_DSC6505-liggande-1666853546.jpg

Öppet brev till Ulf Kristersson, Sveriges statsminister

Jag läser Tidöavtalet och känner stark oro. Jag läser ett avtal som säger sig vilja stoppa våldet. Men det jag läser är ett avtal som legitimerar och förespråkar våld i olika former, främst genom rasistiska tankar, idéer och förslag. Våld kommer i många former, och rasistiska kränkningar är en form av våld. Era förslag är olika typer av våld mot våra barn, våra grannar och mot vårt samhälle.

Det är ett avtal som dikterar hur Sverige ska styras, inte på 30-talet, utan i dag. Men ändå innehåller det formuleringar som borde ha stannat i Europas rasistiska historia. Det knyter sig i magen och jag tänker: Ulf, hur hamnade vi här?

Avtalet är bara en del av en farlig utveckling i svensk politik. I hela valrörelsen har vi sett hur ni skyllt våra gemensamma problem på vissa människor – baserat på etnicitet, kultur och fattigdom. Och nu undergräver ni rättigheterna för samma grupper av människor. Det är ett sätt att se på människor som tar bort vår mänskliga värdighet.  

MÄN är en organisation som länge arbetat för och med våldsförebyggande arbete, både i Sverige och internationellt. Vi kämpar för en jämställd värld, där inte en enda pojke eller man utsätts för våld, förväntas tåla våld eller använder våld mot andra. Vi är experter inom området och förebygger våld i skolor, på arbetsplatser och i relationer. Vi har gjort detta i 30 år, och vi vet vad våld gör med individer och grupper.  

Våld är aldrig lösningen på våld. Det har historien lärt oss. Därför spelar det oerhört stor roll vilka ord du som statsminister använder, då ord också skadar. Förslagen i avtalet är oerhört oroväckande. Du kanske tänker att det verkar konstigt, Ulf, att rasism är våld. Men egentligen vet du detta. Du har hört en överlevare av förintelsen berätta om det för dig med sina egna ord.  

Några extra oroväckande delar i avtalet:  

  • Ni vill utvisa människor som inte är svenska medborgare, på grund av förmodat brott, men det krävs ingen dom. Ulf, detta rimmar illa med att värna om en rättssäker stat. Det är rasistiskt – och rasism är våld. 

  • Ni vill införa vistelseförbud – exempelvis inom ett visst bostadsområde – för de som dömts för gängrelaterade brott, hedersbrott, extremism och våld i nära relationer. Detta är ett rasistiskt förslag – och rasism är våld. Förresten, Ulf, kommer detta förslag gälla även högerextremister och kommer det gälla retroaktivt? I så fall finns det många individer som inte borde vistas i Rosenbad.  

  • Ni vill låta en utredning se över straffrabatten för yngre och överväga en sänkning av straffmyndighetsåldern, och ni förordar hårda tag mot barn som tydligt pekas ut som icke-svenska. Dessa är inte dina grannars barn. Det förstår jag. Hårda tag mot barn som tydligt pekas ut som icke-svenska är rasism – och rasism är våld.  

  • Ni vill utreda ett nationellt tiggeriförbud (ja, en variant av förbud av fattigdom) som riktar in sig på EU-medborgare som blir förföljda i sina födelseländer och hittar en fristad i Sverige. Ulf, detta är ett rasistiskt förslag – och rasism är våld. 

Ulf Kristersson. När jag läser avtalet saknar jag det som gör oss till ett medmänskligt samhälle. Grundläggande värden som andas framtidstro och som ger lösningar på våra stora samtidsproblem. Utan hopp och framtidstro är jag övertygad om att vi illa ute. Tidigare har du själv sagt dig värna individens frihet och okränkbarhet. Vad hände med den friheten – gäller den bara vissa personer nu?  

Vi vill se en regering som inte skapar ett hårdare och mer våldsamt samhälle. I stället hoppas vi att ni kan agera som en förebild i det våldsförebyggande arbetet i Sverige. Men då måste ni tänka om.  

Rent konkret kräver vi:   

  • Förslag som inte bryter mot grundlagen. I regeringsformen står det att: “Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.”  

  • Förslag som gör något åt våldet innan det utövas, och som bygger på den forskning och kunskap som finns. Ska vi stoppa våldet behöver vi arbeta brett och förebyggande. Vi vill ha nolltolerans för våld – på riktigt.  

  • Förslag där mänskliga, sexuella och reproduktiva rättigheter garanteras och skyddas, och som genomsyras av tron på alla individers rättigheter och friheter och värdet av mångfald.  

  • Förslag som stärker möjligheten för flickor, kvinnor och HBTQI-personer att leva fria från våld och förtryck. 

Vi kämpar för en värld där pojkar och män har full tillgång till sin förmåga att ge och ta emot kärlek och omsorg. En värld där våra liv och möjligheter inte styrs av begränsande föreställningar och förväntningar. En värld där vi inte använder våld. 

Ulf Kristersson, sluta legitimera våld och rasism. Vi vill att du träffar oss och lyssnar på våra erfarenheter och långa expertis om hur vi motverkar våldet. Vi hoppas att du tar dig tid, för vi har våldsamt mycket att prata om! 

Hälsningar,

Shahab Ahmadian, ordförande MÄN 

Tycker du som vi? Dela gärna brevet i dina kanaler och tagga det med #RasismÄrVåld. Tillsammans står vi upp mot våldet.