felix.jpg

Ny satsning på stöd för pappor i separation

För många kan en separation vara en av de tuffaste kriserna att gå igenom, speciellt smärtsamt kan det vara om barn är inblandade. Därför har vi på MÄN startat ett projekt som ger separerade pappor möjlighet till bättre stöd från omgivningen, med barnens bästa i fokus.

Många pappor inser att de inte har några vänner kvar, att vardagen blir svår att få ihop, och med konflikter på det blir det alltför ofta en situation där barnen kommer i kläm.

Under 2020 var 66 000 barn med om en skilsmässa och 30 procent av alla barn som fyller 18 har varit med om att deras föräldrar har flyttat isär under uppväxten (SCB 2018). Smärtfria separationer är förmodligen en utopi däremot riakerar allvarliga konflikter mellan föräldrar att påverka barns hälsa och utveckling negativt och att det kan finnas behov av stöd under separationen.

Är du en pappa som funderar på, genomgår eller har genomgått en separation? Du är varmt välkommen att delta i en pappagrupp där vi fokuserar på hur vi pappor kan stärka varandra i att vara omtänksamma, lyhörda föräldrar och partners.

Under fyra träffar pratar vi bland annat om:

  • föräldrarollen

  • jämställdhet

  • relationer

  • barnens behov och framtid

Anmäl dig till pappagruppen här!

Utöver samtalsgrupper ska projektet även generera kunskap och handlingsplaner för att identifiera högriskfall där separationer kan leda till mäns våld mot kvinnor och barn. Denna kunskap ska spridas till professionella som möter barn och föräldrar.

Pappor i separation är ett 3-årigt projekt finansierat av Allmänna arvsfonden. Projektet samarbetar med en rad olika centrala aktörer som arbetar med barnrätt, föräldrafrågor, jämställdhet och mäns våld mot kvinnor.

Våra samarbetspartners är: Stiftelsen Allmänna BarnhusetKarolinska InstitutetUnizonSvenska med BabyMakalösa föräldrarLänsstyrelsen Stockholm, Rädda Barnen och Bris.

Vill du läsa mer om projektet? Läs mer här.