1920x1080-valet-2022-1661848584.jpg

MÄN:s valspecial 2022: Hur vill partierna förebygga våld?

Den 11 september är det val i Sverige. Organisationen MÄN har kartlagt hur partierna* vill rigga det våldsförebyggande arbetet, genom att titta närmare på två aktuella teman om våld; mäns våld mot kvinnor och det dödliga skjutvapenvåldet. Resultatet visar att alla partier har förslag inom de två områdena men det finns tydliga skillnader i övertygelserna om hur vi ska komma till rätta med problemen.

Bortom den enkelspåriga debatten

I ett försök att komma bortom den enkelspåriga debatten om fler poliser och högre straff har vi valt att titta närmare på vilka tidiga våldsförebyggande förslag som partierna själva lyfter fram. Vi är övertygade om att vilken typ av tidiga insatser vi faktiskt genomför framöver kommer att påverka hur väl vi lyckas stoppa våldet.

Stoppa mäns våld innan det utövas

Vi vill att fokus och resurser ska ligga på långsiktiga åtgärder som stoppar våldet innan det utövas. På MÄN vet vi att våld går att förebygga. Vi tror att det går att kombinera en tydlig och rättssäker lagstiftning med satsningar som utgår från omsorg, tillit och att minska ojämlikheten i samhället. Vi har alla ett ansvar för ett skapa ett fungerande och omsorgsfullt samhälle där vi tar vårt ansvar och står upp mot våldet.

MÄN:s valkartläggning har tittat närmare på hur partierna* vill stoppa mäns våld mot kvinnor och det dödliga skjutvapenvåldet genom att gå igenom politiska förslag som presenteras på respektive partis hemsida. I valkartläggningen har vi borrat djupare i skrivningarna som partierna för fram. Läs vidare nedan!

Missa inte nästa gång vi håller de som sitter på makten ansvariga - signa upp dig på vårt nyhetsbrev!

Läs mer

  • För dig som är intresserad av hur de olika riksdagspartierna ser på viktiga frågor för civilsamhället, finns en rapport från Fremia, Famna, Forum och Giva Sverige med enkätsvar från partierna i centrala frågor. Läs rapporten.

* Vi har valt att ta med Fi, utöver riksdagspartierna, eftersom de uppbär statligt partistöd, finns representerade i 12 kommuner och en region, samt har en aktiv politik inom våldsförebyggande arbete.