi alla vill ha jämställdhet, behöver även vi män jobba för det aktivt och på ett jämställt sätt!

  1. Framtiden

Tänk på dig själv i framtiden. Vill du vara en av dem som deltog i arbetet mot en mer jämställd och jämlik värld utan våld, eller någon som inte brydde sig?

Våldet kostar – i mänskligt lidande, ojämställdhet och pengar. Vi har inte råd att sluta kämpa. Gå med i vår rörelse!